Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Örökmozgók, 100% feletti hatásfok
bkercso
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2013.07.19. 13:12

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: bkercso » 2013.07.22. 13:30

@Szilágyi András (69860):
Értem. Akkor két, relatív mozgásban lévő B-teret hogyan adunk össze?

Másik példa: 3 párhuzamos, egyenközű, egy síkban fekvő egyenes vezető. A szélső kettőben azonos irányú és nagyságú áram indul meg, egyszerre. A középsőnél a B-tér nulla (ha minden igaz), míg indukciónak a szuperpozíció alapján kell lenni, hiszen csak az egyik vagy másik szélső vezető azonos irányú feszt indukálna.
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6519
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2013.07.22. 13:49

@bkercso (69861):
Nos, mintha az EM-tér mindig hozzá lenne kapcsolva az őt keltő forráshoz (fotonokat leszámítva). Így ami az EM-térre hat, az áttételesen a forrásra (mágnesre, töltésre) hat.
A "fotonokat leszámítva" igen. De ugyebár ha változik az E vagy a B, gyorsul egy töltés, azaz nem teljesen statikus a helyzet, akkor máris fotonok keletkeznek. Tehát azokat nem lehet nagyvonalúan "leszámítani".
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.22. 14:44

@bkercso (69861): Úgy gondolom ez teljesen egyértelmű. Ha bekapcsoljuk az áramot és ezzel fénysebességgel kiterjedő mágneses mezőt hozunk létre akkor,
1. Az áramló elektronok attól a helytől ahol addig "álltak", azaz az állomási helyüktől folyamatosan fénysebességgel kiterjedő elektrosztatikus terük csökken, és helyette a tekercs által meghatározott irányokba terjedő mágneses mezőt kapunk.
2. A fénysebességgel kiterjedő mező, erőmező, azaz munka végzésére a forrás létezésének ideje után is képes. Azaz egy munkavégző képességgel rendelkező, sugárzás mintájára fénysebességgel haladó "felhő". Amit akár nevezhetnénk sugárzásnak is.
Arról már nem is szólva, hogy spin irányú, azaz gyorsulás hatására képződő hatás lévén, csak a "fotonjainak" az energia nagyságában különbözik például a látáshoz szükséges kölcsönhatást kiváltani képes fotonoktól. Ilyen értelemben akár sugárzásnak is nevezhetnénk.

És igen. Minden gyorsulással kapcsolatba hozható hatás, energia kisugárzással jár együtt.
Még akkor is ha ezt a mai szemléletmóddal nem is tekintjük így.
Vegyük példának az áram járta tekercs és az állandó mágnes párhuzamát.
Visszahatás nélkül az áram járta tekercsben csak az ellenállása fogyaszt energiát a kezdeti "indulóáram" lecsengése után. Ha ez nem lenne, akkor olyan lehetne mint egy állandó mágnes.
Tehát ha szupravezető tekercset használunk, akkor úgy kellene viselkednie, mint az állandó mágnesnek, ha mindkettő folyamatosan gyorsulásra és ezzel egyrészt mágneses mező létrehozására-kisugárzására, másrészt az elektronjainak szintén folyamatosan energiát kellene veszteniük, miáltal folyamatosan csökkenő térerősséget, kellene tapasztalnunk.
És ezt a tapasztalat igazolja. Pontosan ezt tapasztaljuk. Akár az állandó mágnesek, akár a szupravezető mágnesek, egyaránt folyamatosan energiát vesztenek és végül megszűnik a mágneses terük. (Természetesen, ha "fogyasztók" vannak a közelükben, akkor rövidebb idő alatt.)
Vagyis a tapasztalat szerint a munkavégzésre képes erőtér létrehozása, fenntartása energia kisugárzással jár, még akkor is ha ezt nem úgy tekintjük.
Ugyanakkor az így kisugárzott energia azokon a részecskéken végez munkát, amelyeken áthalad, azaz energiát közöl velük. A rajtuk végzett munka hatására gyorsulásukkal szintén sugárzókká válnak.
Vagyis amíg ez a dinamikus egyensúly fennáll addig azt a látszatot kelti amit a mai felfogás állít: stacionáris pályán haladó részecske nem sugároz energiát.
És mivel ismert tény, hogy nem létezhet olyan zárt pálya alakzat, amelyen haladva nem kellene gyorsulással hatni a pályán tartáshoz, így még elvben sem lehet energia veszteség nélküli zárt pálya.
Vagyis igen! A részecskék folyamatosan kisugározzák és elnyelik az energiát, a látszólag statikus "nem sugárzás" helyett.
0 x

bkercso
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2013.07.19. 13:12

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: bkercso » 2013.07.22. 15:17

@Gézoo (69864):
fénysebességgel kiterjedő elektrosztatikus terük csökken
Ilyenről se hallottam még! Nem szuperponálódik a mágn tér a továbbra is fennálló E-térre? Legalábbis a vezetőn terjedő teljesítmény (Pointing-vektor) tárgyalásakor erről tanultunk.
Irodalmad van erről a mágneses tér mint spinirányú-térről? Nagyon szívesen venném!
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.22. 15:38

@bkercso (69865): Egy állandó forrású mező, statikus
térerősségű. Ez nyilvánvaló. Bekapcsolod egy tekercs áramát, akkor a tekercs helyétől fénysebességgel távolodva jelenik meg az erőtere.
( Ha kikapcsolod a tekercs áramát, akkor a tekercs környezetében jelenik meg először az "erőtér mentes" állapot, majd szintén fénysebességgel, a lekapcsolt forrástól kiterjedve távolodik. Például amikor bekapcsoljuk egy tekercs áramát, akkor 1 másodperc múlva már a Hold távolságán is megjelenik (persze rettenetesen kis térerősséggel). A kikapcsolásról is éppen ilyen késleltetéssel szerezhet tudomást egy, a Hold távolságán lévő megfigyelő.)

Na de! Az áramló töltések a folyamat alatt a korábbi helyükről áramolnak az új helyükre.
A szemléletesség kedvéért vegyünk például egy fénymásodperc hosszú vezeték két végére egy-egy hatalmas fémlabdát.
A vezető közepére elhelyezett tekercsre fluxusváltozással hatva, tereljük az egyik gömbről a másikra az elektronok egy részét.
Így képződött egy elektron többlettel és egy elektron hiánnyal rendelkező gömbünk.

Gondolom egyértelmű, hogy mindkét gömbtől az elektrosztatikus tere fénysebességgel távolodóan felépülő mező formájában jelenik meg. Ebből a kiinduló állapotból, kössük a gömböket össze egy tekercsen keresztül.
A gömbökön csökken a "lefedetlen" töltés mennyiség. Azaz a negatív töltésű gömb helyén a többlet elektronok okozta negatív térerősség csökken, az elektronhiányos, "pozitív" töltésű gömb helyén a pozitív térerősség az oda érkező elektronokkal szintén csökken.
Az is belátható, hogy a kiegyenlítődés a nagy távolság folytán hosszú idő alatt zajlik.

Nyilván az is belátható, hogy az áramlással az elektronok sem és a protonok sem fognak mást tenni, mint bármikor máskor, azaz nem kapcsolják be és nem kapcsolják ki Coulomb tereiket. Pusztán az egymáshoz közeledéssel lesz a kisugárzott tereik eredője "semleges".
Vagyis továbbra is jelen lesz a negatív és a pozitív erőtér, de az egyidejűségük folytán az eredő munkavégző képességük válik nullává.

Na akkor nézzük a kettő gömb közötti tekercs szerepét!

