Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Ki, mikor, kinek, miért?
Avatar
Tuttisuu
Hozzászólások: 1375
Csatlakozott: 2011.09.25. 23:11

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Tuttisuu » 2012.10.06. 22:36

@Szilágyi András (55099): Ez a módszer olyan mint Valiék olajos öblögetése. Mindenki talál a módosított köpetében olyat, amit nem ért, és lám már meg is van a bizonyíték a tetszőleges marhaság alátámasztására. :mrgreen:
0 x

Avatar
Tuttisuu
Hozzászólások: 1375
Csatlakozott: 2011.09.25. 23:11

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Tuttisuu » 2012.10.06. 22:45

@Szilágyi András (55099):
Mik ezek valójában? A szánk nyálkahártyájáról levált hámsejtek, melyeket a nyelvünkkel szálakká sodrunk, a vörösbor pedig vörösre festi őket.
Biztos, hogy csak az? Nem lehet a vörösbor savasabb kémhatása miatt a nyálból kicsapódott amiláz?
0 x

Avatar
pounderstibbons
*
*
Hozzászólások: 2662
Csatlakozott: 2010.05.25. 11:01

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: pounderstibbons » 2012.10.08. 11:56

@Ex Avionics (54984):

A rémhírterjesztés jelen körülmények között nem állna meg szerintem.
Btk. 270. § Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt – vagy való tényt oly módon elferdítve – állít vagy híresztel, amely alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Az idézett jogszabály alapján, amíg nincs közveszély, addig nem is büntethetőek a Labant-féle állítások. Majd ha lesz egy jókora járvány és Labant továbbra is az oltások-chemtrail ellen kampányol azt állítva, hogy azok a felelősek, akkor esetleg. De inkább ne kerüljön erre sor. Mondjuk ehhez meg lehet, hogy az kellene, hogy LCs visszább vegyen a hülyeségei terjesztéséből oltás fronton.

A közveszély egy nem éppen túlragozott jogi fogalom, a fentebb idézett wiki oldal szerint "olyan helyzet, amikor nem meghatározott személyt vagy anyagi javakat fenyeget a sérelem bekövetkezésének reális lehetősége", de általában valami természeti vagy ember által előidézett katasztrófát érteni alatta egyetemi emlékeim alapján.

Korábban volt a jelenleginél általánosabb verziója is a rémhírterjesztésnek, de ezt az Alkotmánybíróság megsemmisítette a 18/2000 AB határozattal, mert sértette a véleménynyilvánítás szabadságát.

A határozat az alábbiakat mondja a közveszélyről:
közveszély (joggyakorlat és jogtudomány által kialakított fogalom)
Szóval ez lehet akár papucs orrán pamutbojt is, csak legyen olyan joggyakorló/jogtudós, aki kimondja. Viszont az, hogy LCS-ék szerint van közveszély(akár chemtrailek, akár oltások miatt), nem jelenti azt, hogy tényleg van. Szóval egyelőre úgy tűnik számomra, hogy az alaptalan hülyeségeik valótlansága védi őket a mondataik jogi következményeitől a rémhírterjesztés tényállásban.
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.08. 12:34

@pounderstibbons (55241): Olyan is van, hogy közveszéllyel fenyegetés.
0 x

Avatar
pounderstibbons
*
*
Hozzászólások: 2662
Csatlakozott: 2010.05.25. 11:01

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: pounderstibbons » 2012.10.08. 15:30

@Szilágyi András (55242):

Chemtrail és oltásellenes bolondok közös halmaza miatt egyszerre foglalkoznék a mindkettő esettel:

Az a baj, hogy szerintem LCS tevékenységét egyik tényállás se fedi le maradéktalanul és pontosan., mivel a közveszélyes áltudományos ökörségeknek nincs tényállása, de a közveszéllyel fenyegetés még egészen passzolhatna, ha végre kitalálnák, hogy miféle közveszélyt okoz a chemtrail (oltásra talán jobban passzol):

A közveszéllyel fenyegetés az ez:
Btk. 270/A. § (1) Aki
a) más előtt olyan, a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tényt állít, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget, vagy
b) a köznyugalom megzavarására alkalmas módon azt a látszatot kelteni törekszik, hogy közveszéllyel járó esemény közvetlenül bekövetkezik,

