Evolúció vagy kreacionizmus?

Az intelligens tervezettség és az evolúcióelmélet vitája
Gorni
Hozzászólások: 894
Csatlakozott: 2010.06.22. 14:10

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gorni » 2010.09.18. 22:38

@Caspi (5371):
Ha egy faj populáció képesek annyira elválni egymástól, hogy képtelenek szaporodni akkor is, ha összezárják őket, akkor az idővel csak még jobban eltávolodnak egymástól. Ha lenne rá néhány százmillió éved, akkor ezen az úton eljutsz oda, ahol morfológiailag is eltérőek lesznek. Természetesen állíthatod, hogy nem így van, de ehhez erős bizonyítékot kell adnod arra, hogy a fajszétválásnak vannak korlátai.
Egyébként csak gondolatjátékként próbálkozz meg vele, hogy a szétvált két, egymással nem szaporodó populációval mi történik. Például nem fordulhat elő, hogy azok is további, egymással nem szaporodó populációra válnak szét? És ez a tagozódás nem történhet meg újra és újra? És ha ez több-száz ciklusban lezajlott, akkor szerinted az utódpopulációk mennyire fognak eltérni az ősöktől és a többi utódpopulációtól?
Érdekes próbálkozás, hogy nem te bizonyítod az állításodat (Ha lenne rá néhány százmillió éved, akkor ezen az úton eljutsz oda, ahol morfológiailag is eltérőek lesznek.), hanem rám hárítod a cáfolat bizonyítási kényszerét. A tudomány sajna nem így működik. Ha van egy elméleted, amelyben százmillió év alatt történik lényeges változás, akkor neked kell bebizonyítanod, hogy a valóságban a dolgok az elméleted szerint zajlanak le.
A szapora élőlényeknél nem több száz, hanem több millió ciklust is meg lehet figyelni. Mit mutatnak az adatok náluk?
Másrészt, morfológiai változásról beszélsz. De Darwin pintyeit is már több, mint egy évszázada tanulmányozzák. Mi történt velük? A szétvált populációk újra egyesültek. Naív, világnézetileg motivált az elképzelésed.
Öt csoportba soroltam azokat a kérdéseket, amelyekre egy tisztességes evo elméletnek választ kell adnia. Hol vannak a válaszok? Mi a feltétele egy olyan morfológiai változásnak, ami már új családba, nemzetségbe besorolást hoz magával? Vezess le néhány változást, és próbáld meg ellenőrizni az elképzelésedet laborkísérlettel. Ha sikerül, akkor folytassuk - nem a játékot, hanem a tudományos kérdések megvitatását.
0 x

Gorni
Hozzászólások: 894
Csatlakozott: 2010.06.22. 14:10

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gorni » 2010.09.18. 22:42

@SexComb (5732):
Robert Macnab

A flagellum és a TTSS kapcsolatáról Macnab ezt írja: „A természet egyértelműen talált két megfelelő alkalmat e kifinomult rendszer felhasználására [a TTSS-t és a flagellumot]. Az evolúciójuk útja más kérdés, habár azt feltételezik, hogy a flagellum a régebbi, mivel olyan baktériumok nemzetségében is jelen van, amelyek sokkal korábban váltak szét, mint hogy az eukarióta kórokozók megjelentek volna élő célpontokként.”
0 x

Gorni
Hozzászólások: 894
Csatlakozott: 2010.06.22. 14:10

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gorni » 2010.09.18. 22:47

@vaskalapos (5729):
Bocs de a hosszu idezetedet, ami nem relevans nem olvasom el, nem tartozik ide. Miert azt idezed, hogy szaz eve ki mit gondolt rola, miert nem az allitasokat a tervezesrol?
Tanulmany?
Vagy mese?
Hogyan fogod eldönteni, ha nem olvasod el az eredeti művet? Egyáltalán, honnan tudod, hogy nem tartozik ide, ha nem olvasod el? Miért idézek valakit száz évre visszamenőleg? Miért ne. Aki tud gondolkodni, száz év múlva is maradandót mond. Pusztán az évek múlása nem változtat a gondolat minőségén. Nagy gondolkodók jutottak el arra a következtetésre, hogy nem véletlen események működtetik a világunkat - sem a fizikai, sem a biológiai részét (ami természetesen összefügg). Ha elolvasnád ugyanazokat a műveket, amelyeket ők is, akkor talán hasonló következtetésre jutnál. Szkeptikusnak lenni nem jelent automatikusan vaskalaposságot!

A tanulmány a tervezésről a Virtuális Valóság modell leírása. A Sankhya ugyanazt írja le, mint Thompson. Így történt, így történik folyamatosan - modern tudósok és sok ezer évvel ezelőtt élt tudósok szerint is.
0 x

Avatar
SexComb
*
*
Hozzászólások: 388
Csatlakozott: 2009.12.18. 09:43

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: SexComb » 2010.09.18. 22:55

@19zozi73 (5935):

Úgy látom, bár lehordtad georg1945 -öt, hogy csak fegyvert ad az ellenségeitek kezébe, te is ápolod egy rossz szokását, nevezetesen úgy teszel, mintha a kényelmetlen kérdések el sem hangzottak volna. Nyilván csak véletlen nem vetted észre a kérdéseimet, leírom újra. Mert ahogy látom megint elindul bőszen a makroevolúció-mikroevolúció vita, csak éppen megint nem sikerült elmesélni, hogy mi is ez a kettő. Nyilván te magasan fölötte állsz georg1945 -nek, így nem is dobálózol varázsszavakkal, aminek magad sem tudod az értelmét.

Három apró kérdés:

1. Ezek szerint a bizonyíték hiánya a hiány bizonyítéka? Magyarán, he nem tudod megmondani, hogy kik voltak az őseid Kr.u. 1000 -ben, akkor az egyenlő azzal, hogy a te őseidet a honfoglalás után teremtették?

2. Ha nincsenek meg azok a bizonyos leágazások, akkor mi az Archaeopteryx, a Microraptor gui, Szárnyas dinoszauruszok, Tiktaalik stb?

3. Mi az a mikroevolúció? Mi az a makroevolúció? Mi a különbség köztük? Hogyan sorolsz be egy folyamatot egyikbe vagy másikba? (=Mi alapján döntöd el, hogy amit látsz az mikroevolúció, vagy maekroevolúció?)

"Az evolúcióban mi is hiszünk"

Itt rontjátok el. Az evolúció nem hitbéli kérdés. Egy tudományos elmélet, ami az élővilág változásait magyarázza. Ebben hinni kb, olyan, mintha a telefonkönyvben hinnél.
0 x

Gorni
Hozzászólások: 894
Csatlakozott: 2010.06.22. 14:10

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gorni » 2010.09.18. 23:12

@pounderstibbons (5921):
A bhakti-yoga, a jívátmá igazolásának módszere

A bhakt-yoga folyamatának célja megtisztítani a gyakorló tudatosságát, hogy feléledjen eredeti természetes tudatossága, és kapcsolata az Eredeti Valósággal – többek között a Virtuális Valóság rendszergazdájával.

A Virtuális Valóság tanuló pálya a jívátmá számára, ám a tanulnivaló nem a külső, hanem a belső világ átalakításának tudománya. Tömören megfogalmazva – olyan jellemvonások elfogadása, amelyek alátámasztják az önzetlen szeretet megnyilvánulását.

Számos fontos tényező játszik szerepet ennek a kapcsolatnak a létrehozásában. Először is arról kell beszélnünk, hogy mennyire hajlandó valaki a tudás iránti kutatás sikere érdekében változtatni a belső hozzáállásán. A modern tudomány szemléletmódja azon az elven alapul, hogy a természet olyan imperszonalista folyamatok eredményeként jön létre, amelyek megértésére képes az ember. Az elvet követve számos tudós a természetet legyőzhető és kihasználható tényezőként látja, így elméjük és észlelési képességük révén erővel akarják kiismerni annak titkait. A modern tudomány elméletei egybecsengenek ezzel a dominanciára és agresszivitásra alapuló hozzáállással.

A bhakti-yoga egyik legfontosabb elve, hogy mindaddig lehetetlen az anyagtól független, un. magasabb szintű tapasztalatok megszerzése, amíg a gyakorló nem képes az irányítása alatt tartani anyagi érzékszerveit, és az elméjét (mely központi helyet foglal el mind az érzékelés, mind a végrehajtás folyamatában). Ahhoz, hogy megértsük, általában milyen problémák lépnek fel az érzékek kontrol alá vonásának folyamatában, legalább dióhéjban meg kell értenünk az elme működését.

A nem anyagi lény, a jívátmá önmagában is képes tökéletesen érzékelni, érezni, gondolkodni, illetve akarni és cselekedni, ám a test gépezetének részét alkotja egy olyan egység, amely segítségével lehetőség van ezen funkciók megkettőzésére. Ez az alrendszer összekötő kapocsként funkcionál a jívátmá természetes érzékei és a test érzékelő rendszere között. A test érzékei által összegyűjtött adatok előbb ebbe az egységben kerülnek feldolgozásra, és csak innen jutnak el a jívátmához, miután számos gondolat, érzés és vágy szimbolikus megfelelője csatolva lett az eredeti tapasztalatokhoz.