Úgy gondolom, hogy egyértelmű az is, hogy a felhalmozással okozott feszültség többlet energiát képvisel. Ezt a tekercsen átfolyatással ( a tisztább látásmód kedvéért szupravezető tekercs legyen,) gyorsulásra és ezzel polarizált sugárzásra kényszerítéssel a mágneses jelenségeket okozó mező felépítésére fordítódik.
Így persze ez az elrendezés az elektronok tömege és ezzel lendülete folytán a kezdetben pozitív töltésű gömbre lendülve, azt negatív töltésűvé változtatja. (A lendületben lévők hátrafelé a sebességükkel arányosan kevésbé negatívnak látszanak (rel.Doppler) így a kiegyenlítődés helyett "túltöltődés" következik be.
Ezzel persze a kezdeti helyzethez viszonyítva fordított polaritású töltéseloszlás alakul ki.
Azaz létrehoztunk egy rezgőkört. Ahogy illik, gyorsulásokkal felépülő és összeomló Coulomb és mágneses mezőkkel. (Ha még a tekercsben vasmag is lenne, akkor a doménjeinek elforgatásához felhasznált energiahányadot a Lenz törvény értelmében ellentétes polaritású feszültség formájában visszakapva, lassítanánk a lengési periódus idejét.)

Azaz hogy is van ez? Volt egy gömb amelyre elektron többletet juttatva a helyétől fénysebességgel távolodó frontú, fénysebességgel kiterjedő elektromos mezőt építettünk fel.
És szintén volt egy gömbünk, amelytől pozitív protonjainak elektromos mezejének kiterjedése szintén ... na itt azt írhatnám, hogy fénysebességgel távolodik, de igazából az a mező már, a gömb odahelyezésétől kezdve arról a helyről folyamatosan (sugározta) létrehozta a pozitív töltéseinek a elektrosztatikus terét. Csak akkor még ugyanonnan az elektronok negatív előjelű térereje is a pozitívval együtt kiterjedt. Azaz csak az elektronok miatt látszott semlegesnek, nem sugárzónak az odahelyezett gömb.
Most ismét pause..
Újra folytatva... Tehát ott tartottam, hogy az egyenes vezetőn haladó elektronok mágneses terének irányától (akár) eltérő irányú lehet a tekercs által keltett erőtér iránya. (Nyilván, hiszen a tekercset elfordíthatjuk, és persze a felcsévélés során a vezető iránya is változó.)
Ami mindkét esetben érvényes az a bírált jobbkéz-szabály, praktikusan szemlélteti az indukció irányát.
Így az egyenes vezetőt körül vevő indukció, a tekercs esetében "feltekerve" már eredői képében hozza létre a hatást. De továbbra is az áramlás irányára merőleges síkú az Kép
Ja hogy azt még nem hallottad, hogy a spinnek valamiféle köze lenne az indukció irányához?
Nos, nem csoda. Nem tárgya az oktatásnak. Ez a hely pedig nem tankönyv. Ezért csak fenntartással szabad fogadnod nem csak az általam, hanem bármelyik posztoló által írtakat.
Viszont könnyen belátható az, hogy ha egy részecske forgási szimmetriát mutathat, akkor a forgatás és a gyorsulás kölcsönhatásának eredménye egy vektorhármas.
Nyilvánvalónak tűnik a számomra, hogy a Coriolis jelenséggel azonos alakú függvényű, jellemzőjű hatás, szintén legalább két gyorsulás eredményeként jöhet létre. Az egyik gyorsulás egyenes vonalú (vagy közel egyenes vonalú) akkor a másik gyorsulás csak centripetális lehet.
Így a centripetális gyorsulás okaként az összes lehetőség közük a spin mint forgatás, összefüggése a kérdésre Kép kézenfekvő megoldásként adódik.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gézoo 2013.07.22. 17:14-kor.
0 x

bkercso
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2013.07.19. 13:12

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: bkercso » 2013.07.22. 17:06

@Gézoo (69866):
A mágneses tér polarizált sugárzásként való felfogásáról és a Doppler-hatásról elektrosztatikus térnél még életemben nem halottam. Ez csak az én hiányosságom volna?
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.22. 17:18

@bkercso (69867): Nem szokás szóba hozni a mozgásoknál a Doppler hatást. Pedig egyértelműen minden mozgáskor megjelenik a hatása.
Így nem csodálom, hogy ebben az összefüggésben még nem olvastál róla.
Mint ahogy a "A mágneses tér polarizált sugárzásként való felfogásáról " sem sűrűn lehet olvasni. Egyszerűen azért mert nem úgy tárgyaljuk.
És mint írtam, a jellemzői alapján "akár úgy is felfogható" .. azaz ettől még tárgyalható bármilyen más módon is.
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.22. 17:35

@bkercso (69867): A diákok gyakran felteszik azt a kérdést, hogy: Ha egy atomi elektronpályán párban csak +1/2 és -1/2 spinű elektronok lehetnek, honnan tudják az elektronok, hogy melyik fajtának lehet az adott párképzésben részt venniük?
Ilyenkor felmerül egy csomó újabb kérdés, mint például: Talán lenne +1/2 és külön -1/2 spinű elektron fajta? És mi van akkor ha valahonnan kifogyna az összes +1/2 spinű pedig a kötéshez pont ilyen spinű kellene?
Azaz úgy gondolkodnak az elektronokról és a spinjükről, mintha létezne kétféle elektron. Az meg sem fordul a fejükben, hogy az ami távolodik jobb spinű, akkor a közeledő már bal spinű.
Vagyis a spin csak az a valami ami 720 fokkal való elforgatás után az elektronnak "ugyanazt a képét" mutatja.
Viszont, ha elforgatás kell ahhoz, hogy azonos "képhez" helyesebben hatáshoz jussunk, akkor nyilvánvalónak tűnik az is, hogy ha van ilyen lehetősége az elektron mozgásának, akkor működni is fog ez a lehetőség. (Miután a legkisebb kényszer elve az elektronok közötti kölcsönhatásokra is érvényesnek találtatott.)

Más részről pedig, ha nem lenne a gyorsulás hatására létrejövő polarizált(ható) forgó mozgása az elektronoknak, akkor okuk sem lenne a haladási irányukra merőleges síkon létrejövő indukció létrehozására. Hanem akár lineáris és a mozgásukkal egybevágó irányú indukciójuk is lehetne.
Persze ha tudsz valamilyen kellően megvédhető indokot az egymás irányára merőleges három vektor létrejöttére, amelyben a forgó mozgás nem szerepel, akkor nosza! Ne titkold! :)
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2013.07.22. 18:51

@bkercso (69867): OFF

/OFF Elnézést!
OFF
Ez csak az én hiányosságom volna?
/OFF Elnézést!
OFF
Ha visszaolvasol régebbi időkre, megláthatod, hogy Gézooval jobb óvatosan bánni. Kemény áltudományos fantazmagóriáit próbálja eladni azzal a fals beállítással, hogy ő tanár. Sajnos ennek csak az ellenkezőjéről tett eddig bizonyságot a felkészültsége alapján. Úgyhogy csak szkeptikusan! :)
Amit csak a nyilatkozatai és a saját weboldalai bizonyítanak, azt nyugodtan szemétre dobhatod.

/OFF Elnézést!
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6519
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2013.07.22. 19:05

@bkercso (69862):
A három egyenes vezető példájára:

Ott tévedsz, hogy azt gondolod, hogy az indukált áram nagysága a B-től függ. Nem! Az idevágó Maxwell-egyenlet:Ahogy látod, a B időbeli változása nem az indukált elektromos mezőt, hanem annak csak a rotációját határozza meg.
Ha B időben nem változik, akkor E rotációja nulla lesz - ez azonban nem jelenti azt, hogy maga E is nulla lesz. Hiszen pl. egy homogén E térnek is nulla a rotációja.