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Indokolás:
A Btk. 176/A. §-ának (2) bekezdésének módosításán kívül, a zavart keltő híresztelésektől mentes társadalmi együttélés biztosítása érdekében a törvény kiegészíti a közveszéllyel fenyegetés tényállását is.
A rendkívül gyors információ-áramlást felhasználva ugyanis a megtévesztésre irányuló cselekmények nem csak egyes meghatározott személyek zaklatását célozhatják, hanem alkalmasak lehetnek arra, hogy konkrét címzett hiányában a köznyugalmat zavarják meg. Ezért a törvény azzal szemben, aki a köznyugalom megzavarására alkalmas módon azt a látszatot kelteni törekszik, hogy közveszéllyel járó esemény közvetlenül bekövetkezik, két évig terjedő szabadságvesztés-büntetést helyez kilátásba.

Kommentár:
A törvényhely a Btk. 270. §-ban írt rémhírterjesztés speciális esete. Az elkövetési magatartás akkor tényállásszerű, ha az állított tény valótlan, azaz az elkövető által tudottan koholmány, kitaláció. A tényállításnak arra kell vonatkoznia, hogy közveszéllyel járó - azaz meghatározhatatlan számú, vagy nagyobb számú meghatározott személyt fenyegető, jelentős értékű dolgot veszélybe sodró - esemény bekövetkezése fenyeget, várható. A közveszély - fenyegetés szerinti - előidézése történhet természeti erő elszabadításával, anyag, energia, tűz pusztító hatásának kiváltásával. (Na ide mit írnánk chemtrail esetében? P. )Tényállási elem még a más előtti elkövetés. A közveszélyt fenyegetés formájában kell közléssel kifejezésre juttatni, a fenyegető tartalmú kijelentés akár egy személy előtt is kifejthető ahhoz, hogy a bűncselekmény megállapítható legyen. A leggyakoribb elkövetői magatartás a telefonon történő fenyegetés. Végül a tényállításnak alkalmasnak kell lennie a köznyugalom megzavarására. A már a körülményekből komolytalannak tekinthető, felháborodásra visszavezethető, konkrétum nélküli kijelentés nem alapozza meg a jelen cselekmény megállapíthatóságát. (Na ez chemtrail ügyben lehet, hogy bukta. -P. )
Az elhatárolás szempontjából a specialitás elve alapján a jelen, és nem a Btk. 270. §-a szerinti bűncselekmény megállapításának van helye. Amennyiben az elkövetői magatartása alkalmas ugyan a köznyugalom megzavarására, a cselekmény azonban nem valamely valótlan tény állítása, úgy garázdaság szabálysértése állapítható meg.
A radioaktív anyaggal kapcsolatos fenyegetés minősített eset, ugyanígy súlyosabb büntetést indokol a köznyugalom súlyos megzavarása. Utóbbi tartós, sok embert érintő, egyénenként egyedileg fel sem mérhető hátránnyal járó pánik okozását jelenti.

A közveszéllyel fenyegetés tipikus, joggyakorlatban használt példája a névtelen telefonáló jelzése, hogy WZS bombát helyezett el XY pályaudvaron, míg LCS-ék tevékenysége azért talán nem ezen a szinten van, bár talán az egyes oltások halálos méregként aposztrofálása belelóghat ebbe a tényállásba.

Kíváncsi lennék mi lenne egy ilyen ügyből.

A dolog fonákja, hogy pl. ekkor a "hagyjátok abba az oltásellenes baromkodást, mert nálunk is járvány lesz" érv is megvalósíthatná a közveszéllyel fenyegetés tényállását.

De a tevékenységükre akár a zaklatás egyik pontja is passzolhatna:
Zaklatás
176/A. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki félelemkeltés céljából
a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy
b) annak a látszatnak a keltésére törekszik, hogy a sértett vagy hozzátartozója életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető esemény következik be,
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Csak ez meg kizárólag magánindítványra üldözendő, anélkül meg sehogy, és akár egyes gyógyszerek a mellékhatásainak felsorolása is zaklatásnak minősülhetne.

De bármiféle jogi eljárás esetén tuti előkerülnének az ellenoldalon a szólásszabadság határai-határtalansága és a tudományos viták jog útján történő rendezhetősége (ami ugye alaptörvénybe foglaltan el van vetve).

