Fekete lyukak sugárzása

Örökmozgók, 100% feletti hatásfok
Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.07. 02:51

A világ szerintem egyik legérdekesebb dolga, hogy az elektromágneses sugárzáshoz hasonlóan (ami már önmagában is csodálatos dolog) nem csak a töltések gyorsuló mozgása kelt tovaterjedő hullámzásokat a térben, hanem egészen általánosan minden tömeg gyorsuló mozgása (az anyagfajtától függetlenül) tovaterjedő hullámokat kelt a térben. A töltéseké az elektromágneses térben jelenik meg, a tömegeké pedig a gravitációs térben, amely ugye az általános relativitáselmélet szerint maga a téridő, tehát ennek a görbületi szerkezete jön hullámzásba. Ezek a hullámok csakúgy, mint az elektromágnesesek, a vákuumbeli fény sebességével (a hatásterjedés felső korlátja) terjednek, és energiát, impulzust, impulzusmomentumot szállítanak magukkal.

Kicsit bővebben:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3 ... ull%C3%A1m
Elején:
"A jelenség formailag az elektromágneses sugárzáshoz hasonló, de lényeges különbség a kettő között, hogy negatív tömeg jelenlegi tudásunk szerint nincs. Emiatt nincs gravitációs dipólus, hanem a gravitációs sugárzás kvadrupól sugárzás. Továbbá érvényes rá a Birkhoff-tétel alapján, hogy egy szimmetrikusan oszcilláló tömegeloszlás nem képes gravitációs hullámot létrehozni."
Kétharmadánál:
"Egy elszigetelt rendszer kvadrupólmomentumának harmadik időderiváltja (vagy I. multipólmomentumának I. deriváltja) kell nemnulla legyen a gravitációs sugárzás keltéséhez. Ezzel ahhoz hasonló, hogy elektromágneses sugárzás keltéséhez is változó dipólmomentumú elektromos töltésre, vagy áramra van szükség."
Multipólmomentumok töltésekre: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/t ... 05s06.html
Kvadrupólsugárzás töltésekre: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/t ... 09s06.html (71.5)


Közismert, hogy egy fekete lyuk körül eseményhorizont van, amin keresztül csak befelé vezet út, kifelé azonban nem. Ebből első elgondolásra az következik, hogy egy fekete lyuk folyton csak növekedni képes, csökkenni azonban nem. Penrose (és Hawking is) azonban megmutatta, hogy van mód arra, hogy fejlődése során fogyatkozzon egy fekete lyuk. A forgó fekete lyuk eseményhorizontja körül egy úgynevezett ergoszféra van, amelyben vannak külső vonatkoztatás szerint negatív energiájú pályák, melyek kizárólag az eseményhorizont felé vezetnek, és nincs olyan részük, amely kívül esne az ergoszférán. Ez azt jelenti, hogy ha a gravitációs vonzás hatására kívülről az ergoszférába bejutott anyag (egy része) ilyen pályára kerül (pl. bomlás, sugárzás folytán), akkor az a továbbiakban (külső viszonylatban) negatív energiával, azaz negatív tömeggel kerül be az eseményhorizont alá csökkentve a fekete lyuk pozitív tömegét, miáltal az fogyatkozni fog. Ezt Penrose-folyamatnak nevezik (Landau II könyv, 104. paragrafus kétharmadánál röviden, valamint: https://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_process ). (A Hawking-sugárzás egészen más, nem tartozik ezen fejtegetéshez.)


A dolog amiért konkrétan felvetettem ezt a témát a következő:
Gondoljunk el két fekete lyukat, amelyek egymás körül keringenek, majd bespirálozva végül összeolvadnak egyetlen fekete lyukká. Ezalatt olyan a gyorsuló mozgásuk, hogy közben gravitációs hullámok formájában energiát, impulzust, impulzus momentumot sugároz ki a rendszer. Most nézzünk hirtelen, egy olyan esetet, amikor a két spirálozó objektum nem fekete lyuk, hanem olyan objektum, hogy konkrét létező anyagdarabokból, részecskékből, atomokból, molekulákból épülnek fel, azaz minden részének megvan a helye a világban, nincs eseményhorizont, de azért nincsenek túl messze a fekete lyukká válás esetétől. A mozgó rendszer nyilván így is sugározni fog gravitációsan.

A kérdés az, hogy a spirálozó keringőzés folytán a résztvevő felek veszítenek-e a saját nyugalmi tömegükből és spinjükből (saját impulzusmomentumukból), vagy kezdetben még nem, csak mikor már összeérnek a folyamat során, és addig a rendszer csak a pályamozgásukból adódó energiát képes felhasználni az elsugárzott gravitációs teljesítmény fedezésére. Ezt a pályamozgást a bespirálozás közben gravitációs potenciális energia is táplálja.

Érezhető, hogy a második esetben problémás lenne, ha az objektumból eltűnne az a nyugalmi tömeg, amihez tartozó konkrét alkotórésze végig ott van benne. A saját spinjének irányának értelmezéséhez szükséges a környező tér irányultsága is, tehát ez egy külső megfigyelő számára nem mondható fixnek a görbülő téridőben, ez tehát változni látszhat, hasonlóan a spinjének forgásmennyisége is, mert az alkotórészek pályája egyedien alakul, ami kihat az objektum teljes spinjére.

Az első eredeti esetben azonban már fekete lyukak az objektumok, amelyek eseményhorizonttal rendelkeznek egy olyan koordinátázásban, amelyben szerepel a külső távolabbi megfigyelő, és ugye ennek szemléletéből vizsgáljuk a folyamatot. Ekkor szintén problémás lenne, ha az elsugárzódott teljesítményt a fekete lyuk saját nyugalmi tömege fedezné, és ezáltal fogyatkozna, mielőtt még összeérnének. Ez azt jelentené, hogy még a Penrose-folyamat lehetősége és megtörténte nélkül már veszítene a tömegéből, ami ellentmondás volna. A saját spinjének megváltozása is itt már problémába ütközik, hiszen az is csak úgy tudna változni, ha ennek megfelelő beáramlás történne a fekete lyukba, annak eseményhorizontja alá, de ez nem történik még.