Ennek megfelelően ha az általad leírt elrendezésre helyesen megoldod a Maxwell-egyenleteket, akkor ki fog jönni a helyes eredmény, ami azt fogja mutatni, hogy lesz a középen lévő vezetőben is E tér - csak épp a rotációja lesz nulla a vezetőben.
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2013.07.22. 19:09

@bkercso (69861):
Téves infókat is sokszor elfogad az ember tényként, mert nem tud/akar mindig végtelenül szkeptikus lenni.
Ez azt támasztja alá, hogy szükség lenne rá, csak gyakorlatilag nem mindig megoldható. Olyan, mint az alvás.
1) Ez nem támasztja alá. Lehet, hogy van pl. evolúciós haszna annak, ha néha hamis feltételezésekkel élünk. Ez csak lehetőség. Az viszont tény, hogy a folyamatos, nagyon tüzetes szkepticizmus túl sok energiát igényelne, és ez nem érné meg. Ha annyira hasznos dolog lenne, feltehetően már rég kiválogatta volna az evolúció azon egyedeket, akik erre hajlamosak.
2) De nem is erről volt szó, hanem azt állítottad, hogy az ismeretek megszerzéséhez/bővítéséhez van szükség szkepticizmusra. A mostani kijelentésed sem támasztotta ezt alá. A megszerzéshez nincs szükség. Hogyan is lehetne a megszerzéskor szkeptikusnak lenni? Amíg nem szerezted meg, addig miben mutatsz fel szkepszist? Maximum abban, hogy honnan szerzed be, de ez még közel sem elégséges, ha önellentmondásmentes tudás felépítésére törekszel.
Fizikában nincsenek axiómák.
http://elfiz2.kee.hu/jegyzet/mechanika/newton.html
Az első 3 sort olvasd el.
Mit ne mondjak, nem lep meg, hogy az élelmiszermérnökök fizikajegyzete pongyola. Az axiómák igazolásra nem szoruló, ezért meg sem kérdőjelezhető alapfeltételezések, kiindulási pontok. Szemben a premisszákkal, melyek nagyon is megkérdőjelezhető elvárások egy keretrendszerben. A fizika ilyenekkel dolgozik, mivel a természetet akarja megismerni, nem egy attól független, csak magában koherens elméletet akar építeni - mint a matematika.
0 x

bkercso
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2013.07.19. 13:12

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: bkercso » 2013.07.22. 23:56

@Gézoo (69869):
Ja hogy azt még nem hallottad, hogy a spinnek valamiféle köze lenne az indukció irányához?
Persze, állandó mágnesekben a mágneses momentumok összege (aminek köze van a spinhez) adja az eredő hatást. De hogy áram megindulásakor az elektronok spinjével mi történik, és ez hogyan változtatja meg az E-terüket, arról nem hallottam.
Egyébként köszönöm a részletes leírást!
Azaz úgy gondolkodnak az elektronokról és a spinjükről, mintha létezne kétféle elektron.
Valóban kétféle lehet, ha létezik a Zeeman-effektus. Persze egyik spin átváltható a másikba, így nincs kétféle elektron, csak kétféle állapotú.
És mint írtam, a jellemzői alapján "akár úgy is felfogható
Ha van erről leírás, elolvasnám. OFF
Nem elfogadnám, hanem elolvasnám, aztán meglátjuk, mire lesz jó. :)
/OFF Elnézést!

mimindannyian:
Értem, és jogos, köszi.
Én egyfelől szétválasztom az iskolában tanult dolgokat az "alternatív" elméletektől. Az előbbi a "jó és helyes", de két okból is szeretem megvizsgálni, más hogyan gondolja: egyfelől, ha az helytelen, szemben a "jó és helyessel", akkor a tanultak kiálltak egy újabb próbát, senkinek nem került semmibe. Másfelől meg adhatnak új szemléletet, ami alapján el lehet képzelni azt is, amire nem tanítottak. Ilyen pl. a jobbkézszabály. Oliver Crane elmélete lehet hibás, de ez engem kevésbé izgat, hiszen a mérnöki munka során úgyis kereskedelmi szimulációs programokra bízom a számítást, azok meg a klasszikus tudást tudják, ami már bevált. De ha az áramlástani analógiája alapján el tudok képzelni valamit a jobbkézszabály helyett, akkor van egy vizualizálható modellem. (O. Crane azt mondja, hogy ha létezik szuperfolyékony vákuum, akkor az abban pörgő elektronok kavarják ezt maguk körül, így a rúdmágnesnek cirkulációs tere van, mint egy tornádónak, és a Lorentz-erő az ebben értelmezett Corioli-erő. A lenz-törvény pedig: pl. két párhuzamos vezetőnél: az egyik árama a vezető körül ellentétes irányú, vezetővel párhuzamos "éteráramlást" kelt, ami meg gyorsítja a másik vezető elektronjait. Szuperfolyadékban ugye nincs áramlási ellenállás, csak akkor, ha gyorsulás van a közeghez képest.) Még egyszer: nem kell így lennie, ez csak egy modell!
A megszerzéshez nincs szükség.
Jogos. De mire gondoltam mégis: van egy módszer miszerint ha valaki állít valamit, Te az ellenpólust képviseled, következetesen. Ha ennek ellenére meg tud győzni, megalapozott tudást szereztél. A tudomány is így működik; de a kisegyetemistának már nem feltétlen róható fel, ha ő még nem így működik. Hiszen kell a jegy...
premissza
Ezt a szót kerestem! :oops: Miért írnak annyi helyen axiómát... :roll:
De a lényegen nem változtat: a fizika tapasztalat-alapú tudomány. Nem zárható ki, hogy a megmaradási törvények áthághatók, akkor viszont lehet létjogosultsága feltenni a kérdést, hogy hogyan (nem pontszerű szingularitásra gondolok, hanem olyasmire, amivel gép építhető).

Szilágyi András:
No igen ám, csakhogy még mindig nem kerek :) : egyenes irányú indukciót az örvényes B-tér váltazása kelt, csakhogy itt olyan sincs. Tehát nem csak a rotE=0, hanem E-nek is annak kellene lennie az elmélet szerint, de az nem nulla. (Vagy én nézek be valamit, de mit?)
csak épp a rotációja lesz nulla a vezetőben
Egyenes vezetőben jól is néznénk ki, ha lenne E-nek rotációja! :)
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6519
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2013.07.23. 01:08

@bkercso (69873):
egyenes irányú indukciót az örvényes B-tér váltazása kelt, csakhogy itt olyan sincs.
Mi az, hogy "egyenes irányú" indukció? Miért, még milyen lehet?
Az áramjárta egyenes vezető körül örvényes B tér van.
Az E-t egy adott pontban nem tudod kiszámolni kizárólag az adott pontbeli B-ből (ill. B változásából), csak a rotációját. Ahhoz, hogy magát az E-t is kiszámold, meg kell oldanod a teljes térre a diffegyenleteket, a határfeltételeket is figyelembe véve. Tehát nem lehet olyat mondani, hogy "itt a B konstans nulla, akkor itt nem lesz semmiféle indukció". Dehogynem, attól még lehet. Csak annyit mondhatunk, hogy ott az E rotációja 0 lesz.
Egyenes vezetőben jól is néznénk ki, ha lenne E-nek rotációja!
Akkor a rotáció fogalmát nem jól értelmezed. Az egy lokális tulajdonság, ami minden pontban értelmezett.
Ha a középen lévő vezetőt közelebb rakod az egyik szélsőhöz, akkor ott már lesz rotációja E-nek.
Csak középen lesz nulla a rotáció. Az E nagysága ugyanis középen lesz a legkisebb, attól jobbra és balra növekszik.

Egy vektortér rotációját egy adott pontban úgy lehet elképzelni, hogy a vektorteret úgy tekintjük, mintha egy sűrű folyadék áramlását mutatná, s ebbe a folyadékbe az adott pontra behelyezünk egy pici, érdes felületű golyót. Ha a golyó forogni kezd, akkor ott van a folyadéknak rotációja. A rotáció iránya a tengely iránya, nagysága a forgás sebességével arányos.

Ha tehát van egy olyan E terünk, ami minden pontban vízszintes, de a nagysága lefelé csökken, kb. így:

---->
--->
-->
->

akkor láthatóan ennek lesz rotációja bármely pontban, méghozzá az óramutató járásával egyező irányban.