Ez a köztes egység két elemből áll, az egyik az agy (vagy a test központi idegrendszeri egysége), a másik pedig az agyhoz illesztett finom programrendszer, az elme. A modern tudomány az agyat tekinti a mentális funkciók székhelyének, ám az ősi védikus tudomány szerint az elme (szanszkrit nyelven manah) finom szinten irányítása alatt tartja azt, és a jívátmá hozzá kapcsolódva éri el a testből származó adatokat. Az elme olyan finom anyagi energiának tekinthető, amelynek működését elvben tanulmányozhatjuk a megszokott empírikus módszerekkel is. Jelenleg az elmét a tudomány nem fogadja el széles körben különálló tényezőnek, habár számos kutatási eredmény alapján vannak tudósok, pszichológusok, orvosok, akik erre következtetnek (statisztikai alapon, logikai alapon, kizárásos alapon, stb., erről már volt szó elég bőven).

az anyagi elme közvetlenül az agyhoz, azon keresztül pedig az érzékekhez csatlakozik, míg a másik irányban, a jívátmával a Paramátmá közvetít. Az agy és az elme közötti viszony olyan, mint amilyen egy számítógép és annak programozója között van. Ha egy üzletember már régóta számítógépet használ feladatai megoldására, azt saját tudata kiterjesztésének fogadja el, hiszen mintegy meghosszabbítása az emlékezetének és adatfeldolgozó képességeinek. Így, ha neki magának semmi baja sincs, ám, mondjuk, elromlik a számítógépe, nagy valószínűséggel az üzleti tevékenysége alaposan megnehezül. Mivel az agy tehát az anyagi elme számítógéphez hasonló kiterjesztése, az adatfolyamatok általában igen erősen függenek az állapotán, holott akár nélküle is működőképes lehet a rendszer.

Az anyagi test és elme tehát együtt egyfajta hamis egóként működik, amelyben a valódi lény úgy helyezkedik el, mint egy utas egy magas fokon automatizált közlekedési eszközben. A hamis egó nem önmaga jogán tudatos, hanem a jívátmá ösztönzésére szimbólumok segítségével hajtja végre a feladatát – ahogy az ember által alkotott számítógép is ezt teszi. Az anyagi elme „gondolatai” csupán olyan szimbólumok mintázataiból állnak, amelyek csak akkor válnak a jívátmá eredeti gondolatainak képviselőivé, ha ő be-, és elfogadta azokat. A megtestesült jívátmá természetesen hajlamos erre, hiszen épp ez volt a szándéka, amikor belépett az anyagi világba, és teljes szívvel azonosította magát az elme által alkotott szimbólumok mintázataiból összeálló drámai szereplővel.

Miután az anyagi elme az anyagi érzékszervek központi irányítója, az érzékszervek irányítását az elmén keresztül érdemes megvalósítani. Sajnos a legtöbbünk egész életében nem próbált ki ilyesmit, így hajlamosak vagyunk lebecsülni mind a kísérlet jelentőségét, mind a nehézségeit, ha sikert akarunk elérni. Talán azáltal kaphatunk némi reális elképzelést, hogy megfigyeljük, milyen nagy erővel hatnak az emberekre a megszokott viselkedési minták. Általában mindenki saját énjét az anyagi elméjével azonosítja, így elképzelésünk sincs arról, hogy milyen lehetne megszabadulni ettől a vég nélküli, programok által szabályozott helyzettől.

Annak számára, aki már legyőzte az elméjét közvetlen kapcsolat alakul ki a Paramátmával. Egy ilyen személy mindig békés, nem érinti a boldogság és boldogtalanság, kiegyensúlyozott marad minden helyzetben.

A bhakti-yoga folyamata dióhéjban

A bhakti-yoga kezdeti lépései néhány előírás és szabály megismeréséből, betartásából állnak. A tiltások között olyan tevékenységek vannak, amelyek izgalomba hozzák az anyagi elmét, és elvonják a jívátmá figyelmét az önmegvalósítástól. A négy legalapvetőbb korlát a kábító és mámorító szerek fogyasztása, a húsevés, a tiltott nemi élet és a szerencsejáték gyakorlása – mindegyik részletes pszichológiai érvekkel alátámasztva.

Számos tudományos kísérletben a kísérleti berendezéseket figyelmesen be kell állítani ahhoz, hogy az eredmények hitelesíthetőek legyenek. A bhakt-yoga folyamata olyan kísérlet, amelyben a test és az anyagi elme alkotja a kísérleti berendezést, és az ezeket korlátozó utasítások betartása alapvetően szükséges (de nem elégséges) része a sikernek. Ha valaki elhanyagolja ezeket, képtelen lesz kiszabadítania magát az anyagi egó illúziója alól, és „transzcendentális tapasztalatai” nem lesznek mások, mint az anyagi elméje által produkált olyan szélsőséges élmények, amelyek csupán az önbecsapásra alkalmasak.

A bhakti-yoga pozitív előírásai olyan tevékenységek gyakorlataiból állnak, amelyek közvetlen kapcsolatot létesítenek a jívátmá és a Paramátmá (illetve a Legfelsőbb Lény) között. E tevékenységek gyakorlása feléleszti a jívátmá szunnyadó, természetes szeretetét a Legfelsőbb Lény iránt, tudatosítja benne a való helyzetét, a saját természetéből fakadó élményt biztosít számára, és így automatikusan csökkenti az anyagi elme által prezentált illuzórikus helyzetek iránti vonzódását. A gyakorlás során az önvalóból fakadó pozitív élmény a legfontosabb alkotóeleme az illúziótól való mentessé válás folyamatának.
A bhakti-yoga során szerezhető tapasztalatok hitelesítését az erre képesített tanítók és képzett gyakorlók közössége biztosítja ahhoz hasonlóan, ahogy a természet-tudományos életben a tudományosan képzett személyek társadalma hitelesíti a széles körben elfogadhatónak és taníthatónak kinyilatkoztatott tudást.

A transzcendentális hangvibráció abszolút természete képezi azt az elvet, amely szerint a jívátmá feltételekhez kötött helyzetében – mely jellemzője, hogy általában az érzékelési lehetősége korlátozott az érzékelés anyagi módjainak megfelelően – is elkezdheti felfogni a transzcendentális Eredeti Valóság létét, tulajdonságait, illetve más jívátmák közvetlen, transzcendentális tulajdonságait. A bhakti-yoga tudománya szerint az anyagi megnyilvánulás csupán rendkívül korlátozott módon képviseli a teljes valóságot, mely anyagi érzékeléssel nem hozzáférhető teljes formában, ám ennek ellenére teljes a formákban és a változatosságban.

A bhakti-yoga – illetve általában az összes hiteles jógafolyamat – egy sor olyan eredményt képes felmutatni, amely mind a gyakorló, mint kívülállók számára is egyértelműen beazonosítható. A kezdeti lépések során a jívátmá eredeti természetének fokozatos kibontakozása mellett olyan melléktermékek is megnyilvánulnak, amelyeket a modern tudomány a parajelenségek körében tárgyal (szanszkritül siddhik). Az ilyen rendkívüli képességek lényege, hogy a személy több-kevesebb mértékben túllépheti az általános természeti törvények hatályát – és így a jelenség elsősorban az anyagi elme (manah) anyaghoz képest betöltött magasabb helyzetét bizonyítja. A fejlettebb szinteken ezek a képességek inkább akadályt jelentenek a transzcendentális tapasztalatok megszerzésében (egyrészt elvonják a figyelmet a fő iránytól, másrészt helytelen mentalitást okozhatnak), így a bhakti-yoga folyamatában nem hangsúlyozzák ezek elsajátítását (míg az astanga-yoga, illetve ennek részfolyamata, a hatha-yoga irodalma meglehetős részletességgel tárgyalja a rendkívüli tulajdonságok elsajátítását).

A bhakti-yoga meditációs gyakorlatai

Az anyagi elmével, és érzékszervekkel kötött kapcsolatból eredő ragaszkodás egyfajta vakságot okoz, és kizárja a lelki élmények megszerzését. Ezen csak az elmét tisztító speciális mantrák kitartó éneklése, illetve a legmegfelelőbb hozzáállás kialakítása segít. Természetesen az ilyen mentalitás és tudás nem azonnal alakul ki. Ha valaki másokkal szembeni előnyök megszerzésére akarja használni a bhakti-yoga eredményeit, annak számára az Eredeti Valóság nem lesz elérhető. Ám ha valaki igyekszik önkén feladni a vágyat a kihasználásra, annak számára fokozatosan lehetőség nyílik az új tapasztalatokra.

A bhakti-yoga tudománya szerint csak szeretettel lehet meghódítani az abszolút világot, és az abban élőket. Amint ez a szeretet megnyilvánul, az abszolútról szóló tudás – mintegy melléktermékként – automatikusan feltárul a gyakorló számára, valójában nem a folyamat célja, hanem segítő eleme. A bhakti-yoga folyamatának célja az Eredeti Valóságban élni, és tiszta, tökéletes élményeket átélni - közvetlenül, a jívátmá eredeti érzékelése által, nem az anyagon keresztül. A bizonyíték ebben az esetben közvetlen, a gyakorló saját tapasztalatai, élményei alkotják - végérvényesen megszüntetve az illúzió által keltett vonzódást.
0 x

Avatar
Caspi
Hozzászólások: 860
Csatlakozott: 2009.12.09. 18:31

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Caspi » 2010.09.18. 23:23

@Gorni (5940):
A szapora élőlényeknél nem több száz, hanem több millió ciklust is meg lehet figyelni. Mit mutatnak az adatok náluk?
Szerinted?
Körülbelül hány új vírus megjelenésére emlékszel 30 évre visszamenőleg?
Másrészt, morfológiai változásról beszélsz. De Darwin pintyeit is már több, mint egy évszázada tanulmányozzák. Mi történt velük? A szétvált populációk újra egyesültek. Naív, világnézetileg motivált az elképzelésed.
Gyűrűfajok...
Mi a feltétele egy olyan morfológiai változásnak, ami már új családba, nemzetségbe besorolást hoz magával?
A te értelmezésedben mit takar a család és a nemzetség fogalma?
Vezess le néhány változást, és próbáld meg ellenőrizni az elképzelésedet laborkísérlettel.
Mi lenne, ha előbb te jósolnád meg néhány új élőlény tervezésének helyét és időpontját, aztán odamennénk ellenőrizni. :mrgreen:
0 x