Jogászként azt mondanám, hogy hasznos lenne egy ilyenek egyértelműbb elbírálására alkalmas törvényhely, de ilyenek létrehozása a jogalkotók feladata.
Ha valakinek van ötlete. ossza meg.

Én kb. ilyennek képzelném: "Aki bizonyítottan áltudományos tényekkel, vagy tudományos tények félremagyarázásával, a tudományos vitát elutasítva a köznyugalom megzavarására törekszik, XY szankciót szenved el, ha anyagi haszonszerzés végett, vagy kiskorúak sérelmére akkor dupla annyi szankciót, stb."
0 x

Avatar
Gábor
Hozzászólások: 2318
Csatlakozott: 2009.12.09. 19:37
Tartózkodási hely: Finnország

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Gábor » 2012.10.08. 15:39

@pounderstibbons (55243):
"Aki bizonyítottan áltudományos tényekkel, vagy tudományos tények félremagyarázásával, a tudományos vitát elutasítva a köznyugalom megzavarására törekszik, XY szankciót szenved el, ha anyagi haszonszerzés végett, vagy kiskorúak sérelmére akkor dupla annyi szankciót, stb."
Ez szerintem nem jó, mert akkor ők vádolnák meg ezzel a tudomány képviselőit (mint ahogy az ÉRTEM is teszi ezt), és akkor ki döntené el, hogy mi áltudomány vagy mi nem? Hmm... a törvényszéki orvos mintájára, törvényszéki tudományos tanácsadót rendelnének ki?
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.08. 19:11

Már vagy harmadszor rakják be a következő videót:
Ezzel a szöveggel:
Sz Sándor írta:Csak azért rakom be még 1 szer gyerekek, mert ennél egyértelműbb bizonyíték nem kell!!
Ezt kondenzcsíkkal képtelenség lenne megcsinálni.
Ott van vége ahol akarják hogy vége legyen, így már nem lehet ráfogni a felhőszéleknél hirtelen változó levegő páratartalomra sem, meg minden amit makogtak a szkeptikusok, a nullával egyenlő ezek után.
Teljesen igaza van Sz Sándornak, ez nem kondenzcsík, hanem a Skywriting-nak nevezett dolog. Füstgenerátorral csinálják, és már majdnem 100 éve ismert, erre szakosodott cégek rendelésre írnak feliratokat az égre. Konkrétan a videóban látható felirat egy művészeti projekt volt, amelyet egy nonprofit szervezet talált ki. Egyébként az ilyen feliratok percek alatt szétoszlanak.
0 x

Avatar
sötétvödör
Hozzászólások: 1422
Csatlakozott: 2011.08.11. 20:56
Tartózkodási hely: Death Star

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: sötétvödör » 2012.10.08. 19:16

Ezek még tényleg nem látták Besenyei Pétert ahogy füstcsíkot húz a repülőjével ?
Tényleg ennyire hülyék egyesek ?
Én ezt már komolyan nem hiszem el.

Én járok repülőnapokra, ott használják a Smokewinder nevű füstrakétát.
Ezt összetéveszteni a kondenzcsíkkal már művészet.
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.09. 23:05

Újabban ezt a videót favorizálják, "német chemtrail bizonyíték" címmel:
http://videa.hu/videok/hirek-politika/c ... O5eqhS6Ybs

Ez már nehezebb dió. Két dolgot mondanak a filmben:

1. A wikipedia szerint -40 fok alatt és 70% páratartalom fölött jönnek létre tartós kondenzcsíkok. Ők időjárási grafikonokon megnézték egyes helyeken a hőmérsékletet és a páratartalmat, és azt találják, hogy ott nincsenek meg a csíkképződés feltételei, fényképek szerint mégis láthatóak ott csíkok.

2. Műholdképeken olyan felhők láthatóak bordaszerű mintázatban, amelyek egy helyben állnak, miközben a légkör mozog. Nem fogadják el azt a magyarázatot, hogy ezek altocumulus lenticularisok. Valamit magyaráznak, hogy esetleg elektromágneses úton tartják egy helyben ezeket a felhőket, gondolom a HAARP-ra gondolnak.