Visszatérve a három vezetős példára: rajzoljuk vízszintesen a két szélső vezetőt, mindkettőben haladjon jobbra egy időben növekvő áram:

***************************>

***************************>

A B tér a jobbkézszabály szerint mindkét vezető körül körkörös lesz, az eredő tér a kettő szuperpozíciója. Az indukált E tér a következőképpen fog alakulni:

Kód: Egész kijelölése

***************************>
     <---
     <--
      <-
     <--
     <---
***************************>
Tehát az E mindenhol a vezetőkkel párhuzamosan az áramnövekedés irányával ellentétes irányba fog mutatni, a nagysága pedig a vezetőktől távolodva csökken, és középen a legkisebb, de nem nulla. Jól látható az is, hogy a középvonaltól fölfelé és lefelé van rotációja (az óramutató járásával ellentétes, ill. egyező irányban), míg a középvonalon a rotációja nulla. Ez annak a következménye, hogy ott középen a B konstans módon nulla.
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.23. 08:55

@bkercso (69873):
Persze, állandó mágnesekben a mágneses momentumok összege (aminek köze van a spinhez) adja az eredő hatást. De hogy áram megindulásakor az elektronok spinjével mi történik, és ez hogyan változtatja meg az E-terüket, arról nem hallottam.
Alapvetően ugyanazon hatások létrejöttéhez alappal feltételezhető ugyanazon okozó.
Egyébként köszönöm a részletes leírást!
Szívesen.
Valóban kétféle lehet, ha létezik a Zeeman-effektus. Persze egyik spin átváltható a másikba, így nincs kétféle elektron, csak kétféle állapotú.
Kép Igen, a kétféle energia szintű elektron akkor jelenik meg ha erős indukciójú mezőt alkalmazunk, és (ez nagyon fontos!) atomi elektronpályán vannak az elektronok, ahol elvben csak ellentétes spinűek lehetnek egy pályán. Így nyilvánvalónak tűnik, hogy az ernyőhöz relatívan a két féle spin, kétféle mozgásirányt és ezzel kétféle relativisztikus Doppler hatás következtében kétféle energia szintet jelent.
Ha van erről leírás, elolvasnám. OFF
Nem elfogadnám, hanem elolvasnám, aztán meglátjuk, mire lesz jó. :)
Sajnos egyben, komplex alakban nem tudok forrást megjelölni. Sok helyről összeszedegetett morzsákból állítottam össze, mint egy összefoglalót. Persze emiatt akadnak akik úgy értelmezik, hogy mindent "kicsavarva, rosszul értelmezve" állítok egymás mellé.
Teljesen egyetértek a hozzáállásoddal. Csupán gondolkodásmód formálásra célszerű "alkalmazni" az általam leírtakat. A standard (azaz "szabványos" ) fizika állásfoglalásait Andrástól olvashatod.
Persze, ha így szemlélve logikus és új távlatokat nyitó szemlélethez, valamint a standard fizika által nem megmagyarázott okok felismeréséhez vezet, akkor talán megéri elgondolkodni rajtuk.
Úgy tűnik számomra, mintha téged érdekelne az energia nyerés alternatíváinak lehetősége.
Ha így lenne akkor érdemes átgondolni azt, hogy mikortól meddig tekinthető energiának az energia. Mert ugye az első felkiáltás azzal kezdődik, hogy megmaradó mennyiség.
De valóban megmaradó-e? Ugyanis ha valami felvehet munkavégzésre képes és munkavégzésre nem képes állapotot, akkor arról nem jelenthető ki megalapozottan, hogy a munkavégző képes állapota, azaz az energia állapota megmaradó lenne. Csupán azt jelenthetjük ki, hogy amíg a munkavégző képessége megmaradó mennyiség, addig az energiaként értelmezve szintén megmaradó mennyiségnek tekinthető.
Egy ide kapcsolódó egy másik megközelítés például az is, hogy ha egy folyamat munkavégző képessége független a folyamatot kiváltó tényező létrehozására fordítandó munka mennyiségétől, akkor szintén nem a standard fizika keretei által meghatározott határokon belül kezeljük ezen folyamatok energia-kérdését.
Például az időt lassító tényező hatása. Az időt itt a folyamatok sebességének ütemével értelmezve belátható, hogy egy adag például kémiai helyzeti energia kisugárzásakor ugyanezen adag energia munkavégző képessége annak a függvénye, hogy ahová érkezik, ott milyen sebességű az idő. A példa kedvéért egy állványon keltett fény egyik felét alacsonyabb, a másik felét magasabb helyre sugározzuk. Az idő alul lassabb, mint felül. Ezáltal például a fotoelektromos effektus alul végbemegy, az elektronok kilépnek a ugyanazon fémből, felül nem megy végbe, mert az elektronok kilépéséhez kevés az oda érkező fotonok energiája.
A valóságban pedig felül, a gyorsabb időben, az időegységre jutó befogott energia a kevesebb, mint a lenti időegységre jutó befogott energia mennyisége. És miután szintén az időegység hosszokkal arányos a befogók által az időegységre jutó leadott-kisugárzott energia mennyiség, így csupán az időegység hosszok által meghatározott egyensúlyokban különbözik a lenti és a fenti hely.
Vagyis elmondható, hogy az idő helyi sebessége meghatározza egy adag energia munkavégző képességét, azaz az energia csomag nagysága függ a helyi idő sebességétől.

Természetesen ez alól az elektromos térerősség és a mágneses térerősség sem kivétel.
És bár valószínűleg ebből az aspektusból szintén nem olvastál a mezőkről, de ha logikusan végiggondolod, akkor a korrekt elvek felállítása érdekében nem tekinthetünk el ettől a szemléletmódtól sem. Annak ellenére sem, hogy meg sem említették a tanulmányaink során az idő és az energia összefüggését.
0 x

Mungo
Hozzászólások: 27
Csatlakozott: 2013.06.28. 16:30

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Mungo » 2013.07.23. 10:48

@bkercso (69873):
Egyenes vezetőben jól is néznénk ki, ha lenne E-nek rotációja! :)
A rotáció itt nem forgást, hanem örvényességet jelent. Azaz a tér közeli pontjaihoz rendelt vektorok nem azonos nagyságúak és/vagy irányúak.
(A bullshitgenerátor spinről előadott hadováját nyugodtan ugord át. A +1/2 és -1/2-es spin nem különböző energiaszintet, hanem különböző kvantum állapotot jelöl. Nézz utána, az atomokban pl a p pályákat először három azonos állású spinnel rendelkező elektron tölti fel és csak ezután a három ellenkező állású.)
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.23. 11:38

@Mungo (69877): Ne írkálj ostobaságokat! A különböző színképvonalak különböző energiákhoz tartoznak!
E1=h*f1 és E2=h*f2 ahol ha f1#f2 akkor E1#E2
Azt is már megjegyezhetted volna, miután középiskolai tananyag, hogy a Hund szabály mit ír elő és nem keverendő össze a Pauli féle tilalmi elvvel, amiről írtam!
Okulásul: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hund-szab%C3%A1ly
valamint: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pauli-elv
0 x

bkercso
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2013.07.19. 13:12

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: bkercso » 2013.07.23. 14:49

@Gézoo (69876):
Szilágyi András:
Teljesen jogos. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy egy áramjárta csőben milyen a tér belül. Majd elszöszölök vele, de így elsőre mintha nulla lenne belül, minden pontban.
Egy ide kapcsolódó egy másik megközelítés például az is, hogy ha egy folyamat munkavégző képessége független a folyamatot kiváltó tényező létrehozására fordítandó munka mennyiségétől, akkor szintén nem a standard fizika keretei által meghatározott határokon belül kezeljük ezen folyamatok energia-kérdését.
Na erre kellene műszaki példa. Bár már sejtem, hogy a fórum arra jött létre hogy én hozzam a példát, Ti a cáfolatot. Nos, én nem tudok példát. :D
Vagyis elmondható, hogy az idő helyi sebessége meghatározza egy adag energia munkavégző képességét, azaz az energia csomag nagysága függ a helyi idő sebességétől.
Becsapós, hogy egy kvantált energiájú folyamatot hoztál példaként. Nem kvantált folyamatra szerintem nem igaz az állítás, mert a lassabb idejű térben nagyobb teljesítményűnek látszik a forrás, de rövidebb ideig közöl energiát.
A példádban meg a fel nem vett kvantumok nem vesznek el, hanem elhagyják a térrészt.