Teljesen logikus, azt gondolni, hogy ekkor még csak a pályamozgásukból, azaz annak kinetikájából fedeződhet a gravitációsan elsugárzott teljesítmény, tehát a pályamozgás (ami persze a görbült téridőben igen bonyolult kalkulációkkal számolható) okolható.

http://www.termeszetvilaga.hu/fizika_ev ... erjes.html
Kétharmadánál:
"A kvadrupólformulából a pályaadatok alapján meghatározható a gravitációs hullámok kisugárzására fordított teljesítmény. Ez a kereken 1025 watt teljesítmény a pálya menti mozgás energiáját csökkenti. [...] a két égitest már 250 km-re megközelíti egymást. A folyamat ekkor már jelentősen felgyorsul, hiszen a teljes energia egyre nagyobb hányada fordul át a gravitációs sugárzás energiájává. Ez gyorsabb pályaméret- és keringési időcsökkenéssel jár együtt."

Ha ez tényleg (és szerintem vélhetően) így van, akkor:
A bespirálozás vége felé, mikor már annyira közel kerül a két objektum egymáshoz, hogy az ergoszférájuk egybeér, és az eseményhorizontjuk is elkezd összeolvadni, létrejön a Penrose-effektus, amiben külső vonatkozásban a sugárzási visszalökődés hatására valamennyi részben bizonyára negatív energiájú "pályán" is zuhannak egymásba (ez az egyesülő eseményhorizont és ergoszféra helyezkedése alapján, ha nehezen is, de valahogyan talán kalkulálható), és ezáltal csökkentik egymás, és a végső objektum tömegét. Az ennek megfelelő energia gravitációs hullámok formájában elsugárzódik. Lényegében itt is a kinetika (mozgás) folytán jön létre a sugárzásnak ez a része is. Az eseményhorizont alól semmi sem jön ki. Abba csak befelé van út a relativitáselmélet szerint.


Ennek ellenére van(nak), aki(k) másképpen látja(ák) ezt a folyamatot:
____________________________________________________________

- Az egymás körül keringő összeolvadó fekete lyukak nem a saját nyugalmi energiájukból sugározzák ki a gravitációs hullámokat, hanem a kinetikus energiájukból.

- Az állítás súlyos tévedés.

- A relativitáselméletben nincs külön "mozgási energia". És persze külön "nyugalmi energia" (meg "belső energia" stb.) sincs. Csak energia van, minden felosztás nélkül. Hozzá kell szokni a gondolathoz: nem létezik olyan fizikai fogalom, hogy "mozgási energia".

- Hasonló a helyzet a gravitációs hullámokat kisugárzó fekete lyukakkal is. Ezeknek sincs külön "nyugalmi" és "mozgási" energiájuk. Csak energiájuk van, osztatlanul, és ebből veszítenek a hullámok kisugárzásával.

- A fekete lyukakkal kapcsolatban külön félreértések forrása az az elképzelés, hogy a "nyugalmi energiájuk" valahol belül van, az eseményhorizont mögött, az oda bebújt anyagban rejtőzik, ezért abból nem tudnak veszíteni, míg a "mozgási energiájuk" valami külső, könnyen elveszíthető valami. Ez megint hibás. A fekete lyuk, mint minden más korlátos objektum, a külvilág felé egyetlen egységként jelenik meg, és a távoli megfigyelő számára az energiájából és impulzusából összerakott négyesimpulzus-vektora képviseli. Ennek abszolút értéke az objektum tömege. Mindez a belső szerkezettől, annak láthatóságától vagy láthatatlanságától, megismerhetetlenségétől teljesen függetlenül. Ha egy ilyen objektumokból (pl. két fekete lyukból) álló rendszer hullámokat sugároz, a rendszer egészének energiája csökken. Még azt sem mondhatjuk, hogy az egyik vagy a másik fekete lyuk veszített energiát - a két lyukból és a közöttük levő összegyűrt téridőből álló egész rendszert kell egységnek tekinteni, ennek kell kiszámítani a teljes impulzusát és energiáját, ez a jellemző kifelé a rendszerre.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mi az igazság ebben a dologban?
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2018.02.07. 11:38

szabiku írta: Ennek ellenére van(nak), aki(k) másképpen látja(ák) ezt a folyamatot:
Kicsoda és hol írta le azokat az állításokat, amiket itt cáfolni próbálsz? Majdnem elutasítottam ezt a témanyitásodat is, mert megint nem közölted.
0 x

dgy
Hozzászólások: 36
Csatlakozott: 2017.01.23. 17:34

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: dgy » 2018.02.07. 13:09

Kicsoda és hol írta le azokat az állításokat, amiket itt cáfolni próbálsz?
Természetesen én írtam a kozmofórumban.

Ahonnan épp mostanában tiltották ki másodszor az álnéven próbálkozó szabikut.

Amúgy tényleg hozzátartozik az illemhez, hogy ilyen szép hosszú idézethez megjelöljük a forrást is.

De persze mit várhat az ember szabikutól? Épp illemet?
amiket itt cáfolni próbálsz?
Ez viszont tévedés. Nem próbálja cáfolni, csak bemásolja és megkérdőjelezi.

dgy
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.07. 19:17

Szilágyi András írta:
szabiku írta:Ennek ellenére van(nak), aki(k) másképpen látja(ák) ezt a folyamatot:
Kicsoda és hol írta le azokat az állításokat, amiket itt cáfolni próbálsz? Majdnem elutasítottam ezt a témanyitásodat is, mert megint nem közölted.
Köszönöm, hogy megjelentetted, szerintem értelmesen hoztam össze, és elfogadható, értelmes az oka annak is, hogy nem közöltem rögtön az első témanyitó lapon, hogy kié az ellenállítás.
Azért nem közöltem, hogy ne reklámozzak más fórumot (ahol ezt sajna nem tudom megbeszélni értelmesen, mert ott hamis elnyomó diktatúra uralkodik...), és azért nem közöltem az ellenállító személy kilétét, aki a felhozott szakírásokkal ellentmondóan nyilatkozott, hogy esetleg ne nézzen ki lejáratásnak (mint pl. ahogyan dgy úr első értéktelen hozzászólása :D ), mert nekem nincs ilyen célom, engem a tiszta tudomány érdekel, hogy mi igaz, mi nem, hogy igazán értsem a dolgokat, és mások is. Ebben én nem tudom elfogadni, hogy esetleg a rang és doktorcím győz. A fizika nem ilyen, és nem is szabad, hogy ilyen legyen.