Ezeknek a megválaszolásához sajnos kevés a szakértelmem. Azért próbálkozom:

1. A kondenzcsíkok kialakulásának feltételeire nincs egyszerű recept. A kondenzcsík kialakulásának feltételeit leginkább "Schmidt-Appleman kritérium" néven emlegetik. Ez nem annyi, hogy -40 fok alatt és 70% páratartalom fölött, hanem jóval bonyolultabb. Alacsonyabb páratartalom mellett is kialakul kondenzcsík, ha elég hideg van. A hajtómű tulajdonságaitól is függ a dolog, a korszerűbb hajtóművek égésterméke hidegebb, ezért könnyebben képez kondenzcsíkot. Amellett a kondenzcsík tartósságának feltétele nem a páratartalommal függ össze, hanem az ún. jéghez viszonyított páratartalommal, ami a grafikonokon nem szerepel. Továbbá a felhasznált grafikonok nem mérési adatokat tartalmaznak, hanem egy időjárási modellből (GFS) számított adatokat. Ennek nyilván vannak hibái, tehát nem szabad valóságnak tekinteni a feltüntetett értékeket. Amellett a grafikonok felbontása épp a kritikus magasságban meglehetősen rossz (fekete sáv látszik a grafikon tetején).

2. Teljesen megegyezik a hullámfelhő (http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_cloud ) definíciójával, a domborzat generál állóhullámokat a légkörben, majd a hullámhegyeken kondenzáció történik. Nem látok problémát.

Ugyanakkor ezeknek a felvetéseknek a teljes megválaszolásához kondenzcsík-fizikus és meteorológus kéne.
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.09. 23:17

@Szilágyi András (55277):
Ja és emellett olyanokat is állítanak, hogy a régebbi meteorológia tankönyvekben még az volt, hogy legfeljebb pár percig tartanak a kondenzcsíkok.
Ez viszont abszolút téves információ. Már legalább 60-70 éve ismert, hogy vannak tartós kondenzcsíkok.
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2012.10.09. 23:29

@Szilágyi András (55277): Dicséretes, hogy minden blődlire tudományos magyarázatot igyekszel adni. Ám az is lehet, hogy ezek a "bizonyítékok" hamisak, ilyen videót bárki tud csinálni - s ekkor kár izmozni a magyarázaton. Azok az "álló felhők" egyébként tisztára úgy néznek ki, mint a domborzat keltette légörvények.

És amúgyse a magyarázat a perdöntő, hanem jelen esetben a a hit, hiszen, ha valaki hozzáértéssel kezd mérlegelni, akkor a legmegdöbbentőbb légköri jelenség is valószínűbbre jön ki, mint e konteo balgaságai.
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3584
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2012.10.10. 19:24

Kész gumiszoba II. Látom, jól elvagytok ezekkel az elmebetegekkel. Hitről vitatkoztok, de minek? Ennyi erővel a gilisztának is elmagyarázhatnátok az integrálszámítást. Nem vitatkozni kell velük, hanem rémhírterjesztésért feljelenteni az ostoba bandát!
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2012.10.10. 20:31

@Solaris (55281): Látom, már feljelentetted őket rémhírterjesztésért. Ja, nem. Csak a szád jár neked is, ráadásul úgy, hogy azt mondod, a száj jártatása nem megfelelő módszer. Érdekes belső ellentmondás :)
0 x

Avatar
Question
Hozzászólások: 1060
Csatlakozott: 2012.05.30. 14:38

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Question » 2012.10.11. 09:16

@mimindannyian (55282):
Nem is beszélve arról az ellentmondásról, hogy bizony a bírósági eljárás során is tulajdonképpen vitázni kéne velük....
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3584
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2012.10.11. 11:04

@mimindannyian (55282): Honnan tudod, mit tettem és mit nem kis okostojás?
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3584
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2012.10.11. 11:05

@Question (55298): Igen, az ügyésznek. Elvileg az ilyesmi hivatalból üldözendő.
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2012.10.11. 11:36

@Solaris (55300): Honnan tudod, mit tudok, s mint nem, kis okostojás?
Elvileg az ilyesmi hivatalból üldözendő.
Ezt meg kell alapozni, nem elég azt mondani, Solaris szerint ez ilyesmi.
0 x

lorenz
Hozzászólások: 3119
Csatlakozott: 2011.06.29. 14:22
Tartózkodási hely: Budapest-Nagyvárad

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: lorenz » 2012.10.11. 12:06

@Solaris (55301):

"Elvileg az ilyesmi hivatalból üldözendő."