Mungo:
Leesett. Régen volt...
Az elektronspinnel békében vagyok, köszi.
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3583
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2013.07.23. 15:21

@bkercso (69879): OFF
Szerintem jobb, ha mindenkinek külön - külön válaszolsz. Szilágyi nem szokott olyan épületes baromságokat írni, amelyekre neki válaszoltál. Ez Gézoo műfaja. Lám, teljes gőzzel meg nála a bullshitt generátor, mert jószívűen etetitek.
/OFF Elnézést!
0 x

bkercso
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2013.07.19. 13:12

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: bkercso » 2013.07.23. 15:37

@Solaris (69880):
OFF
Ok. Bár gondoltam, egyértelmű, kinek melyik válasz szólt. :)
/OFF Elnézést!
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.23. 18:18

@bkercso (69879): A kvantált példát érzékeltetésül hoztam. Arra példaként, hogy ami nem képes munkát végeztetni azt nem tekinthetjük energiának.
Tovább ragozva, hiába tudjuk, hogy egy fekete lyuk belsejébe zuhant testeknek volt-van energiája, ha ezek az energiák számunkra elvesztek mint munkavégzésre alkalmazhatók.
Vagy akár olyan mértékű Doppler esetében, amikor a kiindulási energia már semmiféle munkavégzésre sem alkalmazható, semmiféle hatást sem tud kiváltani, hiába tudjuk, hogy például egy csillag sugározta ki, ha nem tudjuk érzékelni, nem végezhet semmiféle munkát sem, akkor számunkra nincs létező energiája.

Az kevés, hogy tudjuk azt, hogy volt-van, "eredetileg" energia kisugárzása. Az energia csak akkor létező számunkra, ha érzékelhető, munka végzésre fogható.

Talán még szemléletesebb példa: Ha gyorsulásra kényszerítünk testeket, akkor minden töltéssel rendelkező részecskéjük "foton" sugárzó. Csakhogy ha ez a gyorsulás olyan kicsiny, hogy a hozzá tartozó "fotonok" energiáját semmiféle módon nem érzékeljük, nem végeznek munkát, akkor a test gyorsulására fordított munka ill. energia olyan állapotba került amit soha többé, senki sem tud felhasználni.
Azaz az energia munkavégzésre alkalmatlan állapotba kerülve, energia értelműként továbbá már nem minősíthető. Vagyis mint energia megsemmisült.

Egyszerűen szemléltethető: Kaloriméterben légágyon motorra excentert teszünk és mérjük a bevitt és a megmaradó energiákat. Azt tapasztaljuk, hogy a bevitt teljesítmény négyzetével arányos nagyságú az "elvesző" energia.
Vagyis az excenter ill. a motor tömeg kölcsönös gyorsulásaira fordított energia olyan állapotba kerül amit soha többé, senki sem fordíthat munkavégzésre. Vagyis energia értelműként elveszettnek tekinthető.

A folyamatokra példák... oké. Például a párolgás a környezeti nyomástól és a hőmérséklettől külön-külön függ. Vegyünk egy pohár héliumot és a világűr vákuumát. Nyilván a 3 K fokon is el fog párologni. Azaz az elpárolgásához szükséges energiát még csak közölnünk sem kell vele, mert ha a párolgás helyén nem állna rendelkezésre ez az energia mennyiség, akkor majd az elpárolgott atomok a belső energia készletük rovására végzik a párolgást, mint például a kompressziós hűtőgépekben, és majd utólag vagy visszaszerzik ezt az energia hányadot vagy nem.

Na de! A párolgással kapcsolatos energia mérlegtől független például a kapilláris hatásban való közreműködése. Így ha a világűr vákuumában egymáshoz elmozdíthatóan rögzített lemezek szélére önjük-cseppentjük, akkor a lemezek közé fut, létrehozza a lemezek közötti összehúzódást, még akkor is ha ehhez a lemezeket s úton F erővel kell összehúznia, W=F*s munkát végez, majd elpárolog. Így a lemezeket összehúzó erő megszűnik, és W=F*s=0*s=0 munkavégzéssel széthúzhatók, majd az új terhelés rákapcsolása után újból odacseppentve a héliumot újabb munkavégzés következik be. És így tovább.
A lényeg az, hogy ezt a folyamatot itt a földön, vízzel és molekuláris kapillárisokkal szoktam demonstrálni. Az elvégzett munka pedig nagyon látványos és nagysága független a párolgás energia egyenlegétől. (Egyébként számos ilyen folyamatot ismerünk.)

A lassult időre visszatérve. Nagyon fontos szempont, hogy két test közül, a lassultabb idejű "gyűjti be" a kettőjük kölcsönös kisugárzása folyamán a több hőenergiát. Miután a lassultsága mértékében folytonosan "hidegebbnek" látszik a másik felől és a másik pedig forróbbnak a lassult oldaláról nézve.
Azaz már akkor érvényesül - miután érvényes az ált.rel. - ez a folyamat, ha két lemezt, egymással párhuzamosan, vízszintesen egymás fölé elhelyezünk termoszban.

Off. Egy záró megjegyzés: A trollok azért trollkodnak mert csupán arra képesek. Ha érdemi válaszaik, hozzászólásaik lennének akkor a trollkodás helyett érdemi válaszokat, hozzászólásokat írnának. On.
0 x

ennyi
Hozzászólások: 3849
Csatlakozott: 2011.02.01. 00:01

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: ennyi » 2013.07.23. 18:52

@Gézoo (69882): Gratulalok, eddig ez a legjobb eszmefuttatas amit toled olvastam.
0 x

bkercso
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2013.07.19. 13:12

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: bkercso » 2013.07.23. 19:13

@Gézoo (69882):
a test gyorsulására fordított munka ill. energia olyan állapotba került amit soha többé, senki sem tud felhasználni
Azt hittem, mozgási energia lesz belőle, amit fékezéskor visszakapok...

A párolgás meg hűléssel jár. Az, hogy a környezetből pótlódik a belső energia és így mégis elpárolog az anyag, az entrópianövekedésnek köszönhető, de a környezetét akkor is hűti.
És kondenzálnod mibe kerül(ne) a vizet?

Érdekes a lassult idős példa, tényleg! Ha a két lemez relatíve nyugszik, mitől lassultabb az egyik?
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.23. 19:28

@bkercso (69884): Na igen, nagyobbik részben mozgási energiává alakul. Egy része viszont a gyorsulás folyamán elsugárzódik, felhasználhatatlan, energia értelműként nem tekinthető formájúvá alakul.
" amit fékezéskor visszakapok..." - Nos ez a másik. Ha a fékezés is gyorsulással történik. márpedig másként nem lehetséges, akkor szintén részben energiaként többé nem értelmezhető formájú sugárzásként távozik.
A párolgás meg hűléssel jár. Az, hogy a környezetből pótlódik a belső energia és így mégis elpárolog az anyag, az entrópianövekedésnek köszönhető, de a környezetét akkor is hűti.
Mint írtam így van. Egyetértünk. Ezzel együtt a párolgás energia mérlege független a kapilláris hatás munkavégzésétől. Attól a munkavégzéstől amelyről a példa szólt.
És kondenzálnod mibe kerül(ne) a vizet?
Jó ötlet! Bár már erről is szólt itt egy mise. Úgy nevezzük, hogy izotermikus desztilláció. Mert a felfedezésének idején még nem tudtunk olyan felbontással hőmérséklet változást mérni, hogy felismerjük azt, hogy nem izoterm a folyamat.
Érdekes a lassult idős példa, tényleg! Ha a két lemez relatíve nyugszik, mitől lassultabb az egyik?
A példában a gravitáció volt az időlassító hatás forrása. (Persze atomi távolságok esetében, egy egy molekula is lehet ilyen időlassulást okozó forrás.)
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3583
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2013.07.23. 20:42

@ennyi (69883): :) Úgy látom, gyarapodnak Gézoonál a gézoo-féle sikerélmények. :)
0 x

bkercso
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2013.07.19. 13:12

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: bkercso » 2013.07.23. 22:40