A téma szerintem roppant érdekes, hiszen az előző fizikai Nobel-díjat is ennek a gravitációs sugárzásnak a megfigyeléséért osztották ki.
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2018.02.07. 19:26

szabiku írta: szerintem értelmesen hoztam össze, és elfogadható
Nem az, pl. oda van írva, hogy "Az állítás súlyos tévedés.", és még azt sem lehet tudni, hogy ez melyik állításra vonatkozik. Az sem érthető, hogy mi az, amit te írtál, és mi az, amit dgy-től másoltál át. Pl. azt, hogy valami súlyos tévedés, dgy írta vagy te? Így meglehetős zagyvaságra sikeredett az egész poszt.
0 x

G.Á
Hozzászólások: 92
Csatlakozott: 2017.06.23. 22:11

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: G.Á » 2018.02.07. 20:00

Azért nem közöltem, hogy ne reklámozzak más fórumot (ahol ezt sajna nem tudom megbeszélni értelmesen, mert ott hamis elnyomó diktatúra uralkodik...)
Erre azért egyszer reagálok.

1)Érdekes hogy más kontextusban már reklámoztad a fórumot, a saját értékítéleteddel együtt:
A Kozmofórum, arany csapata... SGNYLBDA :mrgreen:

Nem létezik "Novobátzky-effektus"... ezt csak D.Gyula találta ki Marx György fénysebességet is túllépő félreértései alapján.
http://kozmoforum.hu/viewtopic.php?f=9&t=254&start=72
Kérdés, hogy miért is akartál egy általad amúgy elítélt közösség tagja lenni, de én nem tagadtam meg tőled a lehetőséget.
Személyszerint én elviseltem volna a jelenlétedet, ha a gyorsan növekvő kiterjedésű hibás megállapításaid nem növekedtek volna ennyire az utolsó pár napban.
Viszont -ezenfelül- mint adminisztrátor figyelemmel kell lennem arra is, hogy a közösség tagjainak nagy részét egyenként, illetve a közösség egészét is sokszor sértegetted, amellyel nem hagytál fel.

2)Hogy bizonyos dolgokat nem tudunk értelmesen megbeszélni a fórumon, az igaz.
Én sokszor olyan mértékig egyszerűsítek, ami egyébként lehet hogy nem megengedett. Ezenfelül sokszor hibázok, és a tudásom és időm is véges.

3)
hamis elnyomó diktatúra
Ízlelgessük kicsit ezt a szóösszetételt.
A diktatúra -pongyolán szólva- államforma, de ha egy internetes fórumra kívánod használni a hatalom megoszlása szempontjából, akkor kétségtelenül igaz.
Mivel a kozmofórumon egyetlen ember kezében összpontosul az adminisztratív jog, ezért kétségkívül ez igaz.

Mivel ennek ellenkezőjét sosem állítottam, nem lehet hamis.

Az elnyomás -itt talán cenzúrára gondolsz- a hagyományos politikai gondolkodásban már legalább Platóntól fogva különválik az államforma vizsgálatától, mivel minden közösségnek vannak bizonyos tabui/tűréshatárai.
Mi ezt a beköszöntőben deklaráltuk, a ki nem mondott szabályok abból extrapolálhatóak.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.07. 20:32

Szilágyi András írta:
szabiku írta:szerintem értelmesen hoztam össze, és elfogadható
Nem az, pl. oda van írva, hogy "Az állítás súlyos tévedés.", és még azt sem lehet tudni, hogy ez melyik állításra vonatkozik. Az sem érthető, hogy mi az, amit te írtál, és mi az, amit dgy-től másoltál át. Pl. azt, hogy valami súlyos tévedés, dgy írta vagy te? Így meglehetős zagyvaságra sikeredett az egész poszt.
Jajj András! A két vízszintes vonal között van a vonal feletti címszerű mondattal megfejelt elhatárolt tagolt rész.
Ennek első mondata a fenti részekkel egybevág, tehát azt képviseli. (ezt az első mondatot én írtam a másik fórumon, a többit már (ami a cáfolat) dgy. Tehát a következők már dgy mondatai, véleménye, álláspontja. Azzal kezdte, hogy (a feljebbiekkel egybevágó) első állítás "súlyos tévedés", és akkor magyarázza, hogy miért.) Nem hiszem, hogy ezt érthetően ne lehetne kivenni a szerkesztésemből, és hogy mi mire vonatkozik. (A súlyossal arra akart szerintem célozni, hogy én súlyosan hülye vagyok... :mrgreen: Ő pedig mindent csak jól tudhat, mert "fizikus". És elvárja, hogy mindenki azt fújja, amit ő leénekelt (szigorúan a hamis hangokkal együtt). Vicces. :D De a tanárok már csak ilyenek. (tisztelet a kivételnek))
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.07. 20:44

G.Á írta:a gyorsan növekvő kiterjedésű hibás megállapításaid nem növekedtek volna
Ezt ugye nem gondolod komolyan? (lejárató hamis duma...) Most kiollózzam neked még a beismeréseidet is, az igazaim körül?? Nincs hozzá kedvem, de ott van, bárki megtalálhatja, olvashatja, utána nézhet. (Lagrange skalárossága, tiszta és kevert állapot, egy gyorsabb Föld nagyobb gravitációs hatása, a többféle vonatkozású energia...)
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.07. 20:48

Esetleg valami érdemleges alátámasztásotok nincs a nyitott témát illetően az ellenvéleményre? (dgy állításai) Ugyanis itt ez a téma.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.07. 21:09