Ez igaz, viszont valakinek be kell jelentenie, ha bűncselekményről van tudomása, esetleg gyanúja.
A hivatalból üldözendő egyebekben azt is jelenti, hogy a későbbiekben már hiába vonná vissza a feljelentést az illető, a vizsgálatot ugyancsak hivatalból le kell folytatni.
Erről mennyit mesélhetnék!
Egyszer elsikkasztottak tőlem egy autóbuszt, és utána majdnem perbe fogtak hatóság félrevezetéséért.Azóta megtanultam.
0 x

Avatar
Mark1993
Hozzászólások: 294
Csatlakozott: 2012.04.29. 23:12

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Mark1993 » 2012.10.13. 18:51

GoyimPrideHungary csatornájáról mi a véleményetek ?
0 x

ennyi
Hozzászólások: 3849
Csatlakozott: 2011.02.01. 00:01

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: ennyi » 2012.10.13. 20:18

@Mark1993 (55359):
sosem hallottam rola, most utanaolvastam volna kivancsisagbol, de csak azt latom, hogy egy nagyon buzgo videofeltolto szervezet

A videokat meg elvbol nem nezem, ha valaki nem tudja vagy nem meri leirni a mondanivalojat, az nem erdemel tolem figyelmet.
Ha valahol van irasos anyag, citald, raneznek.
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.13. 23:10

0 x

Avatar
Mark1993
Hozzászólások: 294
Csatlakozott: 2012.04.29. 23:12

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Mark1993 » 2012.10.14. 15:06

@Szilágyi András (55363):

Kifejtenéd bővebben ?
0 x

lorenz
Hozzászólások: 3119
Csatlakozott: 2011.06.29. 14:22
Tartózkodási hely: Budapest-Nagyvárad

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: lorenz » 2012.10.14. 15:09

@Mark1993 (55359):


Hibbant jobbikosok találkozóhelye.
0 x

lorenz
Hozzászólások: 3119
Csatlakozott: 2011.06.29. 14:22
Tartózkodási hely: Budapest-Nagyvárad

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: lorenz » 2012.10.14. 15:18

Íme néhány komment:

israelipatriot87 Holokauszt nem volt, hanem lesz!

Ez a zsidó halálsugár komoly? Azt hittem beszarok amikor belenéztem, majd végig nézem ha ráérek, de remélem, hogy csak az amerikai idiotizmus terméke. Szebb jövőt!

Nem vagyunk antisemitak,hanem antizsidok ,mert ok a legnagybb racistak a vilagon !!


Koszonom a feltoltest az Auswitzi zsidok altal kitalalt hazugsagokrol ! Remelem a vilag fiataljai felebrednek vegre a holokamu hazugsagbol !
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.16. 12:13

Ráálltak arra, hogy külföldi cikkeket fordítanak. A legújabb:
Svéd hivatalos beismerés: az égbolton látható mérgezõ vegyicsíkok (chemtrails) valódi jelenségek, nem összeesküvés-elmélet

Csak tudnám, hogy az, hogy egy svéd ellenzéki párt képviselője butaságokat hord össze, mitől "hivatalos beismerés".
0 x

Avatar
Solaris
Hozzászólások: 3584
Csatlakozott: 2012.07.25. 17:32

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Solaris » 2012.10.16. 22:53

@Mark1993 (55359): Cloaca Maxima.
0 x

Szentesi Kálmán
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2012.09.06. 11:15

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szentesi Kálmán » 2012.10.17. 22:29

@Szilágyi András (55442):
Ezek szerint a honi Chemtrail-szervezet végre eredményt is tud felmutatni (ráadásul nem várt gyorsasággal), végre azt is lehet tudni, hogy melyik szervezet felelős a chemtrailek permetezésért: hát a Svéd Zöld Párt! Most már csak bíróság elé kell őket állíttatni. (Legalábbis, ha az idézett nyilatkozat egy beismerés, akkor a logika azt diktálja, hogy annak kiadója az elkövető, jól értem?)
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2012.10.17. 22:40

@Szentesi Kálmán (55466): Csak lassan a testtel, a hír arról szól, hogy nem tudják, mit jelent a szó: beismerni. A magyar politika retorikája csapnivaló, de még ezen színvonaltalan keretek között is röhej tárgya lenne, ha az MSZP beismerné, hogy a fidesz valamit rosszul csinál.
0 x