@Gézoo (69885):
Ha a fékezés is gyorsulással történik [...], akkor szintén részben energiaként többé nem értelmezhető formájú sugárzásként távozik.
Logikus, amit írsz. Meg az is logikus, hogy ha sugároz, akkor abszorbeál is, vagyis a térben lévő EM-zajból fel is vesz energiát, nem csak ahhoz hozzátesz. Szóval a kérdés a két hatás eredőjének nagységrendje. Mérte ezt már valaki?
Ezzel együtt a párolgás energia mérlege független a kapilláris hatás munkavégzésétől.
Miért? Nem azért van kapillárishatás, mert energiaminimumra törekszik a vízmolekula, és belemegy egy kötöttebb állapotba? Onnan ki is kell szakadnia a párolgás során.
Van esetleg mérési jegyzőkönyved?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bkercso 2013.07.23. 23:04-kor.
0 x

Mungo
Hozzászólások: 27
Csatlakozott: 2013.06.28. 16:30

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Mungo » 2013.07.23. 22:41

@Gézoo (69885):
(Persze atomi távolságok esetében, egy egy molekula is lehet ilyen időlassulást okozó forrás.)
De csak ha két spinfoton közé teszünk egy idont amit megszorzunk a gézookonstansal egy fürdőszoba mérlegen állva egy potenciál alagút közepén a gézoohelikopterre koncentrálva, hátunkkal nekitámaszkodva a gézooféle energiamegsemmisítő készüléknek.
Majd elfelejtettem: Miközben egyik kezünkkel átírjuk a Wikipédia Monthy Hall paradoxon szócikkét a saját hülyeségünknek megfelelő formában.
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.24. 08:34

@bkercso (69887):
Szóval a kérdés a két hatás eredőjének nagységrendje. Mérte ezt már valaki?
Igazából a kozmológia itt lép a képbe. A látott univerzum állapotváltozásaiból következtethetünk a folyamat sebességére, irányára.
Miután például a hőmozgásokat is gyorsulások okozta energia vesztések kísérik. Nem csak gamma, röntgen, fény és hő (infra), valamint rádiófrekvenciás fotonok képződnek, hanem a teljes spektrum egészen a már nem érzékelhető, már energiaként nem értelmezhető frekvenciákig. Vagyis egészen addig a tartományig amit gravitációnak és még lentebb "fekete energiának" nevezünk.
Miért? Nem azért van kapillárishatás, mert energiaminimumra törekszik a vízmolekula, és belemegy egy kötöttebb állapotba? Onnan ki is kell szakadnia a párolgás során.
Igazából nincs tudata a részecskéknek, így amit mi "energia minimumra való törekvés"-nek nevezünk, az egy sor folyamat összhatásának eredménye. Ami tetejében vagy működik vagy nem...
A párolgás esetére igaz amit írtál, valóban változik a párolgás során elvihető energia nagysága az adszorpció erősségétől.
Viszont a kapilláris folyamat lényeges mozgatója a részecskék közötti erőhatások aránya. Ugyanis a saját atomok közötti erőhatásnak többnyire csak közvetítője a folyadék. Egy segéd ami "a futottak még" kategóriaként a saját atomok erőterében még " vendégként" jelene van-volt.
Nem szabad elfelejteni, hogy két részecske közötti erőhatás nem a képzeteink szerinti nagyságrendbe tartozik. ( Példaként két, egyenként -1,6e-19 C töltésű elektron egymástól 1 méteres távolságon olyan hatalmas erővel hat kölcsönösen a másikra, hogy az ezen erő hatására képződő gyorsulásuk 254 m/s² a földi gravitációs gyorsulás 25-szerese.)
Igazából ez is a lokális idő múlási sebesség változás eredménye. A térerősség nagysága fordítottan arányos a távolság négyzetével. És miután minden térerősség a tapasztalt makro hatását-jelenségét a lokális időre gyakorolt hatásán keresztül váltja ki, valamint a részecskék által kisugárzott energiák "frekvenciái" a részecskékre jellemzően "fajta" függőek, az interferencia és a rezonancia jelenségek is szelektívek, ezért tapasztaljuk sok esetben az "energia minimum" elérését.
Viszont a teljes folyamat szempontjából különválasztható azáltal, hogy a kapillárhatással végeztetett munka és kísérő jelenségei nem hatnak vissza a párolgási folyamatból "kiszabaduló" részecskékre és sugárzásokra. Vagyis a két folyamat kettéválik.
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2013.07.24. 09:02

@Gézoo (69889):
Nem csak gamma, röntgen, fény és hő (infra), valamint rádiófrekvenciás fotonok képződnek, hanem a teljes spektrum egészen a már nem érzékelhető, már energiaként nem értelmezhető frekvenciákig. Vagyis egészen addig a tartományig amit gravitációnak és még lentebb "fekete energiának" nevezünk.
Keletkezik? A fekete energia? Aha.... :facepalm:
Kép
0 x

Avatar
Rigel
Hozzászólások: 1492
Csatlakozott: 2013.05.15. 10:49

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Rigel » 2013.07.24. 09:32

@Gézoo (69889):
Miután például a hőmozgásokat is gyorsulások okozta energia vesztések kísérik. Nem csak gamma, röntgen, fény és hő (infra), valamint rádiófrekvenciás fotonok képződnek, hanem a teljes spektrum egészen a már nem érzékelhető, már energiaként nem értelmezhető frekvenciákig.
Csak szólok, hogy egyetlen frekvenciát sem "értelmezünk energiaként". Úgyhogy ebből a szempontból nincs különbség a nagy frekvencia meg a kicsi között.

Amiről te itt okoskodni próbálsz, az valójában a feketetest-sugárzás, amit a XX. század elején Herr Planck kielégítően megmagyarázott. Bár ő még nem hallott az olyan minden alapot nélkülöző gézúságokról, hogy a nagyon alacsony frekvenciájú sugárzás az gravitáció lenne vagy éppen sötét(!) energia. Szegény Planck olyan korlátolt volt, hogy az elektromágneses sugárzás összes frekvenciáját az elektromágneses kölcsönhatás megnyilvánulásának tekintette a legalacsonyabb frekvenciájú hosszúhullámú rádiósugárzásig.

Amúgy a frekvenciát sem lehet a végtelenségig csökkenteni, hiába érzed úgy tudatlan laikusként, hogy ott a spektrum alján van hely az alaptalan gravitációs-sugárzás elképzelésednek. Matematikailag tíz a mínusz végtelenediken-ig csökkenthető a frekvencia, de mi a fizikai értelme mondjuk egy olyan sugárzásnak, aminek a periódusideje egyenlő vagy nagyobb az univerzum életkorával, vagy a hullámhossza azonos a belátható univerzumrész átmérőjével?
Na, ugye hogy ugye?
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.24. 09:53

@Rigel (69892):
Csak szólok, hogy egyetlen frekvenciát sem "értelmezünk energiaként". Úgyhogy ebből a szempontból nincs különbség a nagy frekvencia meg a kicsi között.
Kár volt "szólnod". Főként úgy hogy Planck-ot emlegeted, de az energia kvantumokhoz általa rendelt frekvenciákat érdektelennek titulálod.
Amiről te itt okoskodni próbálsz, az valójában a feketetest-sugárzás,
Nos, okoskodni próbálsz, de rosszul. Nem a fekete test sugárzásáról volt szó.
Egy jó tanács: Ha nem értetted meg a teljes szöveget, akkor a benne felismert szavakra ne próbálj választ építeni, mert úgy jársz mint most: Sületlenségeket írsz.
Amúgy a frekvenciát sem lehet a végtelenségig csökkenteni, hiába érzed úgy tudatlan laikusként, hogy ott a spektrum alján van hely az alaptalan gravitációs-sugárzás elképzelésednek. Matematikailag tíz a mínusz végtelenediken-ig csökkenthető a frekvencia,
Na aztán miért nem? Ja mert szerinted nem.. Érv..
de mi a fizikai értelme mondjuk egy olyan sugárzásnak, aminek a periódusideje egyenlő vagy nagyobb az univerzum életkorával, vagy a hullámhossza azonos a belátható univerzumrész átmérőjével?
Antropomorf megközelítés. Ez sem elfogadható érv.