G.Á írta:Ezenfelül sokszor hibázok, és a tudásom és időm is véges.
Ez természetes, velem is előfordult már. Tetszik ez a mondat. Gyakorolni kéne, főleg fizikusoknak. Én külön órát, tanagyagot szenteltem volna nekik a TK-n, hogy gyakorolják az önbeismerést. Nagyon hasznos a léleknek. Sajátnak és másokénak egyaránt. D.Gy.-nek kifejezetten javaslom G.Á példás mondatát! 8-) az eltaposás helyett.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.07. 21:24

dgy írta:De persze mit várhat az ember szabikutól? Épp illemet?
amiket itt cáfolni próbálsz?
Ez viszont tévedés. Nem próbálja cáfolni, csak bemásolja és megkérdőjelezi.

dgy
Dehogynem, az egész bevezetőben cáfolom, sőt még alá is támasztom egy cikkből kiemelt idézettel, ami konkrétan mellettem áll:
szabiku írta: ...

Teljesen logikus, azt gondolni, hogy ekkor még csak a pályamozgásukból, azaz annak kinetikájából fedeződhet a gravitációsan elsugárzott teljesítmény, tehát a pályamozgás (ami persze a görbült téridőben igen bonyolult kalkulációkkal számolható) okolható.

http://www.termeszetvilaga.hu/fizika_ev ... erjes.html
Kétharmadánál:
"A kvadrupólformulából a pályaadatok alapján meghatározható a gravitációs hullámok kisugárzására fordított teljesítmény. Ez a kereken 1025 watt teljesítmény a pálya menti mozgás energiáját csökkenti. [...] a két égitest már 250 km-re megközelíti egymást. A folyamat ekkor már jelentősen felgyorsul, hiszen a teljes energia egyre nagyobb hányada fordul át a gravitációs sugárzás energiájává. Ez gyorsabb pályaméret- és keringési időcsökkenéssel jár együtt."

Ha ez tényleg (és szerintem vélhetően) így van, akkor:
A bespirálozás vége felé, mikor már annyira közel kerül a két objektum egymáshoz, hogy az ergoszférájuk egybeér, és az eseményhorizontjuk is elkezd összeolvadni, létrejön a Penrose-effektus, amiben külső vonatkozásban a sugárzási visszalökődés hatására valamennyi részben bizonyára negatív energiájú "pályán" is zuhannak egymásba (ez az egyesülő eseményhorizont és ergoszféra helyezkedése alapján, ha nehezen is, de valahogyan talán kalkulálható), és ezáltal csökkentik egymás, és a végső objektum tömegét. Az ennek megfelelő energia gravitációs hullámok formájában elsugárzódik. Lényegében itt is a kinetika (mozgás) folytán jön létre a sugárzásnak ez a része is. Az eseményhorizont alól semmi sem jön ki. Abba csak befelé van út a relativitáselmélet szerint.
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2018.02.07. 22:40

szabiku írta: Nem hiszem, hogy ezt érthetően ne lehetne kivenni a szerkesztésemből, és hogy mi mire vonatkozik.
Hát pedig nem lehet.
Két vonal közé teszel egy szöveget, ami gondolatjelekkel jelzett pontokba van szedve. Honnét kéne tudni, hogy az első pont a te irományod, a többi meg dgy-é? A leghülyébb szerkesztés, amit valaha láttam.
0 x

idegen
Hozzászólások: 930
Csatlakozott: 2015.04.10. 23:21

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: idegen » 2018.02.07. 23:31

szabiku írta: Mi az igazság ebben a dologban?
Az hogyha hozzászólok lezárják a témát :D
Ezenkívül tényleg nagyon érdekes...
szabiku írta: A világ szerintem egyik legérdekesebb dolga, hogy az elektromágneses sugárzáshoz hasonlóan (ami már önmagában is csodálatos dolog) nem csak a töltések gyorsuló mozgása kelt tovaterjedő hullámzásokat a térben, hanem egészen általánosan minden tömeg gyorsuló mozgása (az anyagfajtától függetlenül) tovaterjedő hullámokat kelt a térben. A töltéseké az elektromágneses térben jelenik meg, a tömegeké pedig a gravitációs térben, amely ugye az általános relativitáselmélet szerint maga a téridő, tehát ennek a görbületi szerkezete jön hullámzásba. Ezek a hullámok csakúgy, mint az elektromágnesesek, a vákuumbeli fény sebességével (a hatásterjedés felső korlátja) terjednek, és energiát, impulzust, impulzusmomentumot szállítanak magukkal.
Szerintem:Hullámokat kelteni csak anyagban/vagy anyagból/ lehet.A téridő mint fogalom is baromság.A görbületi szerkezetéről nem is szólva..(önmagában persze értelmezhető a "görbület" a térben,de nem érdemes összezagyválni az idővel
A gravitációs hullám szintén valami jól félreértett/félremagyarázott "fogalom".
Az is csak egy egyszerű tömegvonzás,amit talán Te is le tudsz mérni egy érzékeny műszerrel.
Mit akarsz ebből az egészből kihozni?Leírhatnád egyszerűen,felesleges bonyolítani az egyszerű dolgokat.
Gondolom van valami elképzelésed.
0 x