Avatar
Caspi
Hozzászólások: 860
Csatlakozott: 2009.12.09. 18:31

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Caspi » 2010.09.18. 23:31

@Gorni (5945):
A Virtuális Valóság tanuló pálya a jívátmá számára, ám a tanulnivaló nem a külső, hanem a belső világ átalakításának tudománya.
Erre csak azt tudom mondani, ha mindig befelé nézel a fejedbe, akkor tényleg nem meglepő, ha fogalmad sincs a valós világról.
A négy legalapvetőbb korlát a kábító és mámorító szerek fogyasztása, a húsevés, a tiltott nemi élet és a szerencsejáték gyakorlása – mindegyik részletes pszichológiai érvekkel alátámasztva.
Nem túl szigorú. Viszont lehet mellette embert ölni, kábítószerrel, fegyverrel, emberekkel kereskedni, dohányozni és még jópár dolgot, amik nem jutnak az eszembe.
Egyébként unalmas blabla az egész konkrétumok nélkül...
0 x

Avatar
pounderstibbons
*
*
Hozzászólások: 2662
Csatlakozott: 2010.05.25. 11:01

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: pounderstibbons » 2010.09.18. 23:36

@Gorni (5945):
A kezdeti lépések során a jívátmá eredeti természetének fokozatos kibontakozása mellett olyan melléktermékek is megnyilvánulnak, amelyeket a modern tudomány a parajelenségek körében tárgyal (szanszkritül siddhik). Az ilyen rendkívüli képességek lényege, hogy a személy több-kevesebb mértékben túllépheti az általános természeti törvények hatályát – és így a jelenség elsősorban az anyagi elme (manah) anyaghoz képest betöltött magasabb helyzetét bizonyítja.

HA ez arra kíván válaszolni, hogy honnan tudunk bármit a jívátmákról, akkor egész információdúsnak válasznak tűnik, csak éppen vizsgálható tényeket nem tartalmaz.

Ehhez egy jógi kéne, aki túllépi a természeti törvényeket.
Lehetőleg inkább többé, mint kevésbé, de határesetek is érdekelnek.

Ha azonban korszerű kísérleti technikával is csak 10000 labdából egy pályájának a megváltoztatását tudják elérni(vagy hasonló), akkor hogyan terjedhetett ez el korábban a hasonló technikai apparátust igénylő kísérletek előtt?

Ha nem írsz ilyen vizsgálható esetet, kénytelen leszek visszarakni a fityfirittyszámlálót. :)
0 x

Avatar
Caspi
Hozzászólások: 860
Csatlakozott: 2009.12.09. 18:31

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Caspi » 2010.09.18. 23:39

@19zozi73 (5934):
"A csillagatlaszban szereplő ábráknak valamivel több köze van a valós csillagokhoz, mint a tankönyvi törzsfának a valós törzsfejlődéshez." Ezt jól megfogalmaztad, gratulálok!
Hiú remény volt csak, hogy az értelmező kéziszótárban legalább az absztrakció fogalmáig eljutottál. :mrgreen:
Tagoltabban pedig, valaminek a sematikus ábrája (jelképi megfeleltetése) nem azonos az ábrázolt dologgal, folyamattal.
"Miért kellene lennie oknak?
Ahhoz sem kell ok, hogy egy csepp eső a fejedre essen." dehogy nem kell ok ahhoz, hogy egy esőcsepp a fejemre essen. Tanulmányozd a Föld vízkörforgási rendszerét. (Általános iskola 5. osztály földrajz)
Cseppet sem vagy szerénytelen, nyílván tényleg egy egész vízkörforgási rendszer azért van, hogy benedvesítse a fejed. :mrgreen:
"Akkor miért érdekelnék a térben történő dolgok? És hogyan tudna bármit is tenni, ha nem az időben teszi?" Isten mindenható, be tud lépni a mi világunkba.
Mikor és hol teszi legközelebb?
"Ha ennyire jól ismered, igazán szervezhetnél egy találkozót vele... " erről szól a pünkösdi-karizmatikus ébredés immár több, mint 100 éve. Ez Isten válasza az ateizmus-materializmusra.
Tipikus tévedés. Az a láthatatlan rózsaszín egyszarvúakról szól, ami abból is látszik, hogy ott nem látod őket a láthatatlanságuk okán... :mrgreen:
"És ki áll Isten fölött? És az Isten fölött álló Isten fölött?" Isten fölött már nem áll senki, ő legfelsőbb lény.
Tényleg nem áll fölötte, de nem ő legfelsőbb, mert a repülő spagettiszörny feljebb van.
0 x

Avatar
pounderstibbons
*
*
Hozzászólások: 2662
Csatlakozott: 2010.05.25. 11:01

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: pounderstibbons » 2010.09.18. 23:41

@Gorni (5938):

Vajon mitől függ, hogy a pinty-változatokat új fajként tekintjük-e? Attól, hogy nem párzanak egymással. De mi határozza meg, hogy megteszik vagy sem? A csőr mérete, és a hangminták. Ám ez ízlés kérdése, nem funkcionális okok. Így simán előfordulhat, hogy "visszafelé" is megtörténik a változás, a régebben egymást elkerülő pintyek újra egymásra találnak. Máris vége a darwinizmusnak.


Tegnap láttam egy kutyát aki párzani próbált egy férfi lábával.

Nem éreztem hogy megingatná a "darwinizmust". :)
0 x

Avatar
énkérdezek
Hozzászólások: 505
Csatlakozott: 2010.02.03. 13:53
Tartózkodási hely: Hungary

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: énkérdezek » 2010.09.19. 09:01

@Gorni (5937): Ha nem érted, hogy a fenébe vizsgálnád meg a bizonyítékokat, amelyek a VV-modellre alapulnak?
Mondtam már....nemcsak engem érdekelne, hanem nálam okosabbakat is!!! Csak ÍRD LE a bizonyítékaid!!!!!!

Már a görög gondolkodók óta felmerül, hogy létezik „egy szellem a test gépezetében”, „egy kis ember a kis emberben”, stb. Hol vagyok „ÉN”, a személy, aki használja az agyát? Ki az, aki tapasztalja a megismerés aktusát? Ahogy Assissi-i Szent Ferenc mondta: „Ami után kutatunk, az a valaki, aki valóban lát”

Minden tiszteletem az ókori görög gondolkodóké, de sajnos az akkori tudást a mai világban egy 10 éves gyerek tudása bőven felülmúlja!! Nos hinni a (mostani szemmel) buta ókori embereknek....hmmmm Tényleg kérdésessé vált bennem, hogy van-e bármi értelme Veled cseverészni.

Fontos tény! Az agyban az a terület, ahol a „látás” megtörténik, SOHA NEM KAP FÉNYT.
És akkor mi van? Kimutatható, hogy az agy melyik területe felel a "látás" megvalósításáért. Egy VAK embernél ez a terület inaktív. Akkor az agyba bújt kisember méééé nem látogat el az agy azon területére egy vak ember esetében?

Ha valaki egy távcsővel figyeli az eget, a látvány alapján az az érzése, hogy a csillagok sok millió fényévnyire vannak tőle.Három távcsövem van, a legnagyobb egy 300/1500-as Dobson.(ami nem kicsi) 8-)
Sok órát bámultam-bámulom a csillagokat, de nekem inkább az az érzésem, hogy ha kinyújtom a kezem, akkor elérem a csillagokat. Így ezt a mondatodat nem is tudom értelmezni.


Végezzünk el egy gondolati kísérletet!


Ok. Az én gondolati kísérletem a következő.
Tegyük fel, hogy Neked az agy azon része, amely a racionális gondolkodásért felel jelenleg inaktív. Ha ez így van akkor minden bizonnyal féligazságokat keversz egy kitalált álomvilághoz, de megkülönböztetni nem fogod a valós világtól. Ha kivennénk az agyadat és megsimogathatnád, akkor valószinű, hogy Te nem az agyat látnád magad előtt, hanem magát a jívátmát. Nos elfogadod a sok "tegyük fel és HA" mondataimat?


Ha tehát azzal az előfeltételezéssel indulunk el, hogy az anyag valóság, a világunk természeti törvényei, a fizika, a kémia, a biológia felfedezései ahhoz a tényhez vezetnek minket, hogy az anyag illuzórikus, és elkerülhetetlenül léteznie kell egy metafizikai lénynek az anyagon túl. Ez a tény annyira erősen létezik, hogy még néhány materialista tudóst is elgondolkodásra késztet, holott ők az anyagot abszolút létezőnek tekintik. Linvoln Barneil ezt írja a The Universe and Dr. Einstein című könyvében:


Már megint a HA kezdetű mondat.....
Ha a kiskutya nem szarna, akkor kipukkanna!!!! Nos ez a TÉNY!!! Az anyag meg ha jól dereng, akkor energia és ezek átalakulnak egymásba. A jívátma miből van? Energiából? Elektronokból? Hmmm? mert ezek ugye mérhetőek lennének 8-)
0 x

Avatar
Dorka11
Hozzászólások: 775
Csatlakozott: 2009.12.09. 22:11
Tartózkodási hely: Dunakeszi

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Dorka11 » 2010.09.19. 11:11

0 x

Gorni
Hozzászólások: 894
Csatlakozott: 2010.06.22. 14:10

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gorni » 2010.09.20. 07:52

@Caspi (5947):
A szapora élőlényeknél nem több száz, hanem több millió ciklust is meg lehet figyelni. Mit mutatnak az adatok náluk?
Szerinted?
Körülbelül hány új vírus megjelenésére emlékszel 30 évre visszamenőleg?
Szerinted ezeknek a "megjelenéseknek" mi köze a törzsfejlődéshez? Egyszerűen az a helyzet, hogy a vírusok között rengeteg variáció van. De mivel önálló életre nem képesek talán jobb lett volna nem is említened őket. Baktériumról is beszélhettél volna, meg szivacsról, stb. A kérdés, hogy ezek megjelenése mennyiben bizonyítja a törzsfejlődést.
Idézet:
Másrészt, morfológiai változásról beszélsz. De Darwin pintyeit is már több, mint egy évszázada tanulmányozzák. Mi történt velük? A szétvált populációk újra egyesültek. Naív, világnézetileg motivált az elképzelésed.
Gyűrűfajok...
Milyen újdonsággal szolgálnak a törzsfejlődés szempontjából?
Idézet:
Mi a feltétele egy olyan morfológiai változásnak, ami már új családba, nemzetségbe besorolást hoz magával?
A te értelmezésedben mit takar a család és a nemzetség fogalma?
Miért lenne más, mint a taxológusoké? Ne kavarj!
Idézet:
Vezess le néhány változást, és próbáld meg ellenőrizni az elképzelésedet laborkísérlettel.