Egyébként pedig a nagyságrendekkel kerülj közelebbi ismeretségbe! Már nano, de még a mikro Hertz-es frekvencia tartományú energia kvantumok sem tekinthetők elektromágneses kölcsönhatásúaknak, miután már nem váltanak ki elektromos jellegű kölcsönhatásokat.
És ezek a frekvenciák ugyan hol vannak az univerzum látható méretéhez rendelhető hullámhossz alapján számolhatókhoz? Olyan messze, hogy értelmesen egy napon sem említhetők vele.
"Na, ugye hogy ugye?" - Bizony ám! Ugye, ugye!
0 x

Avatar
Rigel
Hozzászólások: 1492
Csatlakozott: 2013.05.15. 10:49

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Rigel » 2013.07.24. 11:10

@Gézoo (69894):
Bocsika, troll, de te összetévesztesz a gondozóddal.
Én csak dobtam egy kekszet a ketrecedbe, de etetni nem én foglak...
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2013.07.24. 11:13

@Gézoo (69894):
Nem a fekete test sugárzásáról volt szó.
Már megint a fajgyűlölet?! Mikor tanulod meg végre leírni a fizikai alapfogalmakat? Tanár az ilyen? Soha nem is volt, nem is lesz.
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3583
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2013.07.24. 12:33

OFF
Nem értem, hogy minek a trollt etetni? Mi értelme van megtűrni ezen a fórumon a faszságait? Bebizonyosodott már, hogy hiába igazítják ki a hülyeségeit, rajta nem fog semmi. Ügyeletet kellene tartani, hogy minden balfaszsága korrigálásra kerüljön, különben a gyanútlanul betévedő olvasó még azt hiszi, hogy ezen a helyen randevúznak a Lipótmezőről szélnek eresztett szellemi fogyatékosok. Pld. közlik vele, hogy az elektron +1/2 és -1/2 spínje nem két különböző energiaállapot, hanem két különböző kvantumállapot, erre hadoválni kezd a Pauli - féle kizárási elvről, de láthatóan arról sem tudja, hogy mi lenne, mert ha tudná, hallott volna pld. a szénatom elektronjainak hibridizációjáról és promóciójáról. Ha legalább a klasszikus és a kémiában jól használható atomodellekkel tisztában lenne, akkor tudná, hogy az elektron energiája csak a főkvantumszámtól függ és nem keverné bele az elektron spínjét, amit őkelme olyan forgásnak képzel, amit pld. egy kiterjedt gömb alakú test végez.
Az nagyon szép, hogy próbál a világ dolgain eligazodni, az is szép, hogy fantáziál, hátha talál valamit, de durva hiba, mi több, gorombaság, neveletlenség, ostobaság, hogy a fantazmagóriáit tudományként, kiállhatatlan, kioktató tanárbácsis stílusban itt előadja.
Az a véleményem, hogy ideje kivágni innen, vagy ha tetszik a Szerkesztőknek az ámokfutása, akkor ideje őt bedugni a Gumiszobába.

/OFF Elnézést!
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.24. 12:43

@Solaris (69900): Látom megtaláltál egy szócikket a kvantumszámokról. Olvasd el újra! A színképvonalak helye, azaz ezzel az elnyelt vagy kisugárzott fotonok energiája mind a négy (fő, mellék, spin és mágneses ) kvantumszám "függvénye". Még helyesebben a négy energia szint alapján fedezték fel és nevezték el a kvantumszámokat.
Nagyon dicséretes, hogy érdeklődsz. Nagy kár viszont az, hogy butaságokat írkálsz, mert nem érted azt amiről írtál.
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2013.07.24. 14:08

@Gézoo (69901): Nagy kár, hogy azt hiszed, érted, amiket írsz.
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3583
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2013.07.24. 16:55

@Gézoo (69901): Bocs Gézoo, de úgy látom, ma már vetett a számodra egy kekszet Rigel. Majd jön a gondozód és megetet. Addig legyél türelemmel.
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3583
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2013.07.24. 17:02

@mimindannyian (69902): OFF
Nem jól látod. Nem azt hiszi, hogy érti, dehogy! Ő nem hiszi, hanem tudja, hogy érti. :) Ő az, aki mindent jobban tud, aki a gézufizikát, mint igaz és új tudományt műveli. Méltó ellenfele - ahogy korábban írta e topikban - csak Szilágyi, aki a mainstream fizikát képviseli, a többiek meg csak bele - belepofáznak a nagyok dolgába. Ráférne már, hogy sünt szarjon.
/OFF Elnézést!
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6519
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2013.07.24. 22:07Ejnye-ejnye

Ne helytelenkedjetek!
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6519
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2013.07.24. 22:30

@Solaris (69900): Gézoo sok hülyeséget ír, de amibe belekötöttél, az pont nem volt az. Korrektül írta, hogy erős mágneses térben lesznek különböző energiaszinten az ellentétes spinű elektronok. Máskor ügyelj arra, hogy a nagy trollvadászatban legalább olyasmibe köss bele, amibe tényleg alappal lehet!
Ja amúgy ha már atomi energiaszintek: van ugye finomszerkezet, hiperfinom szerkezet - azaz nem csak a főkvantumszámtól függ az energia.
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.25. 08:42

@Szilágyi András (69912): Köszönöm András a korrekt kiigazítást.
Mint mindenki olvashatta Solaris és Rigel nem ismervén a szimpla középiskolai kémia illetve fizika tananyag több, teljes fejezetét kitöltő anyagrészt és "belekötöttek" (?)
(Helyesebben a szokásos sértegető, tudatlan troll formájukat hozták.)

Trágár, személyeskedő írásaik még most is olvashatóak. Miért is?

Úgy vélem, az ilyen mérvű tudatlanságban szenvedő, sértő személyeskedő írásokat elkövető , "faszozó - sűnt szarozó" "troll vadászoknak" nem lehet helye egy tudományos fórumon.
( Legfeljebb a "gumiszoba" nevű részlegében. )

Különös tekintettel arra a tényre, hogy korábban is kénytelen voltál kitiltani Solaris-t az ugyanilyen sértő viselkedése miatt. Azaz sokszorosan bizonyította, hogy se tanulni, se a viselkedés alapnormáit betartani nem képes.
0 x

Avatar
Rigel
Hozzászólások: 1492
Csatlakozott: 2013.05.15. 10:49

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Rigel » 2013.07.25. 10:45

@Szilágyi András (69912): Gézoo sok hülyeséget ír, de...

@Gézoo (69916): Köszönöm András a korrekt kiigazítást.

OFF
Köszönöm, Gézoo, a becsületes beismerését a tudatlanságodnak. Ritka pillanat.
Amúgy meg azzal a zavaros tudással, amit te az összeolvasott, de nem értett fizikai ismeretekből magadnak felhalmoztál, nincs lehetőséged mások kompetenciáját megbízhatóan felbecsülnöd. Aki olyan fizikai abszurdokat le merészel írni, hogy "energiaként értelmezhető frekvencia", annak nincs jogalapja mások középiskolás tudását sem megkérdőjelezni.

/OFF Elnézést!
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.25. 11:12

@Rigel (69917): Rigel! Mindannyiunk előtt gyászosan megbuktál a középiskolai fizika és kémia alapismeretekből.
Ennyit ér minden mondatod: Semmit! Hagyj fel a trollkodással!

Egyéb iránt pedig az, hogy András mit ért a "Gézoo sok hülyeséget ír, " mondata alatt más lapra tartozik. Szerinte ugyanazt amit a standard fizika úgy ír le ahogyan ő adja elő, más szemszögből nézve leírni hülyeség. Az ő szemszögéből nézve ezzel egyetértek. Az én szemszögemből pedig a szabványos fizika írja le rosszul vagy inkább hiányosan esetleg néhol tévesen a fizikai világot.
Ez persze félrevezető szó szerint értve, hiszen a "hivatalos fizikaként" sokan, sokféle szintet értenek.
Klasszikus példa Newton III törvényének a mágnesességgel való összefüggését vizsgálni.
Ugyanis Newton óta eltelt időben "a fizika" alaposan átfogalmazódott. Ilyen értelemben a Newton féle alapelvekről tisztázódott, hogy az eredeti formájukban nem korrektek.
Viszont a fejlődésnek ( a változásoknak,) megfelelő módon korrigálva őket meghatározható az érvényességi körüket, amelyen belül továbbra is tökéletesen jellemzik a fizikai valóságot.