con
Hozzászólások: 147
Csatlakozott: 2017.01.13. 12:35

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: con » 2018.02.07. 23:33

szabiku írta:
Jajj András! A két vízszintes vonal között van a vonal feletti címszerű mondattal megfejelt elhatárolt tagolt rész.
Ennek első mondata a fenti részekkel egybevág, tehát azt képviseli. (ezt az első mondatot én írtam a másik fórumon, a többit már (ami a cáfolat) dgy. Tehát a következők már dgy mondatai, véleménye, álláspontja. Azzal kezdte, hogy (a feljebbiekkel egybevágó) első állítás "súlyos tévedés", és akkor magyarázza, hogy miért.) Nem hiszem, hogy ezt érthetően ne lehetne kivenni a szerkesztésemből, és hogy mi mire vonatkozik. (A súlyossal arra akart szerintem célozni, hogy én súlyosan hülye vagyok... :mrgreen: Ő pedig mindent csak jól tudhat, mert "fizikus". És elvárja, hogy mindenki azt fújja, amit ő leénekelt (szigorúan a hamis hangokkal együtt). Vicces. :D De a tanárok már csak ilyenek. (tisztelet a kivételnek))
Amikor szabiku egy évvel ezelőtt még a kozmofórumra ontotta ugyanazokat a matematikai levezetésnek képzelt hosszadalmas cikkeit, amelyeket most ide önt, akkor dgy vette a fárdaságot, és részletesen elemezve kimutatta a bennük hemzsegő alapvető félreértéseket. Szabiku ezeket szinte sohasem fontolta meg érdemben, hanem vég nélküli önámító magyarázkodásokba fogott. Akár itt a fenti hozzászólásban, akkor is rettentő körülményeskedve próbálta a feketét átbeszélni valahogy fehérre. Ebből most még az az olvasó el tudja képzeli szabiku fizikai magyarázkodásainak természetét, aki nem rágta bele magát a matematikai formulákba. Előttem pedig épp ez leplezte most, amikor új néven tért vissza oda. Meg a sajátos nyelvhasználati hibái.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.07. 23:50

Szilágyi András írta:Két vonal közé teszel egy szöveget, ami gondolatjelekkel jelzett pontokba van szedve. Honnét kéne tudni, hogy az első pont a te irományod, a többi meg dgy-é? A leghülyébb szerkesztés, amit valaha láttam.
dgy-é is lehetett volna az első gondolat, tök mindegy, utána már úgyis ott van a többi. Azt az elsőt amúgy csak visszaidézte tőlem, és utána írta a magáét, a "súlyos tévedés"sel kezdve. Ezek a részletek amúgy nem lényegesek, mert:

Hát onnét, hogy ha valaki elolvassa, akkor a szövegkörnyezetből teljesen egyértelmű és értelemszerű. De anélkül is. Ezt te magad is majdnem megfogalmaztad: első gondolat, második gondolat, harmadik gondolat, ... stb. :)
0 x

Morcos
Hozzászólások: 1594
Csatlakozott: 2012.08.19. 14:02

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: Morcos » 2018.02.08. 00:07

con írta:Amikor szabiku egy évvel ezelőtt még a kozmofórumra ontotta ugyanazokat a matematikai levezetésnek képzelt hosszadalmas cikkeit, amelyeket most ide önt, akkor dgy vette a fárdaságot, és részletesen elemezve kimutatta a bennük hemzsegő alapvető félreértéseket. Szabiku ezeket szinte sohasem fontolta meg érdemben, hanem vég nélküli önámító magyarázkodásokba fogott. Akár itt a fenti hozzászólásban, akkor is rettentő körülményeskedve próbálta a feketét átbeszélni valahogy fehérre. Ebből most még az az olvasó el tudja képzeli szabiku fizikai magyarázkodásainak természetét, aki nem rágta bele magát a matematikai formulákba. Előttem pedig épp ez leplezte most, amikor új néven tért vissza oda. Meg a sajátos nyelvhasználati hibái.
Azzal a fórummal az a baj, hogy nagyon belterjes, egy privát kör használja.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.08. 00:25

con írta:Amikor szabiku egy évvel ezelőtt még a kozmofórumra ontotta ugyanazokat a matematikai levezetésnek képzelt hosszadalmas cikkeit, amelyeket most ide önt, akkor dgy vette a fárdaságot, és részletesen elemezve kimutatta a bennük hemzsegő alapvető félreértéseket. Szabiku ezeket szinte sohasem fontolta meg érdemben, hanem vég nélküli önámító magyarázkodásokba fogott. Akár itt a fenti hozzászólásban, akkor is rettentő körülményeskedve próbálta a feketét átbeszélni valahogy fehérre. Ebből most még az az olvasó el tudja képzeli szabiku fizikai magyarázkodásainak természetét, aki nem rágta bele magát a matematikai formulákba. Előttem pedig épp ez leplezte most, amikor új néven tért vissza oda. Meg a sajátos nyelvhasználati hibái.
con, te a másik fórumon api vagy, és dgy-vel eléggé összefonódott állapotban vagytok (kvantumfizika! :) ), ami itt is egyértelműen detektálható, nem csak az ottani Bandában.
Neked szerintem egy örökmozgó nyelved van. :mrgreen: És méltán beillenél az itteni tiltott találmányok topikba a félremagyarázásod alapján.
Még annyit sem bírsz kilátni egy egyenletből, hogy egyáltalán mi szerepel benne, és mi nem: http://kozmoforum.hu/viewtopic.php?f=9&t=235&start=375 :D
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.08. 00:46

idegen írta:Szerintem:Hullámokat kelteni csak anyagban/vagy anyagból/ lehet.A téridő mint fogalom is baromság.A görbületi szerkezetéről nem is szólva..(önmagában persze értelmezhető a "görbület" a térben,de nem érdemes összezagyválni az idővel
A gravitációs hullám szintén valami jól félreértett/félremagyarázott "fogalom".
Az is csak egy egyszerű tömegvonzás,amit talán Te is le tudsz mérni egy érzékeny műszerrel.
Mit akarsz ebből az egészből kihozni?Leírhatnád egyszerűen,felesleges bonyolítani az egyszerű dolgokat.
Gondolom van valami elképzelésed.
Totál leegyszerűsítve arról van szó, hogy dgy állítása ekvivalens azzal, hogy egy fekete lyuk kiadja a tömegét (amit korábban "beszívott") miközben csak halad egy pályán. (Most nincs Hawking-sugárzás, meg ilyenek. És még Penrose-effektus sem.) Ez teljesen abszurd, mert végül is azt állítja, hogy az kijött az eseményhorizont alól. És szerintem ez a súlyos állítás, vagy súlyos tévedés inkább.
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2018.02.08. 20:51

szabiku írta: Ez teljesen abszurd, mert végül is azt állítja, hogy az kijött az eseményhorizont alól. És szerintem ez a súlyos állítás, vagy súlyos tévedés inkább.
Érved van, vagy csak nem tetszik, mert szokatlan, újszerű számodra?
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.08. 20:57