Avatar
Mark1993
Hozzászólások: 294
Csatlakozott: 2012.04.29. 23:12

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Mark1993 » 2012.10.17. 23:20

@lorenz (55372):

Hát a Holokausztos dologban nyugodtan kételkedhet az illető. Holokauszt az volt, de a számok eléggé nem stimmelnek akörül ...
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.18. 00:09

Már kezdenek türelmetlenkedni a facebookosok:
Csak tépjük itt a szánkat hónapok óta és SEMMI sem változik, ugyanaz a forgatókönyv napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, csak szórnak, szórnak, és szórnak, szórnak éjjel, szórnak nappal, szórtak tegnap is, tegnapelőtt is, és ma is!
Emberek, Sorstársaim! Miféle, és még mennyi bizonyíték kell nekünk, hogy NE csak tétlenül szemléljük a saját kipusztításunkat?! Az ellenségeink nem kegyelmeznek, és azt üzenik, hogy bármit megtehetnek velünk, mert csak számok, "fogyóeszközök", s feláldozhatóak vagyunk számukra! NE HAGYJUK! NE HAGYJUK!
Mikor ébred már rá a sok birka politikus hogy ez nekik sem jó?? Mikor indul már el valami magasabb szinteken?? Ennyire be vannak szarva? De mitől? Megfenyegették őket? A chemtrailnál nagyobb fenyegetés és rosszabb dolog nem kell! Akkor már inkább egy headshot! Vagy féltik a pozíciójukat? De pozíciójuk sem lesz ha megdöglenek! Akár melyik oldalról nézzük a dolgot sehogyan sem áll össze a kép, hogy miért hagyják ezt a vezetőink!????? Mi a büdös lófasz folyik itt, hogy ezek a férgek sakkban tudják tartani "VALAMIVEL" az országok vezetőit?????????
Szegény emberek napról napra így felhúzzák magukat, teljesen értelmetlenül.
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2012.10.18. 00:32

@Szilágyi András (55471): Nem hiszem, hogy a türelmetlenség átlagosan egyre fokozódó tendenciát mutatna - legalábbis hosszú távon. Ezek csak elszórt hangok, akik épp rápörögtek a dologra. Ha valós tendencia lenne, akkor az ufó hívők, vagy bármi más konteósok mára már milyen idegesek lehetnének? Mindig adagolják egymásnak az újabb és újabb híreket arról, hogy "igazunk van, biztos igazunk van", és sosincs áttörés, mindig csak egy csoport agymenése maradt. Feltehetően van egy divathullámként felfutó fázis, aztán beáll egy szintre, mert le is morzsolódnak emberek, akik megunják az állandó bizonygatást, melyet nem támaszt alá más, csak a csoport hangadói.

Ennek fényében az, hogy "teljesen értelmetlenül" húzzák fel magukat szintén kérdőjeles. Nekünk értelmetlen, mert úgy gondoljuk, tévhitek rabjaiként verik a tamtamot, és miért nem ásnak inkább árkot, vagy kaszálnak? Viszont aki nem jut el oda, hogy megkérdőjelezze az egész teóriát, annak igénye van a konteóra, melyet ezen gondolatvilágban, és ezen idegeskedéssel mederbe terel, azaz az ő gondolkodási rendszerében nagyon is jól cselekszik, egy helyes célt szolgál, őszerinte feltehetőleg a saját és a világ épülését szem előtt tartva. Számára tehát értelmes a viselkedése.
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.18. 00:44

@mimindannyian (55472): Nem hiszem, hogy az jó érzés valakinek, hogy azt gondolja, hogy nap mint nap mérgeket szórnak az ő fejére és ő csak egyre dühödtebben, tehetetlenül rázza az öklét. Fölösleges feszültség, stressz, keserűség. Mindez egy olyan feltételezett veszély miatt, amely valójában nem létezik.
0 x

lorenz
Hozzászólások: 3119
Csatlakozott: 2011.06.29. 14:22
Tartózkodási hely: Budapest-Nagyvárad

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: lorenz » 2012.10.18. 16:03

@Szilágyi András (55473):

Az ilyen beállítottságú emberek folyamatosan keseregnek, háborognak.Ha nem a vegyi permetezés miatt, akkor a multik, bankok, zsidók, világkormány miatt, mert őket okolják minden apróbb vagy nagyobb kudarcaikért.