Javaslom neked, hogy végezd el a középiskolát. Érettségizz le és te is szerezz diplomát, és közben gyakorold nap mint nap a majdan megszerzendő kémiai és a fizikai ismereteidet!
Ha majd ezen túl leszel te is, akkor lehetsz beszélgető partner ezekben a témákban.
Aki olyan fizikai abszurdokat le merészel írni, hogy "energiaként értelmezhető frekvencia", annak nincs jogalapja mások középiskolás tudását sem megkérdőjelezni.
A frekvencia és energia emlegethetőségéről pedig itt és most jegyezd meg, hogy amikor színképvonalakról, kisugárzott energia kvantumokról szóló mondatban a frekvencia szerepel, akkor Planck E=h*f függvénye nyomán a frekvencia nagysága mindig energia csomag nagyságot is meghatároz.

Ne trollkodj! Minden tudatlan hülye képes a trollkodásra! Ismerjük el! Te most még csak trollkodásra vagy képes.
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3583
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2013.07.25. 12:20

@Szilágyi András (69912):
Szilágyi András írta:@Solaris (69900): Gézoo sok hülyeséget ír, de amibe belekötöttél, az pont nem volt az. Korrektül írta, hogy erős mágneses térben lesznek különböző energiaszinten az ellentétes spinű elektronok. Máskor ügyelj arra, hogy a nagy trollvadászatban legalább olyasmibe köss bele, amibe tényleg alappal lehet!<BR sab="782">Ja amúgy ha már atomi energiaszintek: van ugye finomszerkezet, hiperfinom szerkezet - azaz nem csak a főkvantumszámtól függ az energia.
Maradéktalanul egyetértek azzal, hogy Gézoo sok hülyeséget ír, de jobb volna úgy fogalmazni, hogy ritka kivételtől eltekintve csakis hülyeséget ír.

Nem olvastál elég figyelmesen. Egyáltalán nem kötöttem bele az elektron - erős mágneses tér kölcsönhatásba, mert ez legfeljebb Gézoonak lehet új. Ez azonban nem az atom "alapállapota", hanem egy gerjesztett állapot. Gézoo újabb megjelenése óta a topikba írogatott hozzászólásaiból az jön le, hogy amennyiben két elektron mindenben megegyezik, csak a spínjük más, akkor az energiájuk is más, ami nem igaz. Nyilván te is tudod, hogy a többelektronos atomok esetében ugyanaz az az energiaállapot többféle módon megvalósul.

Ami az atomi energiaszinteket és a szükséges számú operátorok sajátértékeit illeti, nem szorulok belőle korrepetálásra.

A "Gézoot a Gumiszobába!" javaslatomat fenntartom. Trolloknak ott a helye.
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6519
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2013.07.25. 12:47

@Solaris (69919):
Gézoo újabb megjelenése óta a topikba írogatott hozzászólásaiból az jön le, hogy amennyiben két elektron mindenben megegyezik, csak a spínjük más, akkor az energiájuk is más
Nekem nem jött ez le belőle, de te biztos figyelmesebben olvastad, mint én.
0 x

ennyi
Hozzászólások: 3849
Csatlakozott: 2011.02.01. 00:01

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: ennyi » 2013.07.25. 12:50

Ugye a feny kettos termeszetu, elektromagneses hullamkent is es reszecskekent (foton) is viselkedik.

Kerdesem, hogy ez a ketto atvalthato-e egymasba, azaz van-e ertelme feltenni azt a kerdest, hogy egy foton, az milyen hosszusagu, hany periodusbol allo hullamnak felel meg?
Ha van ertelme a kerdesnek, akkor hogyan lehet megvalaszolni?
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3583
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2013.07.25. 13:57

@Gézoo (69918):
Az én szemszögemből pedig a szabványos fizika írja le rosszul vagy inkább hiányosan esetleg néhol tévesen a fizikai világot.
OFF
Igen, ismerjük ezt az álláspontodat. Ezt máshol úgy hívják, hogy sufnifizika, vagy trollfizika, itt egyszerűen gézufizika a neve. Pusztán magyar viszonylatban a gézufizika mintájára beszélhetünk szászfizikáról, egelyfizikáról, benkőfizikáról, spanyolfizikáról, tamásfizikáról, dobófizikáról, rohánfizikáról/astrojanfizikáról, tassifizikáról/aparadoxfizikáról, stb. Nem sorolom tovább. A te nézőpontod a megítélésem szerint éppen olyan, mint amikor a béka lapul a tó iszapján és felfelé bámul a napvilágra.
/OFF Elnézést!

Légy szíves legalább egyetlen példát hozni, amiben téves a fizika álláspontja! Mutass rá, hogy hol és miben téved, s aztán állj elő, hogy szerinted mi a helyes. Mindezt tedd úgy, hogy betartod a tudományosság követelményeit.
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.25. 14:02

@Solaris (69919): Figyelj csak! Egy atomi elektronfelhőben két azonos energia állapotú elektron nem lehet. Ezt Pauli a kvantumállapotok azonosságának a tilalmán keresztül fogalmazta meg.

Értem én, hogy nem tanultad középiskolában. Így az is érthető, hogy a "félszavas" vagy az "utalásos" megfogalmazásaimat nem értheted meg.
Viszont, hogy ennek ellenére belekötsz abszolút butaságokat írva, az nem más mint szimpla trollkodás.

Egyáltalán, hogyan veheted magadnak a bátorságot ahhoz, hogy kritizálj olyan témát amit se nem tanultál, se nem tudsz felfogni? Ez a trollok jellemzője.
Légy szíves legalább egyetlen példát hozni, amiben téves a fizika álláspontja! Mutass rá, hogy hol és miben téved, s aztán állj elő, hogy szerinted mi a helyes. Mindezt tedd úgy, hogy betartod a tudományosság követelményeit.
Tudod azt, hogy Newton törvényeit milyen idő és térfogalomra érvényesen állapította meg?
Tudtad, hogy Newton úgy hitte, hogy a kölcsönhatások terjedési sebessége végtelenül nagy?
És ennek tudatában azt tudod-e, hogy ma mit tart a fizika a kölcsönhatások sebességéről?
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.25. 14:07

@ennyi (69922): Nagyon jó a kérdésed!
A válasz pedig hihetetlenül egyszerű:
Akár hullámként, akár részecskeként írjuk le a fényt, mindkét leírási mód csak (mint fogalmaztam,) leírási mód.
A fény ez sem, az sem.. Mi csupán így tudjuk leírni, ezekkel a módszerekkel. Ha például bevezetnénk egy harmadik leírási módot, amely érvényes adatokat szolgáltat a fényre nézve, akkor már hármas természete lenne. És így tovább.
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3583
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2013.07.25. 14:09

@Gézoo (69925): Az előbb kaptál egy kekszet és lehetőséget, hogy rágcsálás közben domboríts. Itt és most nem az a kérdés, hogy én mit tudok fizikából, hanem ez:
Solaris írta:Légy szíves legalább egyetlen példát hozni, amiben téves a fizika álláspontja! Mutass rá, hogy hol és miben téved, s aztán állj elő, hogy szerinted mi a helyes. Mindezt tedd úgy, hogy betartod a tudományosság követelményeit.
, mert az alábbit ugye te írtad?
Gézoo írta:Az én szemszögemből pedig a szabványos fizika írja le rosszul vagy inkább hiányosan esetleg néhol tévesen a fizikai világot.
Nos, erre várom az alapos, felkészült, tudományos eszmefuttatásodat. A többi csak lózung, üres duma.
0 x

Gézoo
Hozzászólások: 3979
Csatlakozott: 2011.03.02. 10:22

Vákuumból nyert energia, Adams motor, és társai

Hozzászólás Szerző: Gézoo » 2013.07.25. 14:15

@Solaris (69927): Még azt sem érted, hogy tanulj? Még azt sem érted, amit minden érettségizőnek tudnia kell. Mit kötözködsz? Nincs alapod a bírálathoz!
mert az alábbit ugye te írtad?
Ember! Gondolkozz! Még azt sem ismered fel, hogy te mit írtál?
Kon-cent-rálj! Olvasd el a válaszomat! Neked címeztem!
0 x