Igen van.
Az eseményhorizont egy olyan határfelület, amin keresztül csak befelé, a fekete lyuk belsejébe vezet pálya (út).
Még a (feltételezett) Hawking-sugárzásnál is csak befelé menés van rajta keresztül. Kifelé nincs.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.08. 21:18

Ma láttam egy előadás vázlatanyagát a Hawking-sugárzásra, de szerintem ennek nincs köze hozzá:
http://glu.elte.hu/~statfiz/eloadasok/siahaan-ea.pdf

Hawking tudtommal a vákuumfluktuáció, vagy valami hasonló alapján állította fel sugárzási elképzelését.
Ebben az előadásanyagban az van, hogy alagúteffektus szerűen bentről ugranak ki a részecskék átlépve a fénysebesség korlátját.
Ilyen dolog nem szerepel a kvantumtérelméletben, mert az tiszteli a felső (bármilyen) jelterjedési elméleti sebességhatárt.
(No meg nemrelativisztikus formában a Schrödinger-egyenlettel mahinál.)
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.08. 21:56

Itt egy nem régi cikk ezzel kapcsolatban: https://index.hu/tudomany/2016/04/26/ig ... lyukakrol/

Nem tudja valaki, hol találom a jó vagy eredeti (képletekkel közreadó) ismertetését az igazi Hawking-sugárzás elképzelésének?
(Nem találok ingyen letölthetőt :) )
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.08. 22:13

Aztán lehet, hogy mégis ez az, mert hát a végén ott vannak a felhasznált irodalmak. Csak egy kicsit szűkre fogta a figura. :)
0 x

con
Hozzászólások: 147
Csatlakozott: 2017.01.13. 12:35

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: con » 2018.02.08. 22:16

0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.08. 23:10

Áá, köszi, ezt kerestem. Ez egy jó pont. :)

Holnap megnézem, már nincs rá időm, de közben agyaltam rajta, azért leírom, mik merültek fel bennem:

A Hawking-sugárzás egy téridő alagúteffektus? És így esetleg mégis juthat ki részecske közvetlen a felszín alól? Vagy csak közvetlen felől? Esetleg pont az eseményhorizontról? Vagy kvantumfizikailag ez az eseményhorizont kettősréteg? Vagy kvantumfizikailag nem pontos a helye, mintha nem pontosan nulla volna a rétegvastagság? És ez a kijutó/elszökő részecske akkor csak pozitív energiájú lehet, mert kint kelt valódi életre. De akkor minek az alagúteffektus? Jó lenne valami leírás, mert most már érdekel. De lehet holnapra kitalálom magam is. :D :geek:

:shock: Azt hiszem, kell egy pár nap, mire átlátom a cikket. :D Nem néz ki egyszerűnek..
0 x

dgy
Hozzászólások: 36
Csatlakozott: 2017.01.23. 17:34

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: dgy » 2018.02.08. 23:34

Totál leegyszerűsítve arról van szó, hogy dgy állítása ekvivalens azzal, hogy egy fekete lyuk kiadja a tömegét (amit korábban "beszívott") miközben csak halad egy pályán. (Most nincs Hawking-sugárzás, meg ilyenek. És még Penrose-effektus sem.) Ez teljesen abszurd, mert végül is azt állítja, hogy az kijött az eseményhorizont alól.
Természetesen semmi ilyesmit nem állítottam. szabiku nemcsak a fizikát nem tudja és nem érti, de olvasni és az olvasottakat értelmezni sem tudja. Csak fröcsögni és rágalmazni.

De ezt már megszoktuk tőle.

Kíváncsi vagyok, hogyan fogja (félre-)értelmezni Hawking (2.19) képletét.

Á, nem is vagyok rá kíváncsi.
Jó lenne valami leírás, mert most már érdekel. De lehet holnapra kitalálom magam is.
Aha.

dgy
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.09. 17:36

- Az állítás súlyos tévedés. ()

:twisted:},___.^.__j

- Mert ami oda bement, az nincs is bent! és mivel bent nincs (de mégis van), így nyugodtan el is sugárzódhat. ( ......... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:)

Érthető(?) kérem.

Bingó! Hát persze.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.11. 06:26

szabiku írta: Ma láttam egy előadás vázlatanyagát a Hawking-sugárzásra, de szerintem ennek nincs köze hozzá:
http://glu.elte.hu/~statfiz/eloadasok/siahaan-ea.pdf