Hidd el, hogy a devizahiteleik miatt is hajlandóak lennének, úgymond, cselekedni.
0 x

Avatar
alagi
Hozzászólások: 1275
Csatlakozott: 2011.01.29. 23:09

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: alagi » 2012.10.18. 17:43

@Szilágyi András (55471):

Bar nekik is nyilvanvalo hogy valami sulyos problema van a vilagkepukkel:
Akár melyik oldalról nézzük a dolgot sehogyan sem áll össze a kép,
De sajnos igy folytatodik:
hogy miért hagyják ezt a vezetőink!?????
es annyi esze mar nincs az illetonek, hogy azon is gondolozzon el, hogy teljesen veletlenul nem ertett-e felre valamit a chemtrailek letevel kapcsolatban.
Nem bir a dobozon kivul gondolkodni.
0 x

Avatar
mimindannyian
*
*
Hozzászólások: 7917
Csatlakozott: 2011.04.23. 16:20
Tartózkodási hely: Szoboszló

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: mimindannyian » 2012.10.18. 20:35

@alagi (55492):
Nem bir a dobozon kivul gondolkodni.
Valószínűbb inkább, hogy bír, csak nem akar, nem érdeke. Neki kapóra jön egy ilyen konteó, mely rávilágít, hogy a világban vannak rosszak, akik ellene összeesküsznek, és ezzel segít neki a figyelmét elterelni a saját problémáiról, különösen azok őbenne gyökerező okáról. Ezért állítom továbbra is, hogy az ilyen ember beszűkült látóterében, számára hasznos a konteó, még akkor is, sőt annál inkább, mert bosszankodik miatta. Van miért bosszankodnia, egy rajta kívül álló kritizálható pontot talál a világban, ezzel a feszültségét valamibe többé-kevésbé bele tudja ölni, a konteó tehát hozzásegíti a lelki feszültsége egy lokális minimumához. Onnan elmozdulnia éppen ezért igen nehéz.
0 x

lorenz
Hozzászólások: 3119
Csatlakozott: 2011.06.29. 14:22
Tartózkodási hely: Budapest-Nagyvárad

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: lorenz » 2012.10.18. 21:30

@Mark1993 (55469):

"Hát a Holokausztos dologban nyugodtan kételkedhet az illető. Holokauszt az volt, de a számok eléggé nem stimmelnek akörül ."

Néha azon gondolkodom, van-e valami ezen a világon, amiről helyes az elképzelésed.
0 x

Avatar
Mark1993
Hozzászólások: 294
Csatlakozott: 2012.04.29. 23:12

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Mark1993 » 2012.10.19. 13:36

@lorenz (55500):

1990-ig a 4 milliós Auschwitzi szám dogmaérvényű volt. A vasfüggöny lehullása után a történetírás lényegesen megváltozott. 1990 júliusában a hivatalos 4 milliós számot 1 millióra korrigálta a lengyel fél. Az emlékhely bejáratánál lévő táblát, amelyen a 4 milliós szám örökre kőbe volt vésve, minden különösebb médiacsinnadratta nélkül eltávolították. És igaz ugyan, hogy az auschwitzi áldozatok számát 3 millióval csökkentették, a politikusok és a médiák továbbra is 6 millió holocaust-áldozatról beszélnek. Magyarázatot erre a különös számakrobatikára senki nem ad.

De szerintem ezt a témát egy új topicban folytassuk ...
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.19. 13:47

@Mark1993 (55519):
OFF
Rosszul tudod. A 4 milliós szám az auschwitzi múzeum tábláján szerepelt, de senki nem vette komolyan, és soha nem volt beleszámolva a 6 millióba
/OFF Elnézést!
0 x

Avatar
Mark1993
Hozzászólások: 294
Csatlakozott: 2012.04.29. 23:12

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Mark1993 » 2012.10.19. 14:07

@lorenz (55500):

OFF
Nem kérdőjelezem meg a koncentrációs táborok létezését, de a történészek megvitathatnák az ott elhalálozottak számát. A gázkamrák létezésének eldöntése is a történészek feladata.
/OFF Elnézést!
0 x

ennyi
Hozzászólások: 3849
Csatlakozott: 2011.02.01. 00:01

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: ennyi » 2012.10.19. 14:47

@Mark1993 (55524): http://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust
a lap aljan 365 hivatkozas, olvass utana
0 x

lorenz
Hozzászólások: 3119
Csatlakozott: 2011.06.29. 14:22
Tartózkodási hely: Budapest-Nagyvárad

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: lorenz » 2012.10.19. 16:48

@Mark1993 (55524):


OFF
"a történészek megvitathatnák az ott elhalálozottak számát"

Miért?Hátha 1000-rel kevesebb jön ki?Akkor mi lesz?Azért vitassák, mert te nem tudod elfogadni a tényeket?Kényelmetlen nektek a túl sok áldozat?Legalább a magyarországi deportáltak számát el tudod fogadni?