Mi lenne, ha előbb te jósolnád meg néhány új élőlény tervezésének helyét és időpontját, aztán odamennénk ellenőrizni.
Mi lenne, ha a kérdéssel foglalkoznál, és nem próbálnád elterelni a figyelmet a tudatlanságodról?
Az én kérdésemmel kapcsolatban más bejegyzésben írtam elég sok konkrét dolgot, csak azt te vallásos hitnek tartod, holott ugyanúgy lehet bizonyítani, mint a tudomány számos állítását. Egyszerűen a hited miatt struccpolitikát folytatsz, és elutasítasz minden olyan kísérleti tapasztalatot, ami a jelenleg általánosan elfogadott világnézet, a materializmus keretei közé nem fér be, illetve nem magyarázható az ismert fizikai törvényekkel.
0 x

Gorni
Hozzászólások: 894
Csatlakozott: 2010.06.22. 14:10

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gorni » 2010.09.20. 07:59

@énkérdezek (5952):
Fontos tény! Az agyban az a terület, ahol a „látás” megtörténik, SOHA NEM KAP FÉNYT.
És akkor mi van? Kimutatható, hogy az agy melyik területe felel a "látás" megvalósításáért. Egy VAK embernél ez a terület inaktív. Akkor az agyba bújt kisember méééé nem látogat el az agy azon területére egy vak ember esetében?
Mi mutatható ki? Nem az, hogy a "látás" ott valósul meg, hanem az, hogy annak a területnek rendkívül fontos szerepe van a látásban. Ennyi. A többi spekuláció. Hogy pontosan mi a szerepe, azt sem te, sem a tudósok nem tudják, csak találgatják. De azt a tényt, hogy a területet soha nem érte fény, és emiatt soha nem lehetett közvetlen tapasztalata, amit aztán a jelenlegi helyzetben, a kódolt információ-áramban be tudna azonosítani az eredetivel, nem kerülheted el. Meg kell magyaráznod, hogy a kódolt információból hogyan lesz sok millió élőlényben olyan élmény, amit más csatornákon (pl. az embereknél a beszéd révén) egyeztetni tudunk, vagy trükkös kísérletekkel (amit aztán az orvostudomány széles körben alkalmaz a színlátás vizsgálatánál) bizonyítani tudunk (pl. a színtévesztést ellenőrző képek).
A Virtuális Valóság modellben ezek értelmezhetőek, míg a "közvetlen tapasztalat" modellben nem. Erre adj valami értelmes magyarázatot.
0 x

Gorni
Hozzászólások: 894
Csatlakozott: 2010.06.22. 14:10

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gorni » 2010.09.20. 08:03

@énkérdezek (5952):
Már megint a HA kezdetű mondat.....
Ha a kiskutya nem szarna, akkor kipukkanna!!!! Nos ez a TÉNY!!! Az anyag meg ha jól dereng, akkor energia és ezek átalakulnak egymásba. A jívátma miből van? Energiából? Elektronokból? Hmmm? mert ezek ugye mérhetőek lennének
A jívátmá nem a VV anyagából (energiájából) van. Ezért is okoz gondot számos dualista modellben a kapcsolata az anyaggal. A modellben is szükség van még egy közvetítő elemre, amit sajna észre sem vettél, annyira nem érted az egészet.
Ami mérhető, az egy másik közvetítő egység, az elme. A kísérleti tapasztalatokról volt már szó. Ugyanúgy, ahogy a természettudományban vannak olyan feltételezések, amelyeket csak nagyon nehezen lehet igazolni (NEUTRÍNÓ!!!), az elmét sem könnyű. Igen nagy tapasztalatra, különleges kísérleti elrendezésre van szükség hozzá. Ha érdekel, segítek elvégezni. De nem lesz könnyű dolgod, csak akkor kérd, ha nem csak egy hétvégére érsz rá.
0 x

Gorni
Hozzászólások: 894
Csatlakozott: 2010.06.22. 14:10

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gorni » 2010.09.20. 08:07

@énkérdezek (5952):
Ok. Az én gondolati kísérletem a következő.
Tegyük fel, hogy Neked az agy azon része, amely a racionális gondolkodásért felel jelenleg inaktív. Ha ez így van akkor minden bizonnyal féligazságokat keversz egy kitalált álomvilághoz, de megkülönböztetni nem fogod a valós világtól.
Ok. Ellenőrizzük gondolatban a gondolati kísérleted következtetéseit.
Tehát tegyük fel, hogy az agyam azon része, amelyik fontos szerepet játszik a racionalitásért, jelenleg inaktív. Hogyan ellenőrzöd ezt a bejegyzésem alapján. Csak ezt a bejegyzést tekintheted adatnak, hiszen a kérdés, hogy jelenleg (tehát pár percen belül) működik, vagy nem működik az adott agyterületem. Milyen tesztet futtatsz le, van rá mondjuk öt perced (és képzeljük le, hogy ezen időszak alatt minden ismert tudományos eszköz a rendelkezésedre áll), és milyen eredmények alapján mered kijelenteni, hogy a feltevésed igaz - miközben saját magadon is le kell futtatnod ugyanazt a tesztet, hogy kiderüljön, alkalmas vagy-e a kísérleti eredmények racionális kiértékelésére!!! :lol:
0 x

Gorni
Hozzászólások: 894
Csatlakozott: 2010.06.22. 14:10

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gorni » 2010.09.20. 08:11

@énkérdezek (5952):
Ha valaki egy távcsővel figyeli az eget, a látvány alapján az az érzése, hogy a csillagok sok millió fényévnyire vannak tőle.
Három távcsövem van, a legnagyobb egy 300/1500-as Dobson.(ami nem kicsi) 8-)
Sok órát bámultam-bámulom a csillagokat, de nekem inkább az az érzésem, hogy ha kinyújtom a kezem, akkor elérem a csillagokat. Így ezt a mondatodat nem is tudom értelmezni.
Mert nem is akarod. Abban igazad van, hogy a megfogalmazás pontatlan. De az értelme, és a hivatkozása nem eltéveszthető. A távolság érzetének megjelenését kellene racionálisan levezetned az ismert tények alapján.
Adott a szem, a szemből az agyba futó idegrendszer, az agy struktúrája (köztük a látásmezővel), és az emberi szervezet többi ismert részlete. Adott, hogy a látásmező soha nem kap közvetlen tapasztalatot a távolságról, mert a látáshoz hasonlóan a tapintás, a hallás is kódolt információk formájában jut be hozzá. Magyarázd el kérlek, hogy a távolság érzete hogyan jelenik meg a tudatodban, és hogyan lesz belőle a mozgásban alkalmazható fontos információ. Ne képzelődj, csak a tényekre hivatkozz, és legyen racionális a levezetésed.
0 x

Gorni
Hozzászólások: 894
Csatlakozott: 2010.06.22. 14:10

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gorni » 2010.09.20. 08:16

@Caspi (5950):
nyílván tényleg egy egész vízkörforgási rendszer azért van, hogy benedvesítse a fejed.
Abban a pillanatban, amikor az esőcsepp a fejedet éri, igen. Mármint a Virtuális Valóság modellben. Hiszen a felhasználó a legfontosabb tényező, és az egész felhajtás érte van (különben be sem lépne a rendszerbe). Igen, ilyen fontos tényezők vagyunk - élőlények. Valóban értünk van a világ, csak más módon, mint ahogy te hiszed a materialista világnézeted alapján.
0 x

Avatar
énkérdezek
Hozzászólások: 505
Csatlakozott: 2010.02.03. 13:53
Tartózkodási hely: Hungary

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: énkérdezek » 2010.09.20. 08:36

@Gorni (5968): Magyarázd el kérlek,...........

Nos, Te írod nekem, hogy magyarázzam el, vezessem le, bizonyítsam megrendíthetetlen módon ezt meg azt........
Te Gorni!
Nem érzed úgy hogy megfordult veled a világ?
Nem Neked kéne bizonyítani? És ne gyere megint a megtérítő képességeddel 8-)
Eddig mindenféle hívő szekta sikertelenül búcsúzott tőlem. Ha én hiszek valamiben, nos az a tudományos, megismételhető, bizonyítható világ. A többiről jó cseverészni, de hinni egy kreált világban :shock:


Aszzem mostmár 90 napja nem tudunk semmit a jívátmáról. Neked nem hiányzik a válasz?
0 x

Avatar
pounderstibbons
*
*
Hozzászólások: 2662
Csatlakozott: 2010.05.25. 11:01

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: pounderstibbons » 2010.09.20. 08:47

@Gorni (5968):

Majd ha elütsz valakit a kocsiddal és arra fogsz hivatkozni, hogy "a látásmező soha nem kap közvetlen tapasztalatot a távolságról", így nem tudtad felmérni a féktávot, és ezt a bíróság elfogadja, akkor szóljál...