Hawking tudtommal a vákuumfluktuáció, vagy valami hasonló alapján állította fel sugárzási elképzelését.
Ebben az előadásanyagban az van, hogy alagúteffektus szerűen bentről ugranak ki a részecskék átlépve a fénysebesség korlátját.
Ilyen dolog nem szerepel a kvantumtérelméletben, mert az tiszteli a felső (bármilyen) jelterjedési elméleti sebességhatárt.
(No meg nemrelativisztikus formában a Schrödinger-egyenlettel mahinál.)
Az előadás anyagát én nem tartom elfogadhatónak.
Egy erőltetett marhaság (az előbbi szót, ha érzékeny, inkább ne olvassa el a készítője, de nem szeretek finomkodni, ezt már tudja mindenki :D ). Olyan dolgokat akar összezutyulni, amik annyira nem élnek meg egymáson, hogy még a közelítést sem viselik el éppen. A hetedik oldal témája (aminek alján a 2. lábjegyzet szerepel) egyáltalán nem alkalmazható szerintem egy olyan relativisztikus esetben, amelyben gravitációról, sőt, eseményhorizont körüli dolgokról van szó. Ha mélyen átgondoljuk a Landau IV. könyv (Relativisztikus kvantumelmélet) IV. fejezetét (Részecskék mozgása külső térben), rájöhetünk, hogy az előadás (Hawking-sugárzás könnyített verzióban) mennyire erőltetett, és korlátokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyó. A Landau könyv ennek a fejezetének a címéből kihagyta a "töltött" szót a részecskék elől (persze nem véletlenül), de az első lapot elolvasva (bevezető szövegrész) ezt már, amennyire kell, pótolja. Na már most ebben az esetben, mikor töltött részecskéket vizsgál külső potenciáltérben "relativisztikusan", igen szép eredményeket vezet le, egyes helyeken nemrelativisztikus közelítésekkel is operálva. Van ahol nem is feltétlen elektromos eredetű potenciáltérről van szó (és ott is szép eredményeket vezet le), de semmiképpen nincsenek itt, és nem is lehetnek gravitációs potenciálok. Itt a tér gravitációs szempontból görbületlen, az objektumok gravitációs "hatásoktól" mentesek, és a környezetük is, amiben zajlanak az effektusok. Ez nagyon lényeges. Ugyanis az ilyen potenciálok úgy vannak kezelve, hogy el van hanyagolva a hatás terjedésének sebességkorlátja, mert itt ez megtehető. A (nem relativisztikus kommersz) kvantummechanika alagúteffektusa sem törődik ezzel a korláttal, de teljesen biztosra vélhető, hogy azért a természet nem hagyja figyelmen kívül. A belinkelt előadásvázlat kb. éppen egy ilyen kvantummechanikai alagúteffektust próbál erőltetni a fekete lyukak gravitációs eseményhorizontja környezetében. Teljes mértékben összeférhetetlen dolgot akar összekombinálni, és ebből valami szenzációs dolgot kihozni. Valahogy úgy, hogy "itt van tessék, sokkal egyszerűbben is ki lehet hozni a Hawking-sugárzást, mint ahogy azt ő a '75-ös dolgozatában". Ez azonban elgondolkodtató, hogy akkor vajon Hawking levezetése értelmes-e, hiszen lehet, hogy ez tényleg egy egyszerűbb változata. (Még csak most kezdem el pontosan lefordítani Hawking dolgozatát, idáig csak "nézegettem" inkább... :D ) Visszatérve az előadásosra, a kilencedik oldalon (aminek az alján a 3. lábjegyzet szerepel) beerőlteti a Hamilton-formalizmusból az egyik kanonikus alakot térkoordináta-"távolság" koordinátaidő szerinti deriváltjával, ami nagy baromság, hiszen egyik sem valódi a görbült térben (mint a valódi háromdimenziós távolság, és valódi idő), szóval már abból is látszik, hogy ökörség az egész. Aztán kettővel lejjebb a komplex téridőt kitalálva elkezdi megalagutazni azt valami imaginárius (képzetes) útvonalon... :D G.Á biztosan érti, sőt, tudja is, hogy kell azt, szerintem hülyeség. :geek:
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.11. 22:03

Hawking egy kicsit másképpen csinálja. Még nem értem a számítás csúcspontjára, de kb. idáig már hatszor mondta el, hogy az ai és a+i -k, meg a bi és b+i -k a részecske eltüntető és keltő operátorok. Valamint nem csinál gondot abból, hogy a görbült téren keresztbe-kasul mennek majd a normált részecskehullámok. Egyszerűen kiszövegeli, hogy jó lesz az úgy, mert pár képletformulával egzaktul leírható. :D Nem kell neki kidolgozott matematikai alap a görbült teres relativisztikus kvantumtérelmélethez, szerinte az simán megy. :D Kitalálja, hogy a vákuum más gravitációs helyzetből nézve már tele van mindenféle részecskékkel, amik száguldoznak. Elfantáziálgat olyan nagy görbületekről, amiknek a sugara olyan kicsi, mint egy részecske, sőt, talán a Planck-hossz. :mrgreen: Ha én írtam volna ilyeneket, már máglyára tettek volna...
Hát egyelőre nem vagyok elájulva a dolgozatától, de azért végigszenvedem.
0 x

idegen
Hozzászólások: 930
Csatlakozott: 2015.04.10. 23:21

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: idegen » 2018.02.16. 00:39

szabiku írta: Hawking egy kicsit másképpen csinálja. Még nem értem a számítás csúcspontjára, de kb. idáig már hatszor mondta el, hogy az ai és a+i -k, meg a bi és b+i -k a részecske eltüntető és keltő operátorok. Valamint nem csinál gondot abból, hogy a görbült téren keresztbe-kasul mennek majd a normált részecskehullámok. Egyszerűen kiszövegeli, hogy jó lesz az úgy, mert pár képletformulával egzaktul leírható. Nem kell neki kidolgozott matematikai alap a görbült teres relativisztikus kvantumtérelmélethez, szerinte az simán megy. Kitalálja, hogy a vákuum más gravitációs helyzetből nézve már tele van mindenféle részecskékkel, amik száguldoznak. Elfantáziálgat olyan nagy görbületekről, amiknek a sugara olyan kicsi, mint egy részecske, sőt, talán a Planck-hossz. Ha én írtam volna ilyeneket, már máglyára tettek volna...
Hát egyelőre nem vagyok elájulva a dolgozatától, de azért végigszenvedem.
Végigszenvedtem az írásodat.
Hol élsz te?A marson?Gyere vissza a földre aztán meséld el mit akarsz ezzel a sok baromsággal.
Tudsz magyarul?...röviden képletek nélkül.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.16. 02:03

Majd folytatom, de még sokat kell fordítanom a szövegéből. Nem biztos, hogy érteni fogod, mert az még nekem sem biztos, hogy teljesen menni fog. :D Lehet senki sem érti, vagy érti meg ezt a fekete lyuk sugárzás elméletét, de neki hasznos volt, mert különben már ki tudja hol lenne... Nem volt már alkatilag a toppon szegény, amikor azt megírta, villantania kellett, hogy igazi science star legyen, és ne essen le a kútba, mert onnan már nem húzta volna fel lehet senki.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.24. 16:33

Hát, ez valami horror... Pár mondat lefordításának kiszenvedése után mindig megunom. Most tartok a 208. oldalon a grandiózus rész előtt (de sokat kihagytam). Nincs valakinek valami nagyon jó fordítása, mert egyre jobban utálom az idegen nyelvet. Miért nem csak magyarul beszél az egész (fucking) világ?? A fene egye meg!