/OFF Elnézést!
0 x

Avatar
Tuttisuu
Hozzászólások: 1375
Csatlakozott: 2011.09.25. 23:11

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Tuttisuu » 2012.10.20. 13:49

@Mark1993 (55469):
Hát a Holokausztos dologban nyugodtan kételkedhet az illető. Holokauszt az volt, de a számok eléggé nem stimmelnek akörül ...
Aha, ha véletlenül kiderülne, hogy Trianon után elszámolták itthon, és 10mk2-el kevesebb területet csatoltak el, vagy 1000 magyarral kevesebb került határon kívülre, akkor már rendben az egész, nem is tragédia?!? :facepalm:
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.21. 12:30

Már 1 ember aláírta az Illés Zoltán "álamtitkárnak" írt levelet:
http://www.peticiok.com/signatures/nyil ... _ur_-_nak/
0 x

lorenz
Hozzászólások: 3119
Csatlakozott: 2011.06.29. 14:22
Tartózkodási hely: Budapest-Nagyvárad

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: lorenz » 2012.10.21. 12:44

Ur-nak.
0 x

Avatar
Tuttisuu
Hozzászólások: 1375
Csatlakozott: 2011.09.25. 23:11

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Tuttisuu » 2012.10.22. 13:17

@Szilágyi András (55587): Hát ez valami gyönyörűség. :mrgreen:
Mindezek tükrében nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy fentebb említett hatalmi elit a permetezésekkel, a vakcinázásokkal, a GMO-növények kiterjesztésével az emberi populációkat kívánja radikálisan csökkenteni.
Nyilván ezért lettünk 6 milliárdból 7 milliárdan. Mindenki láthatja a csökkenést! :mrgreen:
0 x

spraaq
Hozzászólások: 120
Csatlakozott: 2012.06.08. 23:03

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: spraaq » 2012.10.22. 15:23

De a növekedés gyorsaságában beállt változásokkal ettől még előhozakodhatnak. Persze ez már a dolgok félreértelmezése de hát ez van.
0 x

Szilágyi András
*
*
Hozzászólások: 6521
Csatlakozott: 2009.12.05. 09:31
Tartózkodási hely: Budapest

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Szilágyi András » 2012.10.22. 15:39

0 x

Avatar
Tuttisuu
Hozzászólások: 1375
Csatlakozott: 2011.09.25. 23:11

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Tuttisuu » 2012.10.22. 15:52

@Szilágyi András (55685): No igen, de az elmúlt 5 évben pont a mi régiónkban nőtt a leginkább. :mrgreen:
http://www.google.com/publicdata/explor ... &ind=false
0 x

spraaq
Hozzászólások: 120
Csatlakozott: 2012.06.08. 23:03

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: spraaq » 2012.10.22. 16:10

@Tuttisuu (55688): Nem tudom, ez resident population-t mutat amibe lehet, hogy beleveszik a bevándorlókat is?

OFF
Utolsó szalmaszálként meg ott vannak az ember formát öltött reptoidok akiket szintén beleszámoltak..
/OFF Elnézést!
0 x

Avatar
Tuttisuu
Hozzászólások: 1375
Csatlakozott: 2011.09.25. 23:11

Stop chemtrails in Hungary: Vegyifelhőmentes Magyarországért

Hozzászólás Szerző: Tuttisuu » 2012.10.22. 19:34

@spraaq (55695): Nem tudom, ezen én is gondolkoztam, de végül is mindegy, nem tekintem döntő érvnek, jóval több összetevőt takarnak a számok, mint ami miatt szóba került. Egy viszonylag kis ország populációméretében beállt változási folyamatokat is jóval bonyolultabb leírni, nemhogy a globalizált Földét...
0 x