Különben a monitor és az agyad között sincs közvetlen kapcsolat, így sosem lehetsz biztos abban, amit olvasol (ahogy abban sem amit írsz), és ugyanez igaz a kedvenc keleti filozófiáidra is. Biztos nem te olvastál valamit félre?

Kapsz egy napot, hogy a fizikai törvényeket áthágó jógikról gyűjts valamit, utána visszateszem a fityfirittyszámlálót, ha nem tesztelhető állításokat hozol.
0 x

19zozi73
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2010.09.17. 12:12

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: 19zozi73 » 2010.09.20. 11:23

@SexComb (5908):
"Három apró kérdés:
1. Ezek szerint a bizonyíték hiánya a hiány bizonyítéka? Magyarán, he nem tudod megmondani, hogy kik voltak az őseid Kr.u. 1000 -ben, akkor az egyenlő azzal, hogy a te őseidet a honfoglalás után teremtették?"


Még önmagában nem, de figyelemre méltó a nemzetségek állandósága. Gould is ezek alapján állította fel a "punctuated equlibrum" elméletét.

2. Ha nincsenek meg azok a bizonyos leágazások, akkor mi az Archaeopteryx, a Microraptor gui, Szárnyas dinoszauruszok, Tiktaalik stb?

A kreacionisták szerint ezek úgynevezett mozaik fajok. A ma élő állatfajok közül ilyen pl. a kacsacsőrű emlős. Ez mind testfelépítésében, mind génállományában az emlősök, hüllők és madarak keveréke. Utánanézhetsz milyen eredményekre jutottak a kacscsőrű emlőst vizsgáló kutatók. A tiktaalik egyébként meg van cáfolva, mint átmeneti faj.

3. Mi az a mikroevolúció? Mi az a makroevolúció? Mi a különbség köztük? Hogyan sorolsz be egy folyamatot egyikbe vagy másikba? (=Mi alapján döntöd el, hogy amit látsz az mikroevolúció, vagy maekroevolúció?)

Mikroevolúció egy adott családon, nemzetségen belüli változás/fajképződés.
Makroevolúció az lenne, ha egyik nemzetség átalakulna egy másik nemzetséggé.

"Az evolúcióban mi is hiszünk"
Itt rontjátok el. Az evolúció nem hitbéli kérdés. Egy tudományos elmélet, ami az élővilág változásait magyarázza. Ebben hinni kb, olyan, mintha a telefonkönyvben hinnél.


Itt a hit szót abban az értelemben használtam, hogy elhiszem, elfogadom azt amit látok, tapasztalok.
0 x

Avatar
sajnos_kacat
Hozzászólások: 680
Csatlakozott: 2009.12.09. 21:43
Tartózkodási hely: Budapest

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: sajnos_kacat » 2010.09.20. 12:44

@19zozi73 (5975):
Itt a hit szót abban az értelemben használtam, hogy elhiszem, elfogadom azt amit látok, tapasztalok.
Tessek, itt egy kis megtapasztalnivalo. Te komolyan elhiszed, hogy ezt az egesz mindenseget 6 nap alatt hozta letre valaki, pusztan a _mi_ szorakoztatasunkra?
Kép
0 x

Avatar
pounderstibbons
*
*
Hozzászólások: 2662
Csatlakozott: 2010.05.25. 11:01

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: pounderstibbons » 2010.09.20. 13:56

@19zozi73 (5975):

Mikroevolúció egy adott családon, nemzetségen belüli változás/fajképződés.
Makroevolúció az lenne, ha egyik nemzetség átalakulna egy másik nemzetséggé.
A nemzetségek, családok és a fajok törzsfája is ugyanolyan emberi konstrukció, mint ahogy a tölgyfa föld feletti részét felosztjuk törzsre, egyes ágakra, kisebb ágakra és levelekre.
Pontos határukat nem lehet megjelölni teljes egzaktsággal, bár annyira elhatárolhatónak tűnnek, hogy külön névvel illessük őket.

Az evolúció mikró és makró felosztásával te azt állítod, hogy ugyan a törzsből kialakulhat néhány tucat nagyobb ág, abból sokszáz kisebb, végül abból sokezer levél, de elképzelhetetlennek tartod, hogy egymástól eltérő levelek (tudom, hasonlítanak, de nincs két tökéletesen egyforma levél) ugyanabból a törzsből nőjenek ki.

Jah, és a gyerekből sem lesz soha aggastyán, mert eddig csak gyerekek kamasszá válását, azok középkorúvá válását, végül középkorúak elaggását figyelték meg. Ezek pedig nem átmeneti formák, csak mozaikformák. :D
0 x

19zozi73
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2010.09.17. 12:12

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: 19zozi73 » 2010.09.20. 15:24

@sajnos_kacat (5976):
Tessek, itt egy kis megtapasztalnivalo. Te komolyan elhiszed, hogy ezt az egesz mindenseget 6 nap alatt hozta letre valaki, pusztan a _mi_ szorakoztatasunkra?

Sosem mondtam azt, hogy én abban hiszek, hogy az egész univerzum 6000 éves, ami csak a mi szórakoztatásunkra létezik. Bár ez a lehetőség sem nagyobb őrültség, mint abban hinni, hogy egy robbanás (!!!!!!!!) létre tud hozni egy jól leírható törvények és hajszálpontosan beállított fizikai állandók révén működő Világmindenséget, létrehozva nem csak az anyagot és időt, hanem magukat a fizikai állandókat és törvényeket is, amelyek által az működni tud. 8-)
0 x

19zozi73
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2010.09.17. 12:12

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: 19zozi73 » 2010.09.20. 15:36

@pounderstibbons (5979):
Az evolúció mikró és makró felosztásával te azt állítod, hogy ugyan a törzsből kialakulhat néhány tucat nagyobb ág, abból sokszáz kisebb, végül abból sokezer levél, de elképzelhetetlennek tartod, hogy egymástól eltérő levelek (tudom, hasonlítanak, de nincs két tökéletesen egyforma levél) ugyanabból a törzsből nőjenek ki.

Nem én osztom fel az evolúciót erre a két kategóriára, hanem ez egy általánosan bevett szokás.
Ugyanabból a törzsből kihajthat két hasonló levél, ezt támasztja alá a kövületanyag. A kreacionisták ezért beszélnek a "teremtés erdejéről". Itt nem egy fa van, melynek egymástól teljesen eltérő ágai vannak (ez az ateista-evolucionista elképzelés az egyetlen egy törzsfáról, amelynek minden egyes földi élőlény a tagja őszerintük), hanem sok fa van, azaz az Isten által teremtett nemzetségek/családok, és mindegyik fának sok ága és sok levele van, melyek egymástól némileg különböznek a környezetükhöz való alkalmazkodás miatt (pl. jegesmedve-barnamedve-örvösmedve stb. stb.)


Jah, és a gyerekből sem lesz soha aggastyán, mert eddig csak gyerekek kamasszá válását, azok középkorúvá válását, végül középkorúak elaggását figyelték meg. Ezek pedig nem átmeneti formák, csak mozaikformák.

Ez nagyon rossz hasonlat volt. A törzsfa ennél nagyságrendekkel bonyolultabb folyamatokat feltételez.
0 x

Avatar
Gábor
Hozzászólások: 2318
Csatlakozott: 2009.12.09. 19:37
Tartózkodási hely: Finnország

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gábor » 2010.09.20. 15:58

@19zozi73 (5985): Bocsánat, de félreérted, a robbanás csak egy szemléltető hasonlat, valójában nem volt semmiféle robbanás. A másik egy felvetés: mihez képest hajszálpontosak azok az állandók? Van valami etalon? Szerintem nincs. Az "emberhez képest", meg ugyanolyan önkényes, mintha azt mondanád egy sziklához képest. Amúgy vannak arra utaló jelek, hogy ezek az állandók nem is annyira állandók... 8-)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gábor 2010.09.20. 16:35-kor.
0 x

Avatar
pounderstibbons
*
*
Hozzászólások: 2662
Csatlakozott: 2010.05.25. 11:01

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: pounderstibbons » 2010.09.20. 16:12

@19zozi73 (5986):
Nem én osztom fel az evolúciót erre a két kategóriára, hanem ez egy általánosan bevett szokás.
Ez VOLT a bevett szokás, amíg végül

"Macroevolution and the modern evolutionary synthesis

Within the Modern Synthesis school of thought, macroevolution is thought of as the compounded effects of microevolution.[6] Thus, the distinction between micro- and macroevolution is not a fundamental one – the only difference between them is of time and scale. As Ernst W. Mayr observes, "transspecific evolution is nothing but an extrapolation and magnification of the events that take place within populations and species...it is misleading to make a distinction between the causes of micro- and macroevolution”.[6] However, time is not a necessary distinguishing factor – macroevolution can happen without gradual compounding of small changes; whole-genome duplication can result in speciation occurring over a single generation - this is especially common in plants.[7]

Viszont azóta is általánosan bevett szokás félreérteni a dolgot kreós körökben:

[edit] Misuse

The term "macroevolution" frequently arises within the context of the evolution/creation debate, usually used by creationists alleging a significant difference between the evolutionary changes observed in field and laboratory studies and the larger scale macroevolutionary changes that scientists believe to have taken thousands or millions of years to occur. They may accept that evolutionary change is possible within species ("microevolution"), but deny that one species can evolve into another ("macroevolution").[1] Contrary to this belief among the anti-evolution movement proponents, evolution of life forms beyond the species level ("macroevolution", i.e. speciation in a specific case) has indeed been observed multiple times under both controlled laboratory conditions and in nature.[10] The claim that macroevolution does not occur, or is impossible, is thus demonstrably false and without support in the scientific community.