Marhára komplikáltnak tűnik ez az egész Hawking-radiation, nem lehet, hogy ez csak valami mély fekete lyukba zuhanás előli menekülés kényszerképzete volt? És csak pl. karaktertiszteletből elfogadott, amolyan fizikusi szívlelés?

Az eseményhorizont az nem egy objektum, nem fizikai szingularitás, csupán egy matematikailag kitüntetett felület. Mi a fenéért kellene annak sugároznia? Eltranszformálja a vákuumot, vagy mi a lóherét csinál. A vákuumállapotot. Más gravitációs szintről nézve e szerint a vákuum nem vákuum, hanem tele van mindenféle mütyűrökkel. Elég erősen hangzik a fikció, vagy fikació. Ez ráció?? vagy csak inkább aráció? Marhára érdekelne, hogy mi a valóság ezzel kapcsolatban. Hawking ezzel azt is állítja egyetemben, hogy mindenhol van H-ray, mert ugye mindenhol más a gravitációs szint, tehát generized vaakum ray van mindenütt, és megy az entrópussy hőcsere. Lehetne ezt gravitációs hőcserének is nevezni. Kérdés, hogy ez most akkor is van, ha az egyenes téridőt csupán görbevonalúan koordinátázzuk, vagy csak akkor, ha valóban görbült is a téridő. Odáig még nem jutottam el... Valaki esetleg már tudja ? Share it with us! It would be cool.. (fucking cool)
0 x

G.Á
Hozzászólások: 92
Csatlakozott: 2017.06.23. 22:11

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: G.Á » 2018.02.24. 17:57

Én nagyon nem értek a Hawking-sugárzáshoz, de talán könnyebb megérteni ha előtte az Unruh-effektust emészted meg.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.02.24. 18:19

Na hát majd akkor utánanézek.
0 x

SpecialPI
Hozzászólások: 635
Csatlakozott: 2018.03.23. 08:32

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: SpecialPI » 2018.03.31. 01:41

A fekete lyukak sugárzásának egyetlen oka szintén egyszerű geometriai eredetű: két fekete lyuk egymás körül körözve orsótórusz (alias fánk) formájú a két pólusa kívül esik az eseményhorizontok határán ahonnan van lehetősége megszökni a gamma sugárzásnak.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.03.31. 21:30

És mi a helyzet egy fekete lyuk esetén? Hawking szerint az is sugároz.
0 x

SpecialPI
Hozzászólások: 635
Csatlakozott: 2018.03.23. 08:32

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: SpecialPI » 2018.03.31. 22:26

szabiku írta: És mi a helyzet egy fekete lyuk esetén? Hawking szerint az is sugároz.
Nem egy az , hanem kettő.. Olyan ez mint a proton, soha nem jár egyedül.. egyből odaszippant maga mellé egy neutront is hogy szépen párban egymás körül keringjenek. Így van ez a fekete lyukaknál is... persze egynek látszanak mert egymás körül ~ planck hossznyira keringenek
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.04.01. 03:30

Mérget vennél rá?
0 x

SpecialPI
Hozzászólások: 635
Csatlakozott: 2018.03.23. 08:32

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: SpecialPI » 2018.04.01. 09:28

szabiku írta: Mérget vennél rá?
Igen.. Ez okozza a fekete lyukak két polar zónájából kitörő Gamma-flereket..

Kép

Két lyuk egymás körül, egymás eseményhorizontján belül kering a kettős geometriai manifesztációja ezáltal egy orsótórusz .. A két lyuk eseményhorizontja viszont gömb alakú, a két polár régióban "kallódó" részecskéknek van lehetősége még elhagyni a rendszert, mivel egyik eseményhorizont határát sem lépték át, innen viszont ebből a régióból, csak a nagyon nagy energiájú gamma-részecskék tudnak távozni .
0 x

SpecialPI
Hozzászólások: 635
Csatlakozott: 2018.03.23. 08:32

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: SpecialPI » 2018.04.01. 10:21

A Speciális PI Dimenzió elmélet értelmében a két fekete lyuk összeolvadása SOHA nem fog bekövetkezni, mint ahogy a Nagy Bumm első pillanata is máig tart..

A két lyuk szubdimenzióinak az összege soha nem fogja elérni a kerek 3.0 egészet , mint ahogy a Nagy Bumm "pillanata" sem volt soha 4.0 egész, ha vele párhuzamos téridővektoron haladunk, csak akkor válik láthatóvá ez a jelenség, ha szögből tekintünk rájuk. A kvantum-mechanika és a speciális relatívitás elmélet között van az igazság, de nem úgy ahogy a fizikusok elképzelték, hanem a dimenziókkal gazdagon tűzdelve:

A téridő bármely pontján mérjük a PI értékét csak akkor ad ki konkrét fix értéket. Egyébként csak 2 és 4 között fluktuál. Az idő ha úgynevezett előre halad, akkor normál esetben a 4.0-től a 3.0 felé "igyekszik"...

Ennek van egy már-már offtopik következménye is:

Csak a transzcendens számú dimenziók valóságosak.
Az egész számú dimenziók irracionálisak.
0 x

Avatar
szabiku
Hozzászólások: 943
Csatlakozott: 2016.12.22. 01:27

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: szabiku » 2018.04.01. 18:04

Honnan búbánatból szülöd ezeket a magyarázatokat?
Bőven túlteszel Kristóf Miklóson is... :mrgreen:
0 x

idegen
Hozzászólások: 930
Csatlakozott: 2015.04.10. 23:21

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: idegen » 2018.07.28. 00:31

SpecialPI írta:
2018.04.01. 10:21
A Speciális PI Dimenzió elmélet értelmében a két fekete lyuk összeolvadása SOHA nem fog bekövetkezni, mint ahogy a Nagy Bumm első pillanata is máig tart..
Nagy Bumm?...A tévében láttad vagy ott voltál?
0 x

Ntoth470
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2024.05.13. 10:31

Fekete lyukak sugárzása

Hozzászólás Szerző: Ntoth470 » 2024.05.13. 10:35

1 x