Such claims are rejected by the scientific community on the basis of ample evidence that macroevolution is an active process both presently and in the past.[5][11] The terms macroevolution and microevolution relate to the same processes operating at different scales, but creationist claims misuse the terms in a vaguely defined way which does not accurately reflect scientific usage, acknowledging well observed evolution as "microevolution" and denying that "macroevolution" takes place.[5][12] Evolutionary theory (including macroevolutionary change) remains the dominant scientific paradigm for explaining the origins of Earth's biodiversity. Its occurrence is not disputed within the scientific community.[13] While details of macroevolution are continuously studied by the scientific community, the overall theory behind macroevolution (i.e. common descent) has been overwhelmingly consistent with empirical data. Predictions of empirical data from the theory of common descent have been so consistent that biologists often refer to it as the "fact of evolution".[14][15]

Forrás:
http://en.wikipedia.org/wiki/Macroevolution

A "teremtés erdejében" miért egyezik ennyire pl a halak uszonyában, a szárazföldi állatok, valamint a madarak szárnyában a csontok eloszlása?
http://www.thisviewoflife.org/evolution/homolo.html


Kép
0 x

Avatar
énkérdezek
Hozzászólások: 505
Csatlakozott: 2010.02.03. 13:53
Tartózkodási hely: Hungary

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: énkérdezek » 2010.09.20. 16:18

@pounderstibbons (5994): A "teremtés erdejében" miért egyezik ennyire pl a halak uszonyában, a szárazföldi állatok, valamint a madarak szárnyában a csontok eloszlása?

öööööööööö, mert a Tervező így tervezte?
Volt egy sablon, ami bevált, hát minek szarakodni újratervezéssel.... :lol:
Bocs, de ezt nem tudtam kihagyni.....
0 x

Avatar
Caspi
Hozzászólások: 860
Csatlakozott: 2009.12.09. 18:31

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Caspi » 2010.09.20. 17:11

@Gorni (5964):
Egyszerűen a hited miatt struccpolitikát folytatsz, és elutasítasz minden olyan kísérleti tapasztalatot, ami a jelenleg általánosan elfogadott világnézet, a materializmus keretei közé nem fér be, illetve nem magyarázható az ismert fizikai törvényekkel.
LOL
Csak írj le végre egy kísérletet, amit el lehet végezni és a kísérletező személytől függetlenül ugyanarra az eredményre vezet. Természetesen a képtelen feltételek és csak megtapasztalható, illetve hívők által megtapasztalható ostobaságokba bele se kezdjél.
Addig ne várd el, hogy elfogadjam létezőnek, amíg nem bizonyítható, hogy valós jelenségről van szó. Egyébként csak értelmezésképpen a struccpolitika kifejezést arra szokás alkalmazni, amikor igencsak szembetűnően létező dologról nem vesz valaki tudomást, amit el is fogadok, ha gyorsan felsorolsz 5 olyan mindennapi dolgot/jelenséget/stb, ami mögött kísérletileg bizonyítható a jívátmá. :?
0 x

Avatar
Caspi
Hozzászólások: 860
Csatlakozott: 2009.12.09. 18:31

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Caspi » 2010.09.20. 17:16

@Gorni (5967):
Tehát tegyük fel, hogy az agyam azon része, amelyik fontos szerepet játszik a racionalitásért, jelenleg inaktív. Hogyan ellenőrzöd ezt a bejegyzésem alapján.
Egyszerűen ellenőrízhető, csak kell hozzá egy bullshit generátor és kellő türelem, hogy a kettő szöveg szintjét összehasonlítsa valaki.
Az összehasonlítás alapján ez az állításod lehet valós, mert a hozzászólásaid a misztikus szövegekkel feltankolt bullshit generátor szintjén mozognak. Természetesen a tökéletes bizonyításig ez csak egy jól működő hipotézis marad... :lol:
0 x

Avatar
Caspi
Hozzászólások: 860
Csatlakozott: 2009.12.09. 18:31

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Caspi » 2010.09.20. 17:20

@Gorni (5969):
Abban a pillanatban, amikor az esőcsepp a fejedet éri, igen. Mármint a Virtuális Valóság modellben. Hiszen a felhasználó a legfontosabb tényező, és az egész felhajtás érte van (különben be sem lépne a rendszerbe). Igen, ilyen fontos tényezők vagyunk - élőlények. Valóban értünk van a világ, csak más módon, mint ahogy te hiszed a materialista világnézeted alapján.
Talán egyszer megpróbálhatnál elvonatkoztatni "az emberek miatt létezik az univerzum" féle kiindulástól és talán nem keveredsz bele mindenféle misztikus zagyvaságba.
0 x

Avatar
pounderstibbons
*
*
Hozzászólások: 2662
Csatlakozott: 2010.05.25. 11:01

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: pounderstibbons » 2010.09.20. 17:59

@énkérdezek (5997):

"öööööööööö, mert a Tervező így tervezte?"

Na igen, de mikor tervezte? Szerintem múlt hét kedden.:)
Ezt alátámasztja, hogy nem emlékszem a hétfői mulatságunk és a kedd hajnal közti eseményekre.
Szerintem kijutottam a VV-ből és az emiatt keletkezett rendszerhiba miatt újra kellett teremteni az egész világegyetemet, de most már nem lehet belőle kijutni nagymértékű Ouzo-fogyasztás útján, mint korábban.


@19zozi73:
Az EE szerint egy darab fa van és annak az ágain ülünk valamennyien.
A te elméleted szerint sok fa van (egy egész erdő). Akkor biztos meg tudsz mutatni néhány fát, ami élesen elkülöníthető más fáktól, és a gyökereikhez közelítve (a nemzetségek legősibb ismert tagjai) se hasonlítanak véletlenül se más fák földközeli hajtásaihoz.

Mégis miért nehezebb elképzelni, hogy 1 sejtből keletkezett a bioszféra, minthogy egy barkácsolókedvű teremtő fogott egy nem tisztázott mennyiségű nemzetséget és kiszórta őket a világba?
Milyen adatok támasztják alá a teremtés erdejét?
Ha pedig semmi, akkor miért fáj bárkinek az, hogy minden élőlény egymás unokatestvére a másiknak a tudomány mai állása szerint?
A teremtő nem lehetett volna ennyire laza, hogy csak egy kezdetleges élő sejttel indítja be a nagy rendszert? Miért kell lesüllyeszteni egy fröccsöntő kisiparos szintjére aki rengeteg különböző formát gyárt le egyenként, de kínosan ügyel, hogy a formák szinte egymásba folyjanak, ha kellően nagy időn át vizsgáljuk őket?
0 x

Avatar
SexComb
*
*
Hozzászólások: 388
Csatlakozott: 2009.12.18. 09:43

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: SexComb » 2010.09.20. 19:04

@19zozi73 (5975):

"Makroevolúció az lenne, ha egyik nemzetség átalakulna egy másik nemzetséggé."

Akkor makroevolúció bizony létezik.

http://criticalbiomass.freeblog.hu/arch ... ejtvonala/

Itt egy ragadozó emlősből, egészen pontosan egy kutyából egy egysejtű élősködő jött létre.
0 x

19zozi73
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2010.09.17. 12:12

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: 19zozi73 » 2010.09.20. 20:22

@Gábor (5990):
valójában nem volt semmiféle robbanás

Ezek szerint te többet tudsz az Univerzum eredetéről, mint az Ősrobbanást kutató asztrofizikusok. Nem akarod felvenni valamelyik kutatócsoporttal a kapcsolatot? ;)

mihez képest hajszálpontosak azok az állandók?

Ahhoz képest, hogy az Univerzum egyáltalán létezni tudjon. És ezt nem a kreacionisták találták ki, hanem fizikusok mondják. Nyugodtan utánanézhetsz.
0 x

19zozi73
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2010.09.17. 12:12

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: 19zozi73 » 2010.09.20. 20:43

@pounderstibbons (5994):

As Ernst W. Mayr observes, "transspecific evolution is nothing but an extrapolation and magnification of the events that take place within populations and species...it is misleading to make a distinction between the causes of micro- and macroevolution”

Ez csak egy ember véleménye. Egyébként a rá következő mondatban is látszik a tipikus evolucionista mellébeszélés, hogy az adott nemzetségen belüli fajképződést(mégha az egy generáción belül is történik meg), az evolúciós törzsfa bizonyítékaként tálalják.

that scientists believe

"A tudósok azt hiszik" :lol:

They may accept that evolutionary change is possible within species but deny that one species can evolve into another ("macroevolution").[1] Contrary to this belief among the anti-evolution movement proponents, evolution of life forms beyond the species level ("macroevolution", i.e. speciation in a specific case) has indeed been observed multiple times under both controlled laboratory conditions and in nature.[10] The claim that macroevolution does not occur, or is impossible, is thus demonstrably false and without support in the scientific community.("microevolution"),

Csak a szokásos evolucionista hazudozás és mellébeszélés: még egyszer:
1.nem csak a fajokon belüli változatosságot fogadjuk el, hanem a családokon/nemzetségeken belülieket.
2.A fent említett példák ebbe a kategóriába tartoznak. De valódi makroevolúciót senki nem figyelt még meg eddig sem terepen, sem laboratóriumban.

A "teremtés erdejében" miért egyezik ennyire pl a halak uszonyában, a szárazföldi állatok, valamint a madarak szárnyában a csontok eloszlása?

Mert ez egy jó, hatékony, működőképes konstrukció. De viszont, a genetikai vizsgálatok megállapították, hogy teljesen más géncsoportok felelősek az emlősök, madarak hüllők végtagjainak kialakulásáért: ez komolyan cáfolja a makroevolúciót. Persze ezt az evolucionisták nem szokták reklámozni, csak az ilyen manipulatív rajzokkal hülyítik a gyerekeket az iskolákban.
0 x

19zozi73
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2010.09.17. 12:12

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: 19zozi73 » 2010.09.20. 20:46

@SexComb (6025):

Félelmetes, hogy az ördög mit kitalál, hogy pusztítsa az életet. eddig csak a rákot okozó vírusokról tudtam, de még ez is !!!! :(
kösz, hogy megmutattad! ;)
0 x

zenesz
Hozzászólások: 67
Csatlakozott: 2010.06.25. 12:33

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: zenesz » 2010.09.20. 22:28

@19zozi73 (6032):

Valamit tudnál mondani a teremtőről? Mi alapján gondolod, hogy valaki teremtette az élőlényeket- azon kívül, hogy nincs meg minden egyes láncszem az élet kezdete és a mai nap között?

Mi kell a teremtéshez? Intelligencia? Az mi? Definiálnád nekem? Legalább körvonalakban? Létezik intelligencia anyag nélkül? Láttál már erre példát? Mutass valamit, ami nyomán elindulhatunk más anyagtalan intelligenciák felé, és esetleg eljutunk a Teremtőhöz!
Én intelligenciáról leginkább az emberrel kapcsolatban tudnék beszélni. Definíció kérdése, hogy egyéb főemlősök esetében említhetjük-e még az intelligenciát. Minden általunk ismert esetben valami idegrendszerhez köthető az intelligencia. Az agy tömege, strukturáltsága arányos az intelligencia mértékével. Ez véletlen? Gondolhatjuk persze, hogy ettől függetlenül létezhet egy anyagon kívüli intelligencia, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy ahhoz, hogy számunkra megnyilvánuljon, mindenképpen szükséges egy "közvetítő", nevezetesen az agy, meg valami kommunikációs eszköz. (Beszéd, pacsi, testmozgással való kifejezés).

Pár éve újra és újra előkerül ez a vita, kíváncsian várunk már egy intelligens kivitelezőt is, mert ugye az sem egy utolsó szempont, hogy ki végzi el a piszkos munkát.

Érdemes egymás mellé tenni a két elméletet/hipotézist. A teremtés sztoriban -valljuk be- igen sok a fehér folt. Nem láttunk még anyagtalan intelligenciát, nem láttunk még állatokat, növényeket potyogni az égből, vagy előjönni a föld alól friss teremtményként. Elképzelésünk sincs arról a laborról, ami a kreáláshoz kellett az anyagtalan intelligencián kívül. Azt ki csinálta meg? Hogyan? Hol vannak az ezzel kapcsolatos régészeti leletek?

Beszéljünk egy kicsit erről is!
0 x

Avatar
pounderstibbons
*
*
Hozzászólások: 2662
Csatlakozott: 2010.05.25. 11:01

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: pounderstibbons » 2010.09.20. 22:44

@19zozi73 (6031):


Ez csak egy ember véleménye.
Nem, az ott sok ember véleménye, aki a szakmájának elismert művelője, és ennek a megfogalmazásához használnak közülük egy idézetet.

Máté evangéliuma viszont is csak egy magánvélemény, ugye? Vagy inkább Jánosé? Esetleg Mohamed Koránja már túlmegy a magánvéleményen?
that scientists believe

"A tudósok azt hiszik" :D
Korábban azt írtad:
"Itt a hit szót abban az értelemben használtam, hogy elhiszem, elfogadom azt amit látok, tapasztalok."
Talán a tudósokat is engedhetnéd használni a szót ebben az értelmében.

2.A fent említett példák ebbe a kategóriába tartoznak. De valódi makroevolúciót senki nem figyelt még meg eddig sem terepen, sem laboratóriumban.
Ezen a linken találsz 20-30 makroevolúciós esetet.
http://www.talkorigins.org/faqs/faq-speciation.html

Mindegyikre van kész cáfolatod?
A "teremtés erdejében" miért egyezik ennyire pl a halak uszonyában, a szárazföldi állatok, valamint a madarak szárnyában a csontok eloszlása?
De viszont, a genetikai vizsgálatok megállapították, hogy teljesen más géncsoportok felelősek az emlősök, madarak hüllők végtagjainak kialakulásáért: ez komolyan cáfolja a makroevolúciót.
Még az is lehet, hogy tényleg cáfolná. Nosza, keress egy ilyen tanulmányt.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pounderstibbons 2010.09.20. 22:52-kor.
0 x

Avatar
sajnos_kacat
Hozzászólások: 680
Csatlakozott: 2009.12.09. 21:43
Tartózkodási hely: Budapest

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: sajnos_kacat » 2010.09.20. 22:48

@Gábor (5990):
Leonard Susskind a Stanfordon tartott kozmologia eloadasan [megtekintheto a jutubon] kifejtette jo hosszan, hogy a Hubble konstansrol kiderult, hogy idoben valtozik. par perc mulva az egyik diak visszakerdezett, hogy hogyan lehet a Hubble konstans idofuggo, hiszen a neveben is benne van, hogy konstans. erre a prof csak annyit tudott mondani, hogy egyetlen kerdes lesz a vizsgan: valoban allando-e a Hubble konstans.
:D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára sajnos_kacat 2010.09.21. 13:59-kor.
0 x

Avatar
sajnos_kacat
Hozzászólások: 680
Csatlakozott: 2009.12.09. 21:43
Tartózkodási hely: Budapest

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: sajnos_kacat » 2010.09.20. 22:55

@19zozi73 (6032):
Félelmetes, hogy az ördög mit kitalál, hogy pusztítsa az életet. eddig csak a rákot okozó vírusokról tudtam, de még ez is !!!! :(
kösz, hogy megmutattad! ;)
HOLY SHIT!!!!!
ezek szerint a josagos tervezo mar befejezte a munkajat, hiszen a bibilia is megaszongya, hogy a hetedik napon megpihent, arrol szo sincs, hogy azota beszuntette volna a pihenest, tehat feltetelezhetjuk, hogy azota is pihen.
most mar csak a gonosz tervezo, az ordog alkot, de o csak kicsiben tud alkotni, hogy a sok evolucioban hivo mikrobiologust mind elkarhoztassa.

koszonom, hogy felnyitottad a szemem!
0 x

Avatar
Gábor
Hozzászólások: 2318
Csatlakozott: 2009.12.09. 19:37
Tartózkodási hely: Finnország

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gábor » 2010.09.21. 12:25

@sajnos_kacat (6039): OFF
Az internet tele van a finomszerkezeti állandók - változásával. Nem kell mindent egyszerre rájuk zúdítani, nem fogadják be... De azért köszönöm, hogy szóltál. ;)
/OFF Elnézést!
0 x

Avatar
Gábor
Hozzászólások: 2318
Csatlakozott: 2009.12.09. 19:37
Tartózkodási hely: Finnország

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gábor » 2010.09.21. 12:52

@19zozi73 (6030):
Ezek szerint te többet tudsz az Univerzum eredetéről, mint az Ősrobbanást kutató asztrofizikusok. Nem akarod felvenni valamelyik kutatócsoporttal a kapcsolatot?
Kissé árnyékra vetődtél, mert többet ismerek személyesen mint te, vagyis tartom a kapcsolatod. :mrgreen: Éppen ellenkezőleg, láthatólag te tudsz keveset.
Ahhoz képest, hogy az Univerzum egyáltalán létezni tudjon. És ezt nem a kreacionisták találták ki, hanem fizikusok mondják. Nyugodtan utánanézhetsz.
Bocs de ezt te találtad ki, ők ilyet nem mondanak. Az univerzum többféle állapotban is tudna létezni, ezt több szimulációval vizsgálták, viszont csak egy szűk tartományban lévő értékek mentén tud az élet létezni - ezt jelenti a finomra hangolás, és nem azt amit állítasz.

A kozmológia nem szavakat pakolgat szép kerek mondatokká, hanem a meglévő tudásra, és matematikai analízisre építve, előrejelzéseket készít - amit a megfigyelési kozmológiai nevű szép tudományág derít fel. Azon lehet csak vitázni, hogy a tudomány módszere jó, vagy sem, mert erős tudományos bizonyítékok vannak az ősrobbanásra. Viszont ahhoz ismerned kellene a módszer lényegét, hogy ezen vitázzunk...

További szép napot!
0 x

Avatar
énkérdezek
Hozzászólások: 505
Csatlakozott: 2010.02.03. 13:53
Tartózkodási hely: Hungary

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: énkérdezek » 2010.09.21. 14:48

GORNI!

:idea:
Tényleg....
A Tervező minek teremtett a Naprendszerünkben ennyi bolygót? Simán elég lett volna a Föld meg a Hold.....
Minek a Mars, meg a többi gázóriás? Talán azért, hogy a vicces csillagjósok tudják kitalálni, hogy " a Mars és a Vénusz együttállása miatt....." Vagy volt valami konkrét oka mr. Tervezőnek?
Főként minek teremtett viharokat a Jupiterre? Erről mit mondanak a belső köreidben?
Már ha a jívátmára nem kapok választ, hátha erre igen......
0 x

19zozi73
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2010.09.17. 12:12

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: 19zozi73 » 2010.09.21. 15:06

@pounderstibbons (6038):
Nem, az ott sok ember véleménye, aki a szakmájának elismert művelője, és ennek a megfogalmazásához használnak közülük egy idézetet.

ez akkor is csak egy szűk csoport véleménye, még akkor is, ha most éppen aktuális ez a legnépszerűbb.

Máté evangéliuma viszont is csak egy magánvélemény, ugye? Vagy inkább Jánosé? Esetleg Mohamed Koránja már túlmegy a magánvéleményen?

Máté evangéliuma egy személyes tapasztalatokra épülő visszaemlékezés, ami összhangban van mások emlékeivel (azaz a többi evangéliummal).
A Korán is egy embernek a természetfölöttivel való találkozása nyomán jött létre. Persze az más kérdés, hogy a természetfölötti jó, vagy rossz oldalával találkozott-e Mohamed.


Talán a tudósokat is engedhetnéd használni a szót ebben az értelmében.


Igen, ebben igazad van. Csak egy kicsit gonoszkodtam. :twisted:

Ezen a linken találsz 20-30 makroevolúciós esetet.
http://www.talkorigins.org/faqs/faq-speciation.html

Mindegyikre van kész cáfolatod?


Ezeken nincs mit megcáfolni. Eddig én is ezekről beszéltem. Fajképződés a nemzetségeken belül. Még a legradikálisabb fiatal Föld kreacionisták is pontosan ezeket a példákat szokták felhasználni az igazuk bizonyítására.

Még az is lehet, hogy tényleg cáfolná. Nosza, keress egy ilyen tanulmányt.

Ha tudod, szerezd meg Jonathan Wells: Icons of Evolution c. könyvét. Fogsz benne példákat találni pro és kontra.
0 x

19zozi73
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2010.09.17. 12:12

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: 19zozi73 » 2010.09.21. 15:33

@Gábor (6057):
Kissé árnyékra vetődtél, mert többet ismerek személyesen mint te, vagyis tartom a kapcsolatod. :mrgreen: Éppen ellenkezőleg, láthatólag te tudsz keveset.

Ha nem robbanás volt akkor miért beszélnek egyfolytában robbanásról? Lehet, hogy tényleg lemaradtam valamiről? Pedig sokat olvastam/olvasok erről a témáról. Vagy ez csak ilyen pórnépnek szóló parasztvakítás? Homályosíts fel lécci!

Bocs de ezt te találtad ki, ők ilyet nem mondanak. Az univerzum többféle állapotban is tudna létezni, ezt több szimulációval vizsgálták, viszont csak egy szűk tartományban lévő értékek mentén tud az élet létezni - ezt jelenti a finomra hangolás, és nem azt amit állítasz.

Egy félmondat lemaradt a nagy sietségben: azt akartam volna írni , hogy az általunk ismert formában. Azt én is tudom, hogy a más állandók mellet is létezne a Univerzum, csak akkor max. energiák vagy esetleg szubatomi részecskék lennének benne, de atomok, molekulák, bolygók, csillagok viszont nem. És pont ez a lényeg, hogy a az Univerzum pont olyan, hogy az anyagi világ és benne mi is tudjunk létezni.

A kozmológia nem szavakat pakolgat szép kerek mondatokká, hanem a meglévő tudásra, és matematikai analízisre építve, előrejelzéseket készít - amit a megfigyelési kozmológiai nevű szép tudományág derít fel. Azon lehet csak vitázni, hogy a tudomány módszere jó, vagy sem, mert erős tudományos bizonyítékok vannak az ősrobbanásra. Viszont ahhoz ismerned kellene a módszer lényegét, hogy ezen vitázzunk...

http://modernfizika.lapunk.hu/
http://hirek.csillagaszat.hu/kozmologia/

Neked is szép napot!
0 x

Avatar
Gábor
Hozzászólások: 2318
Csatlakozott: 2009.12.09. 19:37
Tartózkodási hely: Finnország

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gábor » 2010.09.21. 16:05

@19zozi73 (6061):Mint írtam: személetető hasonlat. Az ismertterjesztő irodalom használja, olyan esetben ha valamit komoly előképzettséggel (matematika, és fizikai behatóbb ismertével) lehet csak megérteni, viszont valahogy el kell magyarázni... A tudományban, történelmi okokból használják ezt a szót, nem tudom emlékszel-e még fizika órán amikor megtanultuk az áram folyási irányát? Na ez is pont ilyen, ráragadt. (Eredetileg gúnynév volt a Big-bang.) Ez csak egy szó, és semmi több, nem érdemes ezen rágódni sokat. A lényeg a tartalomban van...
És pont ez a lényeg, hogy a az Univerzum pont olyan, hogy az anyagi világ és benne mi is tudjunk létezni.
Nem "anyagi" hanem élővilág - az "anyagi világ" nagyobb hangolást is elbír. Amúgy kissé önkényes, mert mit jelent az, hogy "pont olyan"? Kérdeztem már: van valami etalon?

Amúgy köszönöm, hogy felhívod a figyelmemet egy olyan lapra ahova annó én is írta. Majd átnézem hátha elfejtettem... :mrgreen: A http://modernfizika.lapunk.hu/ meg ugye csak vicc volt? Így kezdődik "Egri Szabolcs vagyok, 14 éves tanuló, tudományos érdeklődési körrel, különös tekintettel az elméleti fizikára." - komolytalan.
0 x

Avatar
paligreg
*
*
Hozzászólások: 406
Csatlakozott: 2010.08.24. 20:43
Tartózkodási hely: Budapest

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: paligreg » 2010.09.21. 16:12

@Gábor (6062):
http://modernfizika.lapunk.hu/ meg ugye csak vicc volt? Így kezdődik "Egri Szabolcs vagyok, 14 éves tanuló, tudományos érdeklődési körrel, különös tekintettel az elméleti fizikára." - komolytalan.
De okos kisgyerek. Nem ő írta a tartalmakat. Elég ügyesen összegyűjtött a magyar nyelvű nívósabb ismeretterjesztő irodalomból egy sereg cikket. De vagy elkezdődött az iskola, vagy elvesztette az érdeklődését - már hetek óta nem tett fel többet. Kiskamaszosan túl okosnak képzeli magát. Egy jó fizika tanár kellene mellé, ha tényleg érdeklődik, és tényleg tehetséges.
0 x

Avatar
paligreg
*
*
Hozzászólások: 406
Csatlakozott: 2010.08.24. 20:43
Tartózkodási hely: Budapest

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: paligreg » 2010.09.21. 16:35

@Gábor (6062):
Kissé árnyékra vetődtél, mert többet ismerek személyesen mint te, vagyis tartom a kapcsolatod. Éppen ellenkezőleg, láthatólag te tudsz keveset.
Így érvelgetni nem érdemes, mert ezek nem is érvek.

Persze a csillagászati linket érdemes olvasni. De a nem elég mélyen tájékozott embereket könnyen terelhetnek "agymenésre" az olyan részletek, mint például:
Erőfeszítéseiket siker koronázta: az általuk vizsgált területeken jól megfigyelhetőek a szuperhalmazok, ill. szuperűrök környezetében mutatkozó forróbb és hidegebb foltok. Bár hasonló vizsgálatokat korábban mások is végeztek, Szapudiék mutatták ki egyértelműen, hogy a megfigyelt jelenség a sötét energia hatására jön létre.

Bár az új eredmény továbbra sem tekinthető közvetlen bizonyítéknak, jelentős lépés lehet a sötét energia létezésének végső megerősítésében, s a titokzatos erőhatás tulajdonságainak további vizsgálatában.
miközben a cikk szinte minden második mondatában szerepel a "sötét anyag" kifejezés, anélkül, hogy bármit mondana róla, mit is jelent. A "feltételezett" jelző pedig nem is szerepel.
0 x

Avatar
Gábor
Hozzászólások: 2318
Csatlakozott: 2009.12.09. 19:37
Tartózkodási hely: Finnország

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: Gábor » 2010.09.21. 17:07

@paligreg (6064): Nem is érvnek szántam, egy kérdést tett fel amire válaszoltam. Ugye nem baj? ;)

link. - erről van szó? Ha igen, ezt én egy másik topicban linkeltem be. Egyetértek a "lehet" szót valóban - többször - beleírhatta volna, és nem csak utalhatott volna rá. Ez hiba! Viszont ez csak aktuális hírmorzsa, nem tanulmány, ezért nem fejtette ki bővebben, nem véletlenül hírek.csillagászt.hu az oldal neve... Lássuk be ez azért csak ismertterjesztés, amibe mindig bele lehet kötni, a műfajból adódóan soha nem teljes, soha nem lehet igazán jó. (Viszont te is figyelhetnél jobban egy picit, mert "sötét anyag" szópáros nincs benne.) Viszont ezt vitassuk meg a csillagászat/ősrobbanás topicban, jó?

U.i.: egy gyengén tájékozott embert a feltételes mód is összezavar, nem is kell messzire menni példákért.
0 x

Avatar
paligreg
*
*
Hozzászólások: 406
Csatlakozott: 2010.08.24. 20:43
Tartózkodási hely: Budapest

Evolúció vagy kreacionizmus?

Hozzászólás Szerző: paligreg » 2010.09.21. 19:13

@Gábor (6066):
Nem is Te, még 19zozi73 linkelte be. a kissrác linkje alá! ;)

Valóban hibásan sötét anyagot írtam a sötét energia helyett. Bocs. Ez a kettő fizikailag ugyanaz. No de ez már majdnem mindegy. De a szövegben tényleg a sötét energia kimutatása szerepel, mint magyar kutatói siker. A kísérleti eredmény az tényleg szép magyar munka. De az interpretáció nem, és gyatrán, illetve nem jött át abban a cikkben (sem). Még ha a New Scientist-ből is vették át. Ugyanott egyébként egy sereg frissebb hír már ad acta tette, legalábbis alaposan megkérdőjelezte ezt az interpretációt.
0 x

Válasz